Заседания

Заседание от дата 24.02.2017 от 17:00 часа.

Решения

№ 171 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 170 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103800007 с. Падала, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 169 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103800006 с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 168 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103800005 с. Смочево, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 167 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103800004 Рилски манастир, общ. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 166 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции на територията на гр. Рила, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 165 / 24.02.2017

ОТНОСНО : : Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Сапарева баня за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 164 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104100008 и № 104100009 с. Ресилово, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 163 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104100007 с. Овчарци, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 162 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции на територията на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 161 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104100001 и № 104100002 с. Сапарево, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 160 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 159 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104800069, № 104800070 и № 104800071 с. Крайници, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 158 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104800067 и № 104800068 с. Червен брег, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 157 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800066 с. Тополница, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 156 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800065 с. Делян, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 155 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800064 с. Кременик, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 154 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800063 с. Дяково, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 153 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800062 с. Грамаде, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 152 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800061 с. Палатово, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 151 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800060 с. Баланово, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 150 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104800057, № 104800058 и № 104800059 с. Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 149 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800056 с. Блатино, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 148 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800055 с. Пиперево, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 147 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104800053 и № 104800054 с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 146 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 104800052 с. Крайни дол, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 145 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104800050 и № 104800051 с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 144 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 104800048 и № 104800049 с. Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 143 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии на територията на гр. Дупница, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 142 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 141 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000009 с. Злогош и с. Брест, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 140 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000008 с. Долно Кобиле, Горно Кобиле и с. Киселица, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 139 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000007 с. Чешлянци, с. Драгойчинци, с. Метохия и с. Побит камък, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 138 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000006 с. Сушица, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 137 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000005, с. Средорек и с. Бъзовица, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 136 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000004 с. Горни Коритен, с.Долни Коритен и с. Уши, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 135 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000003 с. Добри дол, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 134 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000002 с. Габрешевци, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 133 / 24.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 105000001, с.Трекляно и с. Косово, община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения