Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 33-ЕП
Кюстендил, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от инж.Димитър Стаменков – Кмет на община Невестино с вх.№ 38/23.04.2019 година в 16:33 часа в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски.

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс:

 1. Предложение от кмета на община Невестино за съставите на СИК в община Невестино, както и списък на резервните членове за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Заповед № 3-70 от 08.04.2019 г. на Кмета на община Невестино, с която заповед е упълномощил Йордан Глогов – зам.-кмет на Община Невестино да проведе на 18.04.2019 г. консултациите на територията на Община Невестино.
 3. Протокол от проведени консултации от 18.04.2019 г., подписан от участващите в консултацията лица;
 4. Писмо – покана с изх.№ 871 от 08.04.2019 г до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК в община Невестино.;
 5. Извадка от интернет страницата за публикуване на поканата за консултации.
 6. Извадки от интернет страницата за изпращане на обявата за консултациите на територията на Община Невестино – 9 бр.

Предложение от ПП ГЕРБ за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощно № КО-Г-084/25.03.2019 г., Пълномощно № 007/10.04.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП ГЕРБ;

Предложение от Коалиция „БСП за България" за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощно, изх.№ ПНС-023-8 от 4 април 2019 г., Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 44-то Народно събрание на Република България, насрочени на 26 март 2017 г., представени от представителя на Коалиция „БСП за България";

Предложение от ПП „ДПС" за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощно № 74 от 25 март 2019 г., Пълномощно № 02/26.03.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 21.03.2019 г., представени от представителя на ПП „ДПС" ;

Предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощно – 1 бр от 08.04.2019 г., Пълномощно 1 бр. от 04.04.2019 г., Коалиционно споразумение между ПП „Национален Фронт за Спасение на България”, ПП „АТАКА” и ПП „ВМРО-Българско национално движение” за създаване на коалиция „Обединени патриоти –НФСБ, АТАКА и ВМРО”, Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Атака” от 26.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Национален Фронт за Спасение на България” от 25.03.2019 г, представени от представителя на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

Предложение от ПП „Воля” за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощни – 2 бр. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП „Воля”;

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощно № 106/28.03.2019 г., Пълномощно № 10/28.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Движение България на гражданите” от 12.07.2018 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Народна партия свобода и достойнство” от 21.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Съюз на демократичните сили” от 06.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Български земеделски народен съюз” от 23.01.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Демократи за силна България” от 03.05.2018 г., Предизборно политическо споразумение - коалиция от партии – „Реформаторски блок” от 02.04.2014 г., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок”;.

Предложение от Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” за съставите на СИК в община Невестино, Пълномощно – 1 бр. и Решение за създаване на коалиция от политически партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г. от 4 април 2014 г., представени от представителя на Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”

Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Невестино.

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.2019 г. на  ЦИК, Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 23-ЕП от 12.04.2019 г. на  РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски

РЕШИ:

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ СИК

Населено място

Адрес

Длъжност в СИК

Трите имена

103100001

с.Ваксево

В читалищната сграда на ул."Д.Благоев"№6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стефка Цанкова Кацарска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Любенов Тасков

СЕКРЕТАР

Виолета Веселинова Керелска

ЧЛЕН

Николай Радославов Никифоров

ЧЛЕН

Тошко Атанасов Йосифов

ЧЛЕН

Живко Малинов Иванов

ЧЛЕН

Цветанка Георгиева Десподова

103100002

с.Църварица

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Роска Драганова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александър Красимиров Ангелов

СЕКРЕТАР

Десислава Бисерова Димитрова

ЧЛЕН

Владислав Йорданов Иванов

ЧЛЕН

Никола Ванчев Пупулски

ЧЛЕН

Костадин Стойнев Соколовски

ЧЛЕН

Ненка Николова Георгиева

103100003

с.Четирци

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Златка Миланова Маркова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Симеон Зафиров Котев

СЕКРЕТАР

Иво Асенов Славев

ЧЛЕН

Евтим Манасиев Занев

ЧЛЕН

Петранка Димитрова Атанасова

ЧЛЕН

Людмил Асенов Велинов

ЧЛЕН

Роза Симеонова Лазова

103100004

с.Долна Козница

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мая Стоянова Манасиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Видин Георгиев Миланов

СЕКРЕТАР

Виолета Георгиева Манова

ЧЛЕН

Тодорка Борисова Занева

ЧЛЕН

Бисер Димитров Стоянов

ЧЛЕН

Соня Боянова Велинова

ЧЛЕН

Светла Евстатиева Зиновиева

103100005

с.Друмохар

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Николина Станимирова Маринкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Наташа Борисова Зашева

СЕКРЕТАР

Даниела Димитрова Боянска-Йорданова

ЧЛЕН

Росица Станимирова Гаврилова-Джонева

ЧЛЕН

Милчо Борисов Миланов

ЧЛЕН

Любослав Любчов Лазов

ЧЛЕН

Дарина Йорданова Йорданова

103100006

с.Еремия

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анка Георгиева Павлова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Василка Стоилова Дигновеждова

СЕКРЕТАР

Мариана Николова Шопкина

ЧЛЕН

Цветанка Стефанова Евтимова

ЧЛЕН

Павлина Стоичкова Цолова

ЧЛЕН

Елизабет Каменова Стоянова

ЧЛЕН

Гюра Илиева Якимовска

103100007

с.Згурово

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ангелина Стоянова Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Евгени Димитров Мицов

