Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 34-ЕП
Кюстендил, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Трекляно, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Радко Петрунов – Кмет на община Трекляно с вх.№ 41/24.04.2019 година в 09:10 часа в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски.

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс:

 1. Предложение от кмета на община Трекляно за съставите на СИК в община Трекляно, както и списък на резервните членове за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Протокол от проведени консултации от 16.04.2019 г., подписан от участващите в консултацията лица;
 3. Писмо – покана с изх.№ 505 от 04.04.2019 г. до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК в община Трекляно.;
 4. Уведомление по ел.поща до партиите и коалициите за деня на провеждане на консултациите - 10 бр.

Предложение от ПП ГЕРБ за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощно № КО-Г-084/25.03.2019 г., Пълномощно № 006/10.04.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП ГЕРБ;

Предложение от Коалиция „БСП за България" за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощно, изх.№ ПНС-023-1 от 4 април 2019 г., Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 44-то Народно събрание на Република България, насрочени на 26 март 2017 г.  и Удостоверение № 15 от 03.07.2018 г. на ЦИК, представени от представителя на Коалиция „БСП за България";

Предложение от ПП „ДПС" за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощно № 74 от 25 март 2019 г., Пълномощно № 09/09 от 15.04.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 21.03.2019 г., представени от представителя на ПП „ДПС" ;

Предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощно  № 4 от 05.04.2019 г., Пълномощно – 1 бр., Коалиционно споразумение между ПП „Национален Фронт за Спасение на България”, ПП „АТАКА” и ПП „ВМРО-Българско национално движение” за създаване на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”, представени от представителя на от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”;

Предложение от ПП „Воля” за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощни – 2 бр. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП „Воля”;

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощно № 106/28.03.2019 г., Пълномощно № 9/09.04.2019 г., Пълномощно № 10 от 28.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Народна партия свобода и достойнство” от 21.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Български земеделски народен съюз” от 23.01.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Демократи за силна България” от 03.05.2018 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Движение България на гражданите” от 12.07.2018 г., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок”;.

Предложение от Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” за съставите на СИК в община Трекляно, Пълномощно – 1 бр. и Решение за създаване на коалиция от политически партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г. от 4 април 2014 г., представени от представителя на Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”

Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Трекляно.

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.2019 г. на  ЦИК, Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 18-ЕП от 12.04.2019 г. на  РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски

РЕШИ:

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

№ СИК

Населено място

Адрес

Длъжност в СИК

Трите имена

105000001

Трекляно, с.Косово

Клуб на пенсионера Трекляно

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Камелия Асенова Андонова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Теменужка Драганова Джонева

СЕКРЕТАР

Христо Елеоноров Милев

ЧЛЕН

Лидия Раденкова Христова

ЧЛЕН

Емилия Стоичкова Григорова

ЧЛЕН

Елза Асенва Стоянова

ЧЛЕН

Надежда Славчева Качева

105000002

Габрешевци

кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Людмила Христова Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ангелина Стефанова Илиева

СЕКРЕТАР

Димитрина Владимирова Стоицова

ЧЛЕН

Елеонора Рангелва Милева

ЧЛЕН

Любка Славчова Борисова

ЧЛЕН

Дочка Милева Митева

ЧЛЕН

Александър Йорданов Бумбаров

105000003

Добри дол

магазина

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боянка Христова Накова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Давидков Георгиев

СЕКРЕТАР

Ивайло Стоянов Зарев

ЧЛЕН

Христо Димитров Киряков

ЧЛЕН

Росица Стефанова Карамфилова

ЧЛЕН

Данка Евтимова Стоянова

ЧЛЕН

Румен Михайлов Ненков

105000004

Горни Коритен, Д Коритен и с.Уши

кметството на Г.Коритен

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стойчо Първанов Стоичков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боян Благойчев Боянов

 

СЕКРЕТАР

Красимир Викторов Григоров

 

ЧЛЕН

Евгени Ангелов Стоичков

 

ЧЛЕН

Асен Витанов Георгиев

 

ЧЛЕН

Гошо Любенов Владимиров

 

ЧЛЕН

Тедислав Анатолиев Славейков

105000005

с.Средорек, с.Бъзовица

читалището в с.Средорек

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Веселинов Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Илиев Хаджийски

СЕКРЕТАР

Васил Гонев Василев

ЧЛЕН

Светлана Генчова Анастасова

ЧЛЕН

Роза Станакиева Гагарска

ЧЛЕН

Сашка Борисова Георгиева

ЧЛЕН

Лоза Драгомирова Минова

105000006

Сушица

кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бойка Венева Йовева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стефанка Борисова Ангелва

СЕКРЕТАР

Светослав Димитров Димитров

ЧЛЕН

Никола Кръстев Петров

ЧЛЕН

Райна Петрова Милева

ЧЛЕН

Илия Любенов Илиев

ЧЛЕН

Милка Александрова Савова

105000007

Чешлянци, Драгойчиници, Метохия и Побит камък

магазина -Чешлянци

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Милчов Асенов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Милка Димитрова Гергинова

СЕКРЕТАР

Йордан Петров Стойов

ЧЛЕН

Зоя Стоядинова Димова

ЧЛЕН

Красимира Борисова Илиева

ЧЛЕН

Антоанета Веселинова Николова

ЧЛЕН

Марияна Николова Петрова

105000008

Долно Кобиле, Горно Кобиле и Киселица

магазина Киселица

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Маргарита Пенева Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анастасия Панчева Георгиева

СЕКРЕТАР

Ивета Иванова Колева

ЧЛЕН

Борис Стефанов Борисов

ЧЛЕН

Бисер Николов Димитров

ЧЛЕН

Огнянчо Раденков Георгиев

ЧЛЕН

Невена Крумова Кръстева

105000009

Злогош и Брест

кметството -Злогош

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Калина Александрова Божилова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петър Борисов Петров

СЕКРЕТАР

Кирил Славчов Христов

ЧЛЕН

Таня Димчова Веселинова

ЧЛЕН

Костадинка Милева Янкова

ЧЛЕН

Здравка Нацкова Христова

ЧЛЕН

Антонио Иванов Асенов

 

 1. Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии в Община Трекляно за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ по ред

Трите имена

1

Владимир Петров Стойнев

2

Емил Асенов Борисов

3

Елза Владимирова Стойнева

4

Димитрина Евтимова Стоименова

5

Ивайло Виденов Драганов

6

Тинка Никова Станчева

7

Николай Цветков Николов

8

Милан Иванов Иванов

9

Вержиния Симеонова Крумова

10

Борис Стефанов Борисов

11

Христо Ненков Сотиров

12

Райчо Костадинов Иванов

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.04.2019 в 16:52 часа

Свързани решения:

18-ЕП/12.04.2019

51-ЕП/08.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 274/26.05.2019 г. от Институт за развитие на публичната среда в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 273/26.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за България” в избирателни секции на територията на община Невестино, обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

всички решения