17.04.2019

Съобщение

отговорници по общини в Десети район – Кюстендилски, както следва:

№ по ред

Община

Трите имена

Телефон за връзка

1

Община Бобов дол

Ивета Албертова Лазарова

0899 305 852

2

Община Бобошево

Емил Йорданов Атанасов

0886 545 400

3

Община Кочериново

Бойко Седефов Соколов

0894 706 820

4

Община Кюстендил

Евелина Стефанова Нешева

Силвия Йорданова Петрова

0894 643 216

 

0897 525 966

5

Община Невестино

Цветанка Емилова Харалампиева

0887 111 763

6

Община Рила

Венцеслав  Благоев Механджийски

0877 246 655

7

Община Сапарева баня

Десислава Василева Костадинова- Стоянова

0896 047 473

8

Община Дупница

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Камелия Тодорова Петрова

0896 047 473

0878 985 937

9

Община Трекляно

Симеонка Асенова Велкова - Манова

0898 551 271

23.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 24.05.2019 г. от 15:00 часа

22.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 23.05.2019 г. от 15:00 часа

21.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 21.05.2019 г. от 15:00 часа

21.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 22.05.2019 г. от 15:00 часа

17.05.2019

Съобщение

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети район – кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва:

Община

Дата

Час

РИК

Кюстендил

25.05.2019 г.

съгласно Приложение № 1

Евелина Стефанова Нешева

Силвия Йорданова Петрова

Трекляно

25.05.2019 г.

13:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Цветанка Емилова Харалампиева

Невестино

25.05.2019 г.

13:00 часа

Емил Йорданов Атанасов

Поля Василева Велинова

Бобошево

25.05.2019 г.

14:30 часа

Емил Йорданов Атанасов

Поля Василева Велинова

Рила

25.05.2019 г.

17:00 часа

Емил Йорданов Атанасов

Поля Василева Велинова

Кочериново

25.05.2019 г.

16:00 часа

Емил Йорданов Атанасов

Поля Василева Велинова

Бобов дол

25.05.2019 г.

17:00 часа

Ивета Албертова Лазарова

Сапарева баня

25.05.2019 г.

17:30 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Камелия Тодорова Петрова

Дупница

25.05.2019 г.

съгласно Приложение № 2

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Камелия Тодорова Петрова

Приложение № 1 за община Кюстендил: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52, 53 и 61

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56  и 57

13.

15:00 ч.

109, 110, 111 и 112

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

35, 63, 78, 95, 108

Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч. до 13:05 ч.

65 и 66

2.

13:10 ч. до 13:15 ч.

63 и 64

3.

13:20 ч.

62

4.

13:25 ч. до 13:30 ч.

60 и 61

5.

13:35 ч. до 13:40 ч.

55 и 56

6.

13:45 ч. до 13:50 ч.

53 и 54

7.

13:55 ч. до 14:05 ч.

57 до 59

8.

14:10 ч. до 14:15 ч.

67 и 68

9.

14:15 ч. до 14:20 ч.

69 до 71

10.

14:25 ч.

52

11.

14:25 ч. до 14:30 ч

50 и 51

12.

14:35 ч. до 14:40 ч.

48 и 49

13.

14:45 ч.

47

14.

14:50 ч. до 14:55ч.

45 и 46

15.

15:00 ч. до 15:05 ч.

43 и 44

16.

15:10 ч.

38

17.

15:15 ч. до 15:20ч.

39 и 40

18.

15:20 ч.

26

19.

15:25 ч.

14

20.

15:35 ч.

41 и 42

21

15:40 ч. до 15:50 ч.

35 до 37

22.

15:55 ч.до 16:05 ч.

31 до 34

23

16:10 ч.до 16:20 ч.

27 до 30

24

16:25 ч.до 60:30 ч.

15 до 17

25.

16:35 ч. до 16:40 ч.

7 до 9

26

16:45 ч. до 17:05 ч.

18 до 25

27

17:10 ч. до 17:35 ч.

1 до 6

28.

17:40 ч.

72

29.

17:50 ч. до 17:55 ч.

10 и 13

30.

17:40 ч. до 17:45 ч.

11 и 12

 

15.05.2019

Съобщение

Определя избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1, както следва:

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

0702 63915
0702 63420

0895656116

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

100500002
гр.Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 1870”

0879069317

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

104800011 и 104800012 
 в спортна зала гр. Дупница

0701 59241
0877 510684

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника

078 55 12 11

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр.Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

102700005 
с. Бараково, Клуб на инвалида

0705 320 11

няма

ОБЩИНА РИЛА

103800002 
гр. Рила, пл. „Възраждане"1  „Клуб на хората с увреждания

0887564396

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

104100006 гр. Сапарева баня, 
 СОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

0707 233 78

0886 188 388

няма

ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО

105000001
с. Трекляно

079276210
079276211

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

07915 2230

няма

Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

15.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 17.05.2019 г. от 12:30 часа

13.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 15.05.2019 г. от 15:00 часа

10.05.2019

Съобщение

Определя дата и час за провеждане на обученията на СИК по общини, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, както следва:

Община

Дата

Секция

Обучаващи от РИК

Място на провеждане на обучението

Трекляно

16.05.2019 г. от 10:00 часа

№105000001 до №105000009

Поля Василева Велинова

Симеонка Асенова Велкова - Манова

Залата на община Трекляно

Кюстендил

20.05.2019 г. от 15:00 часа

И

 

 

20.05.2019 г. от 17:00 часа

№102900001 до №102900112 /без секциите с машинно гласуване посочени по-долу/

 

№ 102900021, №102900030, №102900024, № 102900051, № 102900054, № 102900057, № 102900018, № 102900036, № 102900009, № 102900015, №102900060,  № 102900003, №102900045, №102900048, № 102900033, № 102900039, № 102900042 № 102900006, № 102900027, № 102900012, № 102900077, № 102900063, № 102900093, № 102900088, № 102900080, № 102900104

Красимир Любомиров Петров

 

 

Симеонка Асенова Велкова-Манова

Читалище „Братство”

Невестино

20.05.2019 г. от 12:00 часа

№103100001 до №103100019

Цветанка Емилова Харалампиева

Илиян Георгиев Хаджийски

Залата на Културно информационен център

Бобошево

16.05.2019 г. от 14:00 часа

№100500001 до №100500011

Емил Йорданов Атанасов

Евелина Стефанова Нешева

Малката зала на читалище „ Лоза”

Кочериново

16.05.2019 г. от 16:00 часа

№102700001 до №102700016

Емил Йорданов Атанасов

Евелина Стефанова Нешева

Пленарна зала на читалище „ Пробуда”

Рила

16.05.2019  г. от 17:30 часа

№103800001 до №103800007

Емил Йорданов Атанасов

Евелина Стефанова Нешева

Залата на Общината

Сапарева баня

23.05.2017 г. от 15:00 часа

№104100001 до №104100009

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Камелия Тодорова Петрова

Малка зала на читалище „Просветен лъч”

Дупница

22.05.2019 г.  от 17:00 часа

И

23.05.2019 г. от 17:00 ч.

№104800001 до №104800036

 

№104800037 до №104800075

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Камелия Тодорова Петрова

 

Заседателната зала на Общината

Бобов дол

21.05.2019 г. от 17:00 часа

№100400001 до №100400027

Ивета Албертова Лазарова

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Читалище „Просвета” в кв. Христо Ботев

 

09.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 10.05.2019 г. от 15:00 часа


08.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 08.05.2019 г. от 15:00 часа

08.05.2019

Съобщение

отговорници по общини в Десети район – Кюстендилски, както следва:

№ по ред

Община

Трите имена

Телефон за връзка

1

Община Бобов дол

Ивета Албертова Лазарова

0899 305 852

2

Община Бобошево

Емил Йорданов Атанасов

0886 545 400

3

Община Кочериново

Бойко Седефов Соколов

0894 706 820

4

Община Кюстендил

Евелина Стефанова Нешева

Силвия Йорданова Петрова

0894 643 216

 

0897 525 966

5

Община Невестино

Цветанка Емилова Харалампиева

0887 111 763

6

Община Рила

Венцеслав  Благоев Механджийски

0877 246 655

7

Община Сапарева баня

Десислава Василева Костадинова- Стоянова

0896 047 473

8

Община Дупница

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Камелия Тодорова Петрова

0896 047 473

0878 985 937

9

Община Трекляно

Симеонка Асенова Велкова - Манова

0898 551 271

 

07.05.2019

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите,
Условията и редът за участие на застъпници  на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са разписани в Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 г. на ЦИК.
 
Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатските листи задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в Еxcel формат, декларация от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа) и пълномощно на лицата, ако заявлението се подава от упълномощено лице.
 
Крайният срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 22 май 2019 г.съгласно т.5 от Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 г..
 
Образец на списък в Еxcel формат.

07.05.2019

Съобщение

На вниманието  партиите, коалициите и инициативните комитети.

Условията  и реда за участие на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са разписани в Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъкът /Приложение № 1 към Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК/ на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се представя на хартиен и на технически носител в Еxcel формат.

Процедурата по регистрация на упълномощени представители е указана в Решение №95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Крайният срок за подаване на Списъка е 17.00 часа на 25 май 2019г. съгласно т.7 от Решение № 95-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК, Образец на списък в Еxcel формат.

30.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 03.05.2019 г. от 15:00 часа

24.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 25.04.2019 г. от 15:00 часа

23.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 24.04.2019 г. от 15:00 часа

17.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 17.04.2019 г. от 15:00 часа

09.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 12.04.2019 г. от 15:00 часа

06.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 09.04.2019 г. от 15:00 часа

05.04.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на 06.04.2019 г. от 10:30 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 274/26.05.2019 г. от Институт за развитие на публичната среда в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 273/26.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за България” в избирателни секции на територията на община Невестино, обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

всички решения