СЕКРЕТАР

Димитър Иванов Димитров

ЧЛЕН

Кирил Димитров Стойнев

ЧЛЕН

Цветанка Любенова Зарева

ЧЛЕН

Веселка Филипова Колячева

ЧЛЕН

Мариана Цветанова Златковска

103100008

с.Илия и Ветрен

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валентина Георгиева Манчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мая Крумова Ангелова

СЕКРЕТАР

Нина Тодорова Георгиева

ЧЛЕН

Красимир Василев Шукалски

ЧЛЕН

Елена Драганова Велинова

ЧЛЕН

Драгомир Серафимов Пенев

ЧЛЕН

Горица Миланова Георгиева

103100009

с.Кадровица

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виктор Руменов Йорданов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Янчев Янчовски

СЕКРЕТАР

Йорданка Йорданова Захариева

ЧЛЕН

Емил Илиев Георгиев

ЧЛЕН

Ганчо Димитров Кокударски

ЧЛЕН

Силвия Здравкова Алексова-Стоянова

ЧЛЕН

Генчо Йорданов Стоименов

 

103100010

с.Лиляч

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Велика Николова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елисавета Стоянова Христова

СЕКРЕТАР

Детелин Иванов Милчов

ЧЛЕН

Илиан Илчов Богомилов

ЧЛЕН

Радослав Николаев Кирилов

ЧЛЕН

Веска Андонова Славова

ЧЛЕН

Лиляна Дойнева Димитрова

103100011

с.Мърводол

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Стоянов Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Веселка Радойчова Николова

СЕКРЕТАР

Владислав Миронов Велинов

ЧЛЕН

Мариела Миткова Кирилова

ЧЛЕН

Стоян Стоименов Атанасов

ЧЛЕН

Татяна Кирилова Манасиева

ЧЛЕН

Милена Стоянова Христова

103100012

с.Невестино

В административната сграда на ул."Владимир Поптомов"№17, ет.1

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ангел Христов Манов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Еленка Христова Макайлова

СЕКРЕТАР

Вергина Димитрова Новкова

ЧЛЕН

Силвия Стойчова Борисова

ЧЛЕН

Румяна Христова Ангелова

ЧЛЕН

Юлия Иванова Райчева

ЧЛЕН

Даниела Симеонова Крумова

103100013

с.Неделкова Гращица

В сградата кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марияна Юриева Минчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Драганка Китанова Гъгнева

СЕКРЕТАР

Йордан Петров Сотиров

ЧЛЕН

Лидия Ставрева Михайлова

ЧЛЕН

Величка Димитрова Георгиева

ЧЛЕН

Лиляна Христова Ваксевска

ЧЛЕН

Даниела Василева Йорданова

103100014

с.Пастух

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любка Йорданова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анка Раденкова Стефанова

СЕКРЕТАР

Валери Боянов Митов

ЧЛЕН

Веска Борисова Стойнева

ЧЛЕН

Силвия Методиева Стефанова

ЧЛЕН

Валентин Боянов Александров

ЧЛЕН

Маргарита Георгиева Георгиева

103100015

с.Пелатиково

В сградата на кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мирослав Георгиев Любенов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Антониева Колячева

СЕКРЕТАР

Бойка Ганева Георгиева

ЧЛЕН

Ирма Милева Мирчева

ЧЛЕН

Цветанка Станкева Величкова

ЧЛЕН

Росица Ганчова Стойкова

ЧЛЕН

Янко Иванов Божилов

103100016

с.Тишаново

В сграда на ПК "Напредък" Г.Тишаново

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Росица Зафирова Чаушка

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветомир Венциславов Костадинов

СЕКРЕТАР

Анелия Василева Йорданова

ЧЛЕН

Галина Костадинова Шукалска

ЧЛЕН

Дарина Стефанова Пупулска

ЧЛЕН

Атанаска Стоймирова Андонова

ЧЛЕН

Стойна Стойнева Хадушка

103100017

с.Рашка Гращица

В сградата на кметството на ул."Асен Китанов" № 38

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владислав Николов Велчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Здравко Иванов Златков

СЕКРЕТАР

Добринка Кирилова Христова

ЧЛЕН

Митко Василев Димитров

ЧЛЕН

Митко Драганов Георгиев

ЧЛЕН

Милена Йорданова Мирчева

ЧЛЕН

Анелия Николова Славова

103100018

с.Смоличано и Дл.Сабляр

В сградата на кметството в с.Смоличано

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бойчо Йорданов Симеонов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любомир Николов Йосифов

СЕКРЕТАР

Ирена Стойнева Ковачка

ЧЛЕН

Василка Иванова Георгиева

ЧЛЕН

Мариана Стоянова Сухарска

ЧЛЕН

Елеонора Янкова Иванова

ЧЛЕН

Богдан Борисов Георгиев

103100019

с.Страдалово,  Раково и Чеканец

В сградата на кметството в с.Страдалово

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Янко Стойнев Шукалски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светослав Атанасов Мирчев

СЕКРЕТАР

Роза Кръстева Стоянова

ЧЛЕН

Кирил Светлозаров Барилски

ЧЛЕН

Георги Драгомиров Христов

ЧЛЕН

Сашо Борисов Стефанов

ЧЛЕН

Иван Борисов Валявичарски

 1. Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии в Община Невестино за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ по ред

Трите имена

 1

Иван Стоянов Атанасов

 1

Юлиана Василева Шукалска

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.04.2019 в 16:50 часа

Свързани решения:

23-ЕП/12.04.2019

48-ЕП/08.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 274/26.05.2019 г. от Институт за развитие на публичната среда в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 273/26.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за България” в избирателни секции на територията на община Невестино, обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

всички решения