Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 35-ЕП
Кюстендил, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Крум Маринов – Кмет на община Бобошево с вх.№ 42/24.04.2019 година в 09:22 часа в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски.

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс:

 1. Предложение от кмета на община Бобошево за съставите на СИК в община Бобошево, както и списък на резервните членове за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Протокол от проведени консултации от 19.04.2019 г., подписан от участващите в консултацията лица, ведно с възражение изх.№ 1134 от 19.04.2019 г.
 3. Писмо – покана с изх.№ 1063 от 16.04.2019 г. до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК в община Бобошево;
 4. Извадка от интернет страницата за публикуване на поканата за консултации – 1 бр.
 5. Покани - 3 бр.
 6. Съобщение – 1 бр.

Предложение от ПП ГЕРБ за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощно № КО-Г-084/25.03.2019 г., Пълномощно № 003/10.04.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП ГЕРБ;

Предложение от Коалиция „БСП за България" за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощно, изх.№ ПНС-023-15 м.април 2019 г., Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 44-то народно събрание на Република България , насрочени на 26 март 2017 г. и Удостоверение № 15 от 03.07.2018 г. на ЦИК, представени от представителя на Коалиция „БСП за България";

Предложение от ПП „ДПС" за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощно № 74 от 25 март 2019 г., Пълномощно № 10-02 от 2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 21.03.2019 г., представени от представителя на ПП „ДПС" ;

Предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощно  № 8/05.04.2019 г., Пълномощни  от 08.04.2019 г. – 2 бр., Пълномощно – 1 бр. , Коалиционно споразумение между ПП „Национален Фронт за Спасение на България”, ПП „АТАКА” и ПП „ВМРО-Българско национално движение” за създаване на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”, Удостоверение за актуално правно състояние от 26.03.2019 г. на ПП „Атака” Удостоверение за актуално правно състояние  25.03.2019 г. на ПП „Национален фронт за спасение на България, представени от представителя на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”;

Предложение от ПП „Воля” за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощни – 2 бр. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП „Воля”;

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощно № 106/28.03.2019 г., Пълномощно № 5/09.04.2019 г., Пълномощно № 10 от 28.03.2019 г.,  Предизборно политическо споразумение коалиция от парти – „Реформаторски блок” от 2014 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Народна партия свобода и достойнство” от 21.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Български земеделски народен съюз” от 23.01.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Демократи за силна България” от 03.05.2018 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Движение България на гражданите” от 12.07.2018 г.,  Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Съюз на демократичните сили” от 06.03.2019 г., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок”;.

Предложение от Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” за съставите на СИК в община Бобошево, Пълномощно – 1 бр. и Решение за създаване на коалиция от политически партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г. от 4 април 2014 г., представени от представителя на Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”

Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски констатира, че не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Бобошево.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 7, във връзка с ал.12 и чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.2019 г. на  ЦИК, Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 20-ЕП от 12.04.2019 г. на  РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски

РЕШИ:

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Бобошево за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ СИК

Населено място

Адрес

Длъжност в СИК

Трите имена

100400001

БОБОШЕВО

Читалище "Лоза" - ІІ етаж, ул."Единство" № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Костадинова Василкьова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

теменужка Николова Димитрова

СЕКРЕТАР

Соня Кирилова Дякова

ЧЛЕН

Иванка Атанасова Галчова

ЧЛЕН

Димитричка Димитрова Линкова

ЧЛЕН

Олег Станимиров Траянов

ЧЛЕН

Венетка Кирилова Лунджова

100400002

БОБОШЕВО

Читалище "Лоза"- І етаж, ул."Единство" № 1 ет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Спаска Кирилова Петкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Методиева Китина

СЕКРЕТАР

Цветелина Михалова Младенова

ЧЛЕН

Анна Стоичкова Бошикьова

ЧЛЕН

Стефка Георгиева Лунджова

ЧЛЕН

Лилия Миланова Кьосева

ЧЛЕН

Анна Александрова Зарева

ЧЛЕН

Владимир Стойчев Владимиров

ЧЛЕН

Милена Миланчова Герова

100400003

С.СЛАТИНО

ул."Божур" № 33 кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Надежда Александрова Попова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанаска Костадинова Панова

СЕКРЕТАР

Анна Петрова Динкова

ЧЛЕН

Светослав Михайлов Василев

ЧЛЕН

Дафинка Аспарухова Михайлова

ЧЛЕН

Невена Методиева Грозданова

ЧЛЕН

Калинка Велинова Александрова

100400004

С.УСОЙКА

 Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лозина Йорданова Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Асенова Орозова

СЕКРЕТАР

Николай Димитров Гергинов

ЧЛЕН

Виолетка Владимирпова Гавазка

ЧЛЕН

Катя Смиленова Иванова

ЧЛЕН

Даниела Василева Гоцева

ЧЛЕН

Симеонка Илиева Искрева

100400005

С.БЛАЖИЕВО И С.КАМЕНИК

кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гергана Петрова Гергинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветелина Вергилова Янчева

СЕКРЕТАР

Мариела Димитрова Димитрова

ЧЛЕН

Антоанета Димитрова Стоинева

ЧЛЕН

Григор Георгиев Гоцев

ЧЛЕН

Николай Атанасов Здравков

ЧЛЕН

Христина Боянова Христова

100400006

С.СОПОВО

помещение в кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Стефанова Дюлгерова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лалка Василева Маринова

СЕКРЕТАР

Валентина Атанасова Бошикьова

ЧЛЕН

Цветанка Руменова Михалкова

ЧЛЕН

Василена Александрова Георгиева

ЧЛЕН

Василка Венчова Стоилова

ЧЛЕН

Румяна Димитрова Плачийска

100400007

С.ВИСОКА МОГИЛА И С.ЦИКЛОВО

помещение в кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Живка Методиева Китановска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Росица Николова Падалска-Аргирова

СЕКРЕТАР

Величка Войнова Билярска

ЧЛЕН

Никола Ананиев Кьосев

ЧЛЕН

Стойчо Георгиев Сарафски

ЧЛЕН

София Крумова Бошикьова

ЧЛЕН

Жана Георгиева Василкьова

100400008

С.ВУКОВО

помещение в кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Миглена Викторова Зарева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Теодора Станоева Испиридонова

СЕКРЕТАР

Кристина Ивова Замфирова

ЧЛЕН

Пенка Александрова Недкова

ЧЛЕН

Красимира Иваилова Кепова

ЧЛЕН

Румен Стойчев Бубев

ЧЛЕН

Борислав Кирилов Георгиев

100400009

С.ДОБРОВО

помещение в кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Нели Стойнева Кепова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Георгиев Минчев

СЕКРЕТАР

Анастасия Николова Граховска

ЧЛЕН

Ани Стоичкова Цанкова

ЧЛЕН

Димитринка Йорданова Стоименова

ЧЛЕН

Евтим Мирчов Смолички

ЧЛЕН

Михал Кирилов Смолички

100400010

С.СКРИНО

помещение в училището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Радоева Александрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Росица Костадинова Паргова

СЕКРЕТАР

Анастасия Михалова Младенова

ЧЛЕН

Венка Христова Коларска

ЧЛЕН

Йордан Лазаров Стоянов

ЧЛЕН

Йордан Владимиров Коларски

ЧЛЕН

Деница Георгиева Мичова

100400011

С.БАДИНО

помещение в кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Снежана Николова Ушатова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славянка Христова Граховска

СЕКРЕТАР

Петя Иванова Недкова

ЧЛЕН

Венцислав Михайлов Искрев

ЧЛЕН

Стоянка Александрова Везенкова

ЧЛЕН

Наталия Стоименова Мишева

ЧЛЕН

Зорка Кирилова Бошикьова

 

 1. Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии в Община Бобошево за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

№ по ред

Трите имена

1

Райна Стоилова Зарева

2

Христо Димитров Ценов

3

Десислава Георгиева Мичова

4

Незабравка Павлова Павлова

5

Йорданка Илиева Павлевчева

6

Любомир Николов Миладинов

7

Магда Вълчкова Стоилова

8

Стефан Димитров Стоилов

9

Екатерина Петрова Недкова

10

Венелина  Борисова Везенкова

11

Пламен Костадинов Везенков

12

Николайчо Стефанов Гергинов

13

Калинка Райчова Цветина

14

Тинка Николова Гергинова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.04.2019 в 16:53 часа

Свързани решения:

20-ЕП/12.04.2019

41-ЕП/25.04.2019

45-ЕП/08.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 274/26.05.2019 г. от Институт за развитие на публичната среда в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 273/26.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за България” в избирателни секции на територията на община Невестино, обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

всички решения