Заседания

Заседание от дата 23.02.2017 от 17:00 часа.

Решения

№ 132 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждава списък с резервни членове на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за народно събрание на 26 март 2017 г.

№ 131 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900108 с.Соволяно община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 130 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900107, с.Радловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 129 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900106, с.Лозно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 128 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900105, с.Раждавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 127 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900104, с.Шишковци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 126 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900103, с.Шипочано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 125 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900102, с.Копиловци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 124 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900101, с.Скриняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 123 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900100 с.Николичевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 122 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900099 с.Катрище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 121 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900098 с.Таваличево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 120 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900097, с.Долна Гращица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 119 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900096 с.Горна Гращица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 118 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900095, с.Стенско, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 117 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900094 с.Цървеняно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 116 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900093 с.Коняво, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 115 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900092, с.Дворище, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 114 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900091, с.Ябълково, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 113 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900090 с.Жабокрът, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 112 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900089 с.Гирчевци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 111 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900088, с.Пиперков чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 110 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900087, с.Багренци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 109 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900086, с.Търновлаг, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 108 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900085, с.Нови Чифлик, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 107 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900084, с.Берсин, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 106 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900083, с.Лелинци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 105 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900082, с.Граница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 104 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни комисии № 102900080 и № 102900081, с.Слокощица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 103 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900079, с.Ново село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 102 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900078, с.Горановци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 101 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900077, с.Богослов, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 100 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900076, с.Грамаждано, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 99 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателни комисии №102900074 и № 102900075, с..Жиленци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 98 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900073, с.Горна Брестница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 97 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900072, с.Вратца, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 96 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900071, с.Гърляно, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 95 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900070, с.Полска Скакавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 94 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900069, с.Бобешино, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 93 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900068, с.Долно село, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 92 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900067, с.Раненци, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 91 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900066, с.Преколница, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 90 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900065, с.Каменичка Скакавица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 89 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900064, с.Гюешево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 88 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900063, с.Драговищица, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 87 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102900062, с.Мазарачево, община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 86 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководствата на секционно избирателните комисии на територията на гр. Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 85 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 84 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100019, с.Страдалово и с.Раково, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 83 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100018, с.Смоличано и с.Длъхчево Сабляр, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 82 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100017, с.Рашка Гращица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 81 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100016, с. Тишаново, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 80 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100015, с.Пелатиково, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 79 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100014, с.Пастух, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 78 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100013 с. Неделкова Гращица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 77 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100012, с.Невестино, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 76 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100011 с. Мърводол, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 75 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100010, с.Лиляч, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 74 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100009, с.Кадровица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 73 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100008, с.Илия и с.Ветрен, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 72 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100007, с. Згурово, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 71 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100006, с. Еремия, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 70 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100005, с. Друмохар, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 69 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100004, с. Долна Козница, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 68 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100003 с. Четирци, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 67 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100002, с. Църварица, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 66 / 23.02.2017

ОТНОСНО : Назначава членовете и ръководството на секционно избирателна комисия в избирателна секция № 103100001 с. Ваксево, община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения