Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 32-ЕП
Кюстендил, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Кюстендил, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Петър Георгиев Паунов – Кмет на община Кюстендил с вх.№ 37/23.04.2019 година в 10:52 часа в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски.

Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс:

 1. Предложение от кмета на община Кюстендил за съставите на СИК в община Кюстендил, както и списък на резервните членове за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Протокол от проведени консултации от 17.04.2019 г., подписан от участващите в консултацията лица;
 3. Покана с изх.№ 48-00-4/12.04.2019 г до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК в община Кюстендил;
 4. Извадка от интернет страницата

Предложение от ПП ГЕРБ за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощно № КО-Г-084/25.03.2019 г., Пълномощно № 001/27.03.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП ГЕРБ;

Предложение от Коалиция „БСП за България" за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощно, изх.№ ПНС-023-9 от 4 април 2019 г., Решение за образуване на коалиция от партии за участие с общи листи в изборите за 44-то Народно събрание на Република България, насрочени на 26 март 2017 г. и Удостоверение № 15/3 юли 2018 г. на ЦИК, представени от представителя на Коалиция „БСП за България";

Предложение от ПП „ДПС" за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощно № 74 от 25 март 2019 г., Пълномощно № 05-01/15.04.2019 г. и Удостоверение за актуално правно състояние от 21.03.2019 г., представени от представителя на ПП „ДПС" ;

Предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощно - 1 бр., Коалиционно споразумение между ПП „Национален Фронт за Спасение на България”, ПП „АТАКА” и ПП „ВМРО-Българско национално движение” за създаване на коалиция „Обединени патриоти –НФСБ, АТАКА и ВМРО”, представени от представителя на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”;                                         

Предложение от ПП „Воля” за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощни – 2 бр. и Удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2019 г., представени от представителя на ПП „Воля”;

Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощно № 1/09.04.2019 г., Пълномощно № 106/28.03.2019 г., Пълномощно № 10/28.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Движение България на гражданите” от 12.07.2018 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Народна партия свобода и достойнство” от 21.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Съюз на демократичните сили” от 06.03.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Български земеделски народен съюз” от 23.01.2019 г., Удостоверение за актуално правно състояние на ПП „Демократи за силна България” от 03.05.2018 г., Предизборно политическо споразумение - коалиция от партии – „Реформаторски блок” от 02.04.2014 г., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок”;.

Предложение от Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” за съставите на СИК в община Кюстендил, Пълномощно – 1 бр. и Решение за създаване на коалиция от политически партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г. от 4 април 2014 г., представени от представителя на Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”

Районната избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Кюстендил.

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.2019 г. на  ЦИК, Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 22-ЕП от 12.04.2019 г. на  РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети  район – Кюстендилски

РЕШИ:

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

№ СИК

Населено място

Адрес

Длъжност в СИК

Трите имена

102900001

гр.Кюстендил

ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски" ул."Цар Освободител" № 253

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Младен Арсов Джамбаски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Севделин Александров Яначков

СЕКРЕТАР

Гергана Иванова Ташева

ЧЛЕН

Йордан Ананиев Везенков

ЧЛЕН

Силвия Първанова Георгиева

ЧЛЕН

Страхил Нелчев Кирилов

ЧЛЕН

Иванка Славова Шахънова

ЧЛЕН

Мария Добрева Митова

ЧЛЕН

Мариана Стойнева Илиева

102900002

гр.Кюстендил

Клуба на ул."Спартак" № 23

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александра Стоянова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цецка Стоянова Иванова

СЕКРЕТАР

Любка Кирилова Вучкова

ЧЛЕН

Лиляна Славчова Иванова

ЧЛЕН

Лора Милчова Мирчова

ЧЛЕН

Александра Богомилова Стоянова

ЧЛЕН

Светлана Борисова Спасова

ЧЛЕН

Анелия Пенчова Алексова

ЧЛЕН

Диана Каменова Николчова

102900003

гр.Кюстендил

Пето ОУ "Христо Ботев", ул. "Спартак" № 21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Евтимова Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Малинка Александрова Тасева

СЕКРЕТАР

Виктория Здравкова Димитрова

ЧЛЕН

Блага Драганова Миленкова

ЧЛЕН

Спаска Кирилова Ризова

ЧЛЕН

Емил Димитров Нейков

ЧЛЕН

Емил  Тодоров Стоянов

ЧЛЕН

Детелин Георгиев Китанов

ЧЛЕН

Теодора Пламенова Андонова

102900004

гр.Кюстендил

Пето ОУ "Христо Ботев", ул."Спартак" № 21

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ангелина Георгиева Станкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кристина Красимирова Димитрова

СЕКРЕТАР

Бойка Здравкова Манчева

ЧЛЕН

Малинка Станимирова Димитрова

ЧЛЕН

Антон Борисов Велинов

ЧЛЕН

Марианка Крумова Харизанова

ЧЛЕН

Костадинка Стоянова Христова

ЧЛЕН

Елка Димитрова Тодорова

ЧЛЕН

Виолета Генчова Райкова

102900005

гр.Кюстендил

Трето ОУ "Проф.Марин Дринов" бул." България" № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Радка Николова Миленкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Юлия Асенова Михайлова

СЕКРЕТАР

Милена Славчова Сотирова

ЧЛЕН

Лилия Василева Христова

ЧЛЕН

Магдалена Ангелова Спасова

ЧЛЕН

Надка Димитрова Мъжкуданска

ЧЛЕН

Росица Спиридонова Захариева

ЧЛЕН

Детелина Славова Иванова

ЧЛЕН

Димитринка Добрева Стоилова

102900006

гр.Кюстендил

Трето ОУ "Проф.Марин Дринов", бул."България" № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валери Фетинов Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ирена Йорданова Костадинова

СЕКРЕТАР

Василка Виденова Георгиева

ЧЛЕН

Светла Тончева Яньова

ЧЛЕН

Красимира Благомирова Георгиева

ЧЛЕН

Силвия Иванова Захариева

ЧЛЕН

Магдалена Христова Василева

102900007

гр.Кюстендил

Клуба на ул."Ал.Димитров" № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Зоя Асенова Златкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Иванова Илиева

СЕКРЕТАР

Диана Богомилова Христова

ЧЛЕН

Люба Стоянова Нейкова

ЧЛЕН

Антон Емилов Владимиров

ЧЛЕН

Юлия Данаилова Кирилова

ЧЛЕН

Емануил Асенов Гаврилов

ЧЛЕН

Цветанка Кирилова Зарева

ЧЛЕН

Елена Георгиева Георгиева

102900008

гр.Кюстендил

ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", ул."19-ти февруари" № 28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Делчова Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христо Ивайлов Христов

СЕКРЕТАР

Ваня Миткова Тошкова

ЧЛЕН

Василка Димитрова Колева

ЧЛЕН

Илияна Кирилова Георгиева

ЧЛЕН

Ирена Александрова Гаджалска

ЧЛЕН

Мария Атанасова Стоянова

ЧЛЕН

Маргарита Василева Митова

ЧЛЕН

Кристиян Кирилов Манов

102900009

гр.Кюстендил

ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"ул."19-ти февруари" № 28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славчо Василев Тошков

СЕКРЕТАР

Васил Калоянов Василев

ЧЛЕН

Богомил Тодоров Антов

ЧЛЕН

Георги Николов Манасиев

ЧЛЕН

Диляна Стоянова Йосифова

ЧЛЕН

Любка Василева Георгиева-Карпузова

ЧЛЕН

Михаел Николаев Михайлов

ЧЛЕН

Живка Добринова Ангелова

102900010

гр.Кюстендил

Трето ОУ "Проф.Марин Дринов", бул."България" № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Камелия Димитрова Постолова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анка Стойнева Георгиева

СЕКРЕТАР

Румяна Руменова Велинова

ЧЛЕН

Стефка Димитрова Ризова

ЧЛЕН

Людмила Георгиева Ценова

ЧЛЕН

Снежана Костадинова Георгиева

ЧЛЕН

Камелия Петрова Гръкова

ЧЛЕН

Галина Крумова Миленкова

ЧЛЕН

Маргарита Стойнева Костова

102900011

гр.Кюстендил

Трето ОУ "Проф.Марин Дринов", бул."България" № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Нели Димитрова Миленкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Павлина Николова Касъмова

СЕКРЕТАР

Пенчо Георгиев Пенев

ЧЛЕН

Йорданка Здравкова Ангелова

ЧЛЕН

Валентина Янкова Симеонова

ЧЛЕН

Даниел Кирилов Табачки

ЧЛЕН

Стефан Иванов Васев

ЧЛЕН

Христина Бориславова Калфина

ЧЛЕН

Живко Ангелов Мишинков

102900012

гр.Кюстендил

Шесто ОУ "Паисий Хилендарски", ул."Еврем Каранов" № 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Викторова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Мирчева Витанска

СЕКРЕТАР

Даниела Иванова Младенова

ЧЛЕН

Татяна Райчева Гърлянска

ЧЛЕН

Моравка Василева Яначкова

ЧЛЕН

Цветелина Йорданова Арнаудова

ЧЛЕН

Малина Любомирова Александрова

ЧЛЕН

Жори Борисов Анев

ЧЛЕН

Гюлка Асенова Николова

102900013

гр.Кюстендил

Клуба на ул."Асен Златаров" № 36

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Спаска Добрева Шопова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодор Божидаров Христов

СЕКРЕТАР

Лилия Венева Божилова

ЧЛЕН

Марио Боянов Митов

ЧЛЕН

Звездомир Любчов Анастасов

ЧЛЕН

Анка Любомирова Стоянова

ЧЛЕН

Надя Драганова Савова

ЧЛЕН

Зорка Владимирова Митова

ЧЛЕН

Благородка Александрова Пенева

102900014

гр.Кюстендил

ПГ по лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Борисов Миленков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Аница Иванова Христова

СЕКРЕТАР

Симеон Арсов Станчев

ЧЛЕН

Марица Димитрова Ненкова

ЧЛЕН

Никола Петров Каранов

ЧЛЕН

Гергана Иванова Благоева

ЧЛЕН

Иван Любенов Ценев

ЧЛЕН

Георги Александров Пейчев

ЧЛЕН

Николай Димитров Стоименов

102900015

гр.Кюстендил

ПГ по лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кирил Руменов Ковочев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Димитрова Нейкова

СЕКРЕТАР

Красимир Петров Крумов

ЧЛЕН

Марийка Стойнева Тасева

ЧЛЕН

Мариана Георгиева Якимова

ЧЛЕН

Христо Борисов Цуцумански

ЧЛЕН

Йорданка Георгиева Иванчева

ЧЛЕН

Антоанета Зиновиева Кесерджиева

ЧЛЕН

Радостина Венкова Велинова-Георгиева

102900016

гр.Кюстендил

ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски", ул."Цар Освободител" № 253

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Василев Веселинов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любослав Росенов Стоименов

СЕКРЕТАР

Стания Стойнева Ангелова

ЧЛЕН

Станка Боянова Иванова

ЧЛЕН

Христина Евгениева Анастасова

ЧЛЕН

Рая Василева Рашкова

ЧЛЕН

Теодора Любомирова Славчева

ЧЛЕН

Йорданка Лозанова Иванова

ЧЛЕН

Веска Асенова Зашева

102900017

гр.Кюстендил

ПГ по  лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владислава Василева Нейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваня Георгиева Бенина

СЕКРЕТАР

Гергана Малинова Стоименова

ЧЛЕН

Мая Иванова Гикова

ЧЛЕН

Любомир Николов Спиридонов

ЧЛЕН

Емил Любенов Илиев

ЧЛЕН

Георги Генчев Кюлафлийски

ЧЛЕН

Даниела Асенова Атанасова-Станчева

ЧЛЕН

Михаела Емилова Стойчева

102900018

гр.Кюстендил

Клуба на ул."Илинден" № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Искра Ангелова Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Крумов Маджов

СЕКРЕТАР

Таня Стойнева Никова

ЧЛЕН

Радостина Пламенова Стоименова

ЧЛЕН

Роза Стойова Алексова

ЧЛЕН

Стефан Михайлов Китанов

ЧЛЕН

Весела Григорова Китанова

ЧЛЕН

Таня Славчова Велинова

ЧЛЕН

Вяра Василева Клинчарска

102900019

гр.Кюстендил

Стадион "Странджата", ул."Камчия" № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Снежанка Спасова Михайлова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Йорданова Христова

СЕКРЕТАР

Пламен Костадинов Костадинов

ЧЛЕН

Бистра Стоянова Андонова

ЧЛЕН

Еленка Кирилова Никова

ЧЛЕН

Здравко Станкиев Георгиев

ЧЛЕН

Радостина Ванева Димитрова

ЧЛЕН

Лидия Йорданова Петрова

ЧЛЕН

Еленка Траянова Панева

102900020

гр.Кюстендил

Стадион "Странджата", ул."Камчия" № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гергана Борисова Калинчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Силва Илиева Табачка

СЕКРЕТАР

Антон Георгиев Венев

ЧЛЕН

Лидия Леонидова Вербук

ЧЛЕН

Анка Стойнева Каранова

ЧЛЕН

Борислав Димитров Попов

ЧЛЕН

Таня Бориславова Шишкова

ЧЛЕН

Антонио Тодоров Антонов

ЧЛЕН

Катя Георгиева Кирилова

102900021

гр.Кюстендил

II-ро ОУ "Даскал Димитри", ул."Дондуков" № 11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Татяна Кирилова Харизанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Василева Колешанска

СЕКРЕТАР

Ботьо Златанов Ников

ЧЛЕН

Соня Иванова Петрова

ЧЛЕН

Цветанка Атанасова Арсова

ЧЛЕН

Надка Йорданова Найденова

ЧЛЕН

Лилия Михайлова Велинова

ЧЛЕН

Гергана Стефанова Аначкова

ЧЛЕН

Елвира Боянова Цонева

102900022

гр.Кюстендил

Клуба на пенсионера на ул."Хр.Ботев"  № 23, бл.109А, вх.А

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петър Иванов Райков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гюла Стоянова Масларска

СЕКРЕТАР

Соня Кирилова Стоянова

ЧЛЕН

Борянка Асенова Славова

ЧЛЕН

Георги Славчов Минков

ЧЛЕН

Албена Христова Маркова

ЧЛЕН

Рени Крумова Велкова

ЧЛЕН

Светла Евтимова Васева

ЧЛЕН

Райна Димитрова Крумова

102900023

гр.Кюстендил

ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски", ул."Цар Освободител" № 253

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Крумов Мавродиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румяна Стефкова Тодорова

СЕКРЕТАР

Детелин Златков Иванов

ЧЛЕН

Любомир Евтимов Георгиев

ЧЛЕН

Николина Василева Кокарова

ЧЛЕН

Маргарита Мариова Стойчова

ЧЛЕН

Анка Николова Георгиева

ЧЛЕН

Валентин Петров Симеонов

ЧЛЕН

Деяна Мирославова Веселинова

102900024

гр.Кюстендил

Дом на дружбата, ул."Цар Освободител" № 195

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Биляна Георгиева Николаева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Георгиева Атанасова

СЕКРЕТАР

Райка Георгиева Чингарска

ЧЛЕН

Румен Йорданов Пачаджиев

ЧЛЕН

Зойка Николова Пелитова

ЧЛЕН

Донка Рангелова Петрова

ЧЛЕН

Нина Георгиева Глогова

ЧЛЕН

Ганка Боянова Рублева

ЧЛЕН

Радостина Борисова Киселичка

102900025

гр.Кюстендил

 ул. "Марин Дринов" 7 -Новата сграда на Обединен детски комплекс

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светослава Крумова Стефанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Рени Борисова Мирчева

СЕКРЕТАР

Борислава Христова Иванова

ЧЛЕН

Ася Николова Богданска

ЧЛЕН

Весела Георгиева Ненкова

ЧЛЕН

Диляна Димитрова Бельова

ЧЛЕН

Иван Стоянов Глогов

ЧЛЕН

Емилия Боянова Мирчова

ЧЛЕН

Олга Василева Стойчева

102900026

гр.Кюстендил

 ул. "Марин Дринов" 7 - Новата сграда на Обединен детски комплекс

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Христова Лазова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Йорданова Трайчева

СЕКРЕТАР

Сашка Георгиева Николова

ЧЛЕН

Васил Кирилов Гошев

ЧЛЕН

Петя Иванова Зафирова

ЧЛЕН

Асен Николов Тонев

ЧЛЕН

Ясен Димитров Гигов

ЧЛЕН

Емилия Костадинова Христова

ЧЛЕН

Данчо Стоичков Стоянов

102900027

гр.Кюстендил

Читалище "Ильо Войвода", кв. "Герена"

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ася Стефанова Самаринова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Екатерина Николова Златкова

СЕКРЕТАР

Катя Николова Клечкова

ЧЛЕН

Илчо Данчев Борисов

ЧЛЕН

Симеон Костадинов Ангелов

ЧЛЕН

Маргарита Николова Цветанска

ЧЛЕН

Даниела Райчова Гълъбова

ЧЛЕН

Цанка Николова Речанска

ЧЛЕН

Елеонора Драганова Борисова

102900028

гр.Кюстендил

ПТГ "Джон Атанасов", ул."Кокиче" № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Иванова Атанасова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Силвия Григорова Йорданова

СЕКРЕТАР

Генчо Димитров Якимов

ЧЛЕН

Сийка Иванова Андонова

ЧЛЕН

Здравка Петрова Чавдарова

ЧЛЕН

Лиляна Антонова Ангелова

ЧЛЕН

Стефан Дончев Петров

ЧЛЕН

Красимира Методиева Джамбазка

ЧЛЕН

Светла Георгиева Мицова

102900029

гр.Кюстендил

ПТГ "Джон Атанасов", ул."Кокиче" № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Екатерина Василева Вълкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Евелина Михайлова Йорданова

СЕКРЕТАР

Мая Борисова Велинова

ЧЛЕН

Даниела Богомилова Стоилкова

ЧЛЕН

Павлина Любенова Стоянчова

ЧЛЕН

Венета Иванова Миланова

ЧЛЕН

Малинка Иванова Пашалийска

ЧЛЕН

Емилия Павлова Дамянова

ЧЛЕН

Магдалина Славева Мазничка-Стоименова

102900030

гр.Кюстендил

Второ ОУ "Даскал Димитри", ул."Дондуков" № 11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Георгиева Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лалка Калоянова Димитрова

СЕКРЕТАР

Лиляна Павлова Яначкова

ЧЛЕН

Сашо Павлов Соколов

ЧЛЕН

Роска Николова Димитрова

ЧЛЕН

Христо Стоянов Христов

ЧЛЕН

Нели Григорова Георгиева

ЧЛЕН

Десислава Иванова Милева

ЧЛЕН

Лилия Иванова Маджова

102900031

гр.Кюстендил

Второ ОУ "Даскал Димитри", ул."Дондуков" № 11

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елка Георгиева Дойчинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елеонора Маргаритова Христова- Спасова

СЕКРЕТАР

Весела Захариева Апостолова

ЧЛЕН

Георги Димитров Стоименов

ЧЛЕН

Невена Атанасова Големинова

ЧЛЕН

Татяна Костадинова Спасова

ЧЛЕН

Теменужка Боянова Цветкова

ЧЛЕН

Кристина Колева Гълбачева

ЧЛЕН

Камелия Любенова Георгиева

102900032

гр.Кюстендил

 Поликлиника, ул."Явовор" № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Маргарита Димитрова Славкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Силвия Емилова Милева

СЕКРЕТАР

Пенка Василова Славова

ЧЛЕН

Николай Иванов Рошков

ЧЛЕН

Светлина Андонова Нейкова

ЧЛЕН

Ангелина Петрова Терзийска

ЧЛЕН

Стефка Борисова Стойчева

ЧЛЕН

Либен Димитров Величков

ЧЛЕН

Милена Валентинова Маркова

102900033

гр.Кюстендил

Поликлиника - бившата "Бърза помощ", ул."Яворов" № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стойне Стоичков Велиновски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Зоя Йорданова Георгиева

СЕКРЕТАР

Гергана Атанасова Стоянова

ЧЛЕН

Васил Владимиров Станков

ЧЛЕН

Теодосий Богданов Стоянов

ЧЛЕН

Сашка Стоянова Расийска

ЧЛЕН

Зорка Петрушинова Десподова

ЧЛЕН

Илка Тодорова Станкова

ЧЛЕН

Даниела Венциславова Жижанова

102900034

гр.Кюстендил

Килийно училище, ул."Търговска" № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Детелина Иванова Гелемерова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Константин Стойчев Мъжкодански

СЕКРЕТАР

Малинка Богданова Никова

ЧЛЕН

Добромир Емилов Добрев

ЧЛЕН

Елена Бориславова Рановска

ЧЛЕН

Румен Драганов Николов

ЧЛЕН

Даниела Иванова Яначкова

ЧЛЕН

Цветанка Петрова Младенова

ЧЛЕН

Милена Кирилова Николова

102900035

гр.Кюстендил

Обреден Дом - ул."Демокрация" № 40

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гюлка Десподова Джабирова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петранка Анастасова Наумова

СЕКРЕТАР

Маргарита Пенева Стоименова

ЧЛЕН

Валентин Боянов Любенов

ЧЛЕН

Снежанка Николова Грозданова

ЧЛЕН

Надя Стоянова Палчева

ЧЛЕН

Стефка Василева Гълъбова

ЧЛЕН

Силвия Иванова Танева

ЧЛЕН

Йордан Райков Милошов

102900036

гр.Кюстендил

Павилион социална обществена  трапезария "Майчина любов", западно от пл."Велбъжд"

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кристина Людмилова Кирилова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елвира Драгомирова Димитрова

СЕКРЕТАР

Чавдар Пламенов Ангелов

ЧЛЕН

Марияна Иванова Янева

ЧЛЕН

Марин Стойнев Георгиев

ЧЛЕН

Биянка Пантева Йорданова

ЧЛЕН

Данка Станкова Бангова

ЧЛЕН

Светла Страхилова Стоименова

ЧЛЕН

Силвия Гергинчова Георгиева

102900037

гр.Кюстендил

Фоайето на Драматичен театър, бул."България" № 26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Веска Славчова Антова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Емилов Иванов

СЕКРЕТАР

Алекс Димитров Буров

ЧЛЕН

Славян Петров Грънчаров

ЧЛЕН

Венцислав Кирилов Янчовски

ЧЛЕН

Цветелина Живкова Попова

ЧЛЕН

Венка Иванова Маринова

ЧЛЕН

Виолета Богомилова Пешева

ЧЛЕН

Ивайло Иванов Андонов

102900038

гр.Кюстендил

Клуба на пенсионера на ул. "Ракла" № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Николина Стоичкова Казакова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Диана Георгиева Гаджалска-Николова

СЕКРЕТАР

Ярмила Владимирова Ямборска

ЧЛЕН

Снежана Георгиева Тренчева

ЧЛЕН

Нонка Георгиева Петрова

ЧЛЕН

Роска Деянова Начева

ЧЛЕН

Ангелина Кирилова Кръстева

ЧЛЕН

Василена Димитрова Велинова

ЧЛЕН

Даниела Боянова Иванова

102900039

гр.Кюстендил

Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий", ул."Гладстон" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Благоева Панчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румяна Стойнева Бегова

СЕКРЕТАР

Петя Драганова Тамакярска

ЧЛЕН

Антоанета Ивайлова Мишева

ЧЛЕН

Радка Райчова Околска

ЧЛЕН

Красимира Стефчова Андонова

ЧЛЕН

Живка Добринова Божкова

ЧЛЕН

Елиза Красимирова Мандалска

ЧЛЕН

Искрен Йорданов Милушов

102900040

гр.Кюстендил

Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий", ул."Гладстон" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Дора Симеонова Гаврилова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Георгиева Захариева

СЕКРЕТАР

Евелина Георгиева Стоянова

ЧЛЕН

Славчо Дамянов Иванов

ЧЛЕН

Зоя Иванова Йовева

ЧЛЕН

Мария Стефанова Балтаджиева

ЧЛЕН

Галя Стойнева Милева

ЧЛЕН

Мариянка Кирова Иванова

ЧЛЕН

Димитрина Димитрова Кацарска

102900041

гр.Кюстендил

Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий", ул."Гладстон" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Александров Омерски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Юлия Петрова Георгиева

СЕКРЕТАР

Наталия Любенова Симеонова

ЧЛЕН

Бойко Мирчов Врански

ЧЛЕН

Тодорка Йорданова Средкова

ЧЛЕН

Здравка Йорданова Стоянова

ЧЛЕН

Росица Харалампиева Ставрева-Клечкова

ЧЛЕН

Веселинка Кирилова Василева

ЧЛЕН

Маринела Драганова Ивкова

102900042

гр.Кюстендил

Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий", ул."Гладстон" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Стойчева Крумова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Соня Георгиева Костова

СЕКРЕТАР

Здравка Борисова Никова

ЧЛЕН

Николинка Николаева Вранска

ЧЛЕН

Иван Златанов Стоичков

ЧЛЕН

Евелина Иванова Митова

ЧЛЕН

Мариана Борисова Ковчегарска

ЧЛЕН

Антоанета Николова Методиева

ЧЛЕН

Васил Георгиев Грънчаров

102900043

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Симеон Йорданов Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Стоянова Миленова

СЕКРЕТАР

Живка Димитрова Такова

ЧЛЕН

Ирена Валентинова Григорова

ЧЛЕН

Васил Димитров Христов

ЧЛЕН

Цветанка Крумова Ангелова

ЧЛЕН

Дафинка Атанасова Панева

ЧЛЕН

Нина Ангелова Николова

ЧЛЕН

Тодорка Николова Андонова

102900044

гр.Кюстендил

ПМГ "Проф.Ем.Иванов", ул."Георги Паспалев" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виолета Николова Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мая Миткова Стойчкова

СЕКРЕТАР

Витка Страхилова Видинова

ЧЛЕН

Калин Николов Гавазки

ЧЛЕН

Михаела Георгиева Тонева

ЧЛЕН

Снежана Крумова Кирилова

ЧЛЕН

Венета Драганова Котева

ЧЛЕН

Диана Петрова Китанова

ЧЛЕН

Снежанка Младенова Георгиева

102900045

гр.Кюстендил

ПМГ "Проф.Ем.Иванов", ул."Георги Паспалев" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елка Асенова Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Жанет Николова Давиткова

СЕКРЕТАР

Янинка Янкова Йосифова

ЧЛЕН

Божидар Орфеев Захариев

ЧЛЕН

Теодора Аспарухова Георгиева

ЧЛЕН

Венетка Костадинова Божилова

ЧЛЕН

Надка Николова Алексова

ЧЛЕН

Диляна Спасова Боева

ЧЛЕН

Милчо Рангелов Рапатински

102900046

гр.Кюстендил

ПМГ "Проф.Ем.Иванов", ул."Георги Паспалев" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Георгиева Григорова-Мицина

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Здравка Георгиева Савова

СЕКРЕТАР

Калина Стоянова Крумова

ЧЛЕН

Лиляна Добринова Кръстева

ЧЛЕН

Кирил Ставрев Йовев

ЧЛЕН

Павел Боянов Николов

ЧЛЕН

Соня Иванова Иванова

ЧЛЕН

Красимир Найчов Иванов

ЧЛЕН

Анелия Йорданова Мирева

102900047

гр.Кюстендил

ПМГ "Проф.Ем.Иванов", ул."Георги Паспалев" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Радка Борисова Несторова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мартина Иванова Христова

СЕКРЕТАР

 Димитрина Тодорова Димитрова

ЧЛЕН

Димитър Борисов Кръстев

ЧЛЕН

Александъра Кирилова Стойчева

ЧЛЕН

Тодор Григоров Шахънов

ЧЛЕН

Емилия Вергилова Любенова

ЧЛЕН

Татяна Христова Симеонова

ЧЛЕН

Гергин Крумов Димитров

102900048

гр.Кюстендил

ПМГ "Проф.Ем.Иванов", ул."Георги Паспалев" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христо Младенов Георгиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христо Георгиев Стефанов

СЕКРЕТАР

Анжела Борисова Стоянова

ЧЛЕН

Любка Радкова Миленкова-Гавазка

ЧЛЕН

Снежана Йорданова Атанасова

ЧЛЕН

Стефчо Емилов Симеонов

ЧЛЕН

Венцислав Детелинов Георгиев

ЧЛЕН

Васил Стоянов Ангелов

ЧЛЕН

Тонка Асенова Гогова

102900049

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Капка Павлова Йорданова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светла Найденова Георгиева

СЕКРЕТАР

Дарина Панчева Даскалова

ЧЛЕН

Василка Накева Георгиева

ЧЛЕН

Миланка Младенова Стойкова

ЧЛЕН

Бойка Василева Василова

ЧЛЕН

Елеонора Владимирова Карамфилова

ЧЛЕН

Виктория Александрова Атанасова

ЧЛЕН

Камелия Емилова Николова

102900050

гр.Кюстендил

ПГ по лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даринка Здравчова Маринова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иво Асенов Рангелов

СЕКРЕТАР

Ася Василева Везенкова

ЧЛЕН

Емил Божидаров Стоичков

ЧЛЕН

Димитрина Живкова Дечева

ЧЛЕН

Елена Кирилова Йовева

ЧЛЕН

Ренета Иванова Пържова

ЧЛЕН

Камелия Йорданова Кирилова

ЧЛЕН

Валерия Василева Христова

102900051

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимира Кирилова Божилова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виолета Иванова Портарска

СЕКРЕТАР

Росен Момчилов Димитров

ЧЛЕН

Красимир Пенев Митов

ЧЛЕН

Цветанка Йорданова Петачка

ЧЛЕН

Гроздена Янева Георгиева

ЧЛЕН

Йорданка Димитрова Гаврилова

ЧЛЕН

Десислава Славчова Траянова

ЧЛЕН

Ваня Здравчова Велинова

102900052

гр.Кюстендил

Клуба в бл. ЗА - ул. "Цар Освободител" бл. 3А

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мая Иванова Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваня Живкова Василева

СЕКРЕТАР

Катерина Кирилова Василева

ЧЛЕН

Иван Стоянов Георгиев

ЧЛЕН

Йорданка Димитрова Николова

ЧЛЕН

Снежана Янкова Антонова

ЧЛЕН

Зоя Драганова Николова

ЧЛЕН

Васил Стаменов Велинов

ЧЛЕН

Валентин Драганов Стойков

102900053

гр.Кюстендил

Клуба в кв. "Въртешево", ул."Крум Зарев" № 15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Асенова Мицова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниел Лазаров Лазаров

СЕКРЕТАР

Бойка Цветкова Анева

ЧЛЕН

Пенчо Евтимов Петров

ЧЛЕН

Биляна Кирилова Попова

ЧЛЕН

Антонина Илиева Ангелова

ЧЛЕН

Любка Савева Велинова

ЧЛЕН

Кристина Кирилова Пороманска

ЧЛЕН

Стоян Тимев Манов

102900054

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Милчов Милев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Милена Георгиева Симеонова

СЕКРЕТАР

Александра Пламенова Георгиева

ЧЛЕН

Васил Борисов Петров

ЧЛЕН

Цветанка Владимирова Маркова

ЧЛЕН

Емил Благоев Ризов

ЧЛЕН

Кристина Руменова Петрова

ЧЛЕН

Ангелина Младенова Христова

ЧЛЕН

Христо Красимиров Давидков

102900055

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Христова Славейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Здравка Венева Андонова

СЕКРЕТАР

Надка Благоева Якимова

ЧЛЕН

Крум Георгиев Николов

ЧЛЕН

Мирела Юлиянова Величкова

ЧЛЕН

Наташа Петрова Иванова

ЧЛЕН

Георги Андонов Спасов

ЧЛЕН

Даниела Генова Лучанска

ЧЛЕН

Тони Христов Пенев

102900056

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виолета Стоилова Стоянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любомир Димитров Гошев

СЕКРЕТАР

Цветанка Кирилова Андонова

ЧЛЕН

Петър Ясенчов Ангелов

ЧЛЕН

Даниела Данчова Христова

ЧЛЕН

Виолета Иванова Миленова

ЧЛЕН

Кирил Василиев Кирилов

ЧЛЕН

Красимир Иванов Лучански

ЧЛЕН

Габриела Иванова Иванова

102900057

гр.Кюстендил

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", ул."Цар Освободител" № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Илияна Георгиева Сиракова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Георгиева Ряпева

СЕКРЕТАР

Малинка Иванова Миленова

ЧЛЕН

Александър Руменов Александров

ЧЛЕН

Искра Димитрова Стойменова

ЧЛЕН

Донка Стоименова Янчевска

ЧЛЕН

Райна Симеонова Велинова

ЧЛЕН

Любомир Василев Костурски

ЧЛЕН

Катерина Йорданова Вучкова

102900058

гр.Кюстендил

ПГ по лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любка Георгиева Митева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славчо Цветанов Митев

СЕКРЕТАР

Иван Димитров Каймакански

ЧЛЕН

Десислава Райчова Казакова

ЧЛЕН

Невена Любомирова Кръстева

ЧЛЕН

Камелия Руменова Зафирова

ЧЛЕН

Маргарита Николова Боцева

ЧЛЕН

Бисер Николов Маринов

ЧЛЕН

Любка Георгиева Христова

102900059

гр.Кюстендил

ПГ по лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светлин Стоичков Славейков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вержин Димитров Стоянов

СЕКРЕТАР

Румен Йорданов Гълъбов

ЧЛЕН

Йордан Николов Костадинов

ЧЛЕН

Татяна Ставрева Георгиева

ЧЛЕН

Живко Ангелов Иванов

ЧЛЕН

Юлиян Николов Манчев

ЧЛЕН

Ваня Веселинова Димитрова

ЧЛЕН

Иго Боянов Игов

102900060

гр.Кюстендил

ПГ по лека промишленост "В.Димитров - Майстора", ул."Искър" № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йордан Захариев Чипев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Симеонова Миланова-Пателиотис

СЕКРЕТАР

Росица Каролова Николова

ЧЛЕН

Тодор Йонев Василев

ЧЛЕН

Илиян Илиев Георгиев

ЧЛЕН

Даниел Иванов Иванов

ЧЛЕН

Маргарита Стоянова Джонева

ЧЛЕН

Силвана Данчева Николова

ЧЛЕН

Зорка Йорданова Стаменова

102900061

гр.Кюстендил

Клуба в кв. "Въртешево", ул."Крум Зарев" № 15

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мирослава Янкова Стоименова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Наталия Миланова Ковачева

СЕКРЕТАР

Георги Евтимов Станимиров

ЧЛЕН

Владимир Атанасов Анев

ЧЛЕН

Виолета Евтимова Манова

ЧЛЕН

Искра Борисова Андонова

ЧЛЕН

Георги Петров Фильов

102900062

с. Мазарачево

Седалището на кметския наместник

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Любенова Павлова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валери Василев Иванов

СЕКРЕТАР

Даниела Василева Симова

ЧЛЕН

Симеон Маринов Симеонов

ЧЛЕН

Татяна Танева Илиева

ЧЛЕН

Теменужка Стойнева Ибраимова

ЧЛЕН

Валентин Георгиев Воденичарски

102900063

с. Драговищица

 Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Василев Шатков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Диляна Георгиева Иванова

СЕКРЕТАР

Донка Любенова Лихарева

ЧЛЕН

Богомил Добринов Иванов

ЧЛЕН

Надка Николова Василева

ЧЛЕН

Татяна Асенова Соколова

ЧЛЕН

Борислав Стефанов Жижанов

102900064

с. Гюешево

Клуба на пенсионера

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Рангелова Начева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стоянка Станкова Вучева

СЕКРЕТАР

Петър Кирилов Давидков

ЧЛЕН

Даниела Георгиева Георгиева

ЧЛЕН

Людмила Димитрова Кашкина

ЧЛЕН

Анка Стойова Георгиева

ЧЛЕН

Камелия Валентинова Стефанова

102900065

с. Каменичка Скакавица

Седалището на кметския наместник

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Соколова Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Димитрова Величкова

СЕКРЕТАР

Лалка Крумова Станкова

ЧЛЕН

Мариана Генадиева Гикова

ЧЛЕН

Любомир Цветанов Ников

ЧЛЕН

Силвия Стоянова Соколова

ЧЛЕН

Диана Димитрова Грънчарова

102900066

с. Преколница

Седалището на кметския наместник

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Георгиева Ръждавичка

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Райна Иванова Теодосиева

СЕКРЕТАР

Ани Андонова Андонова

ЧЛЕН

Миглена Иванова Илиева

ЧЛЕН

Борис Боянов Миленков

ЧЛЕН

Сашо Тончев Смилков

ЧЛЕН

Цветанка Методиева Мирчева

102900067

с. Раненци

Седалището на кметския наместник

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Камелия Любчова Владимирова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Александров Димитров

СЕКРЕТАР

Елизабет Златкова Адамска

ЧЛЕН

Димчо Симеонов Марков

ЧЛЕН

Тодор Боянов Тодоров

ЧЛЕН

Юлия Христова Ангелова

ЧЛЕН

Стойне Асенов Максимов

102900068

с. Долно Село

Седалището на кметския наместник в с.Долно село

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Станойко Пенев Георгиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анелия Георгиева Панайотова

СЕКРЕТАР

Силвия Боянова Китанова

ЧЛЕН

Даниела Боянова Владимирова

ЧЛЕН

Роза Костадинова Атанасова

ЧЛЕН

Теменужка Станимирова Иванова

ЧЛЕН

Марияна Славчова Симеонова

102900069

с. Бобешино

Седалището на кметския наместник в с.Бобешино

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Илияна Лазарова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антоанета Иванова Пенева

СЕКРЕТАР

Николина Евлогиева Милошева

ЧЛЕН

Стоил Стоянов Йосифов

ЧЛЕН

Павел Михайлов Илиев

ЧЛЕН

Анатоли Георгиев Петров

ЧЛЕН

Райна Петрова Йорданова

102900070

с. Полска Скакавица

Седалището на кметския наместник

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Пламен Василев Котев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветанка Харалампиева Златкова

СЕКРЕТАР

Еленка Кирилова Христова

ЧЛЕН

Лъчезар Драганов Велинов

ЧЛЕН

Дамян Стойнев Миленков

ЧЛЕН

Кирилка Георгиева Михова

ЧЛЕН

Парашкева Борисова Ангелова

102900071

с. Гърляно

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Данка Харалампиева Найденова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Майя Кирилова Иванова

СЕКРЕТАР

Данчо Славчов Китанов

ЧЛЕН

Албена Иванова Тренчева

ЧЛЕН

Валери Жеков Велинов

ЧЛЕН

Станислав Зиновиев Илиев

ЧЛЕН

Евгения Димитрова Летейска

102900072

с. Вратца

Сградата на бившето читалище

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Венета Николова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Асен Иванов Цеков

СЕКРЕТАР

Лиляна Георгиева Гьошева

ЧЛЕН

Силвия Антонова Богданска

ЧЛЕН

Йорданка Иванова Николчова

ЧЛЕН

Димитър Иванов Соколов

ЧЛЕН

Боян Валентинов Точев

102900073

с. Горна Брестница

Седалището на кметския наместник в с.Горна Брестница

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Миглена Добрева Тасева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антон Стефанов Ангелов

СЕКРЕТАР

Росен Василев Любенов

ЧЛЕН

Борислав Колев Ангелов

ЧЛЕН

Андрей Миланов Петров

ЧЛЕН

Валентин Венев Велинов

ЧЛЕН

Анелия Иванова Милева

102900074

с. Жиленци

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Камелия Младенова Анева-Андонова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Богомил Златков Фурнаджиев

СЕКРЕТАР

Магдалена Иванова Димитрова

ЧЛЕН

Милослав Благоев Станков

ЧЛЕН

Борис Стоянов Найденски

ЧЛЕН

Силвия Здравчова Симеонова

ЧЛЕН

Даниела Василева Капитанска

102900075

с. Жиленци

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кристина Кирилова Любенова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вене Крумов Ваклев

СЕКРЕТАР

Виолина Пламенова Стоименова

ЧЛЕН

Валентина Данчова Николова

ЧЛЕН

Владислав Лазаров Лазаров

ЧЛЕН

Росица Иванова Петрова

ЧЛЕН

Мая Стойнева Кънчева

102900076

с. Грамаждано

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виолета Костадинова Христова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анита Спасова Василева

СЕКРЕТАР

Людмил Георгиев Митов

ЧЛЕН

Величко Валериев Петров

ЧЛЕН

Валери Димитров Петков

ЧЛЕН

Даниела Иванова Асенова

ЧЛЕН

Антоанета Йорданова Ангелова

102900077

с. Богослов

Детската градина

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Бориславов Илиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветанка Йорданова Златанова

СЕКРЕТАР

Атанас Стоянов Клинкачев

ЧЛЕН

Зорница Йорданова Станкова

ЧЛЕН

Деян Христов Къртев

ЧЛЕН

Миленка Асенова Димитрова

ЧЛЕН

Елена Георгиева Митова

102900078

с. Горановци

Бившия стол на АПК в с.Горановци

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александър Данчов Борисов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Николай Емилов Джонев

СЕКРЕТАР

Станислава Тодорова Андонова

ЧЛЕН

Маргарита Петрова Христова

ЧЛЕН

Богомил Георгиев Янев

ЧЛЕН

Наталия Страхилова Каширина

ЧЛЕН

Силвия Георгиева Веселинова

102900079

с. Ново Село

Седалището на кметския наместник в с.Ново село

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Драганова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антоанета Вергилова Сотирова

СЕКРЕТАР

Райка Александрова Николова

ЧЛЕН

Кирил Емилов Кирилов

ЧЛЕН

Страхил Тодоров Спасов

ЧЛЕН

Изабела Михайлова Андонова

ЧЛЕН

Никола Кирилов Велков

102900080

с. Слокощица

Клуба на пенсионера и инвалида

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лиляна Кирилова Кашкина

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Людмила Георгиева Пилева

СЕКРЕТАР

Емилия Петрова Янкулова

ЧЛЕН

Татяна Петрова Стоймирова

ЧЛЕН

Румяна Венчова Захариева

ЧЛЕН

Димитринка Пламенова Иванова

ЧЛЕН

Анита Георгиева Спасова

ЧЛЕН

Свилен Данчов Костадинов

ЧЛЕН

Силвия Иванова Костадинова

102900081

с. Слокощица

Клуб на пенсионера

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цецка Петрова Цекова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимира Димитрова Стоянова

СЕКРЕТАР

Здравчо Симеонов Витански

ЧЛЕН

Мариана Симеонова Икономова

ЧЛЕН

Йордан Христов Илиев

ЧЛЕН

Вергиния Симеонова Брусарска

ЧЛЕН

Юри Георгиев Балев

ЧЛЕН

Гергана Ангелова Георгиева

ЧЛЕН

Ивайло Емилов Минев

102900082

с. Граница

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анелия Георгиева Калеова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славянка Евтимова Станоева

СЕКРЕТАР

Албена Драганова Гракалска

ЧЛЕН

Татяна Грозданова Андонова

ЧЛЕН

Таня Атанасова Фъркова

ЧЛЕН

Здравка Генчова Христова

ЧЛЕН

Марияна Димитрова Методиева-Кирилова

102900083

с. Лелинци

Читалището в с.Лелинци

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Малинка Петрова Вучоглавска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мартин Захариев Георгиев

СЕКРЕТАР

Василка Иванова Еманоилова

ЧЛЕН

Катеринка Василева Милчева

ЧЛЕН

Милена Георгиева Иванова

ЧЛЕН

Спаска Сотирова Димова

ЧЛЕН

Ивайло Стоев Спасов

102900084

с. Берсин

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светлана Страилова Соколова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветанка Борисова Карадачка

СЕКРЕТАР

Камелия Василева Илиева

ЧЛЕН

Димитър Христов Миленков

ЧЛЕН

Милен Борисов Андонов

ЧЛЕН

Лиляна Борисова Божилова

ЧЛЕН

Елка Пенева Накева

102900085

с. Нови Чифлик

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Павел Стоименов Петришки

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димка Георгиева Алексова

СЕКРЕТАР

Марияна Иванова Иванова

ЧЛЕН

Емил Манасиев Стоянов

ЧЛЕН

Иван Василов Славов

ЧЛЕН

Иван Стойнев Илиев

ЧЛЕН

Антоанета Василева Величкова

102900086

с. Търновлаг

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Боянова Русимова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славчо Стоянов Спасов

СЕКРЕТАР

Сълза Драганова Георгиева

ЧЛЕН

Симеон Кирилов Манов

ЧЛЕН

Алида Иванова Стаменкова

ЧЛЕН

Таня Симеонова Асенова

ЧЛЕН

Мая Харалампиева Иванова

102900087

с. Багренци

Училището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Теменужка Димитрова Стоянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кирил Василев Иванов

СЕКРЕТАР

Петър Крумов Стоименов

ЧЛЕН

Бисер Борисов Стоянчов

ЧЛЕН

Първан Григоров Йовчев

ЧЛЕН

Ели Малинова Димова

ЧЛЕН

Стела Ивайлова Якимова

ЧЛЕН

Благородка Божилова Гошева

ЧЛЕН

Десислава Иванова Данкова

102900088

с. Пиперков Чифлик

 Клуб на пенсионера

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Оля Петрова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниел Ивов Димитров

СЕКРЕТАР

Василка Петрова Георгиева

ЧЛЕН

Василка Миркова Деловодска

ЧЛЕН

Красимир Стойнев Начев

ЧЛЕН

Розето Георгиев Вучоглавски

ЧЛЕН

Василена Леонидова Мутавджийска

ЧЛЕН

Цветелина Василева Грозданова

ЧЛЕН

Гюрка Стоянова Стоянова

102900089

с. Гирчевци

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Милена Огнянова Митева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любка Крумова Радкова

СЕКРЕТАР

Теменужка Димитрова Стоименова

ЧЛЕН

Антон Бориславов Найденов

ЧЛЕН

Богомил Йорданов Стоянов

ЧЛЕН

Петър Георгиев Цонев

ЧЛЕН

Анка Миланова Димитрова

102900090

с. Жабокрът

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Георгиева Димова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анна Василева Свиленова

СЕКРЕТАР

Веселка Валентинова Симеонова

ЧЛЕН

Пламен Иванов Златков

ЧЛЕН

Юлиян Борисов Павлов

ЧЛЕН

Димитринка Дончева Димитрова

ЧЛЕН

Бойко Василев Борисов

ЧЛЕН

Борянка Стоилова Василева

ЧЛЕН

Елена Емилова Стоянова

102900091

с. Ябълково

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Олег Георгиев Алексиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боянка Кирилова Укалска

СЕКРЕТАР

Владимир Николов Дълкаранов

ЧЛЕН

Николай Георгиев Суичмезов

ЧЛЕН

Иван Живков Иванов

ЧЛЕН

Анелия Асенова Димитрова

ЧЛЕН

Радостина Николаева Гребенарова

ЧЛЕН

Анна Благоева Борисова

ЧЛЕН

Елица Димчова Мишова

102900092

с. Дворище

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниел Стойнев Григоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Борянка Андреева Минкова

СЕКРЕТАР

Маргарита Димитрова Мечкарска

ЧЛЕН

Благомир Борисов Петров

ЧЛЕН

Ани Кирилова Николова

ЧЛЕН

Анета Андонова Иванова

ЧЛЕН

Биляна Василиева Христова

102900093

с. Коняво

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владимир Томов Гаврилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елка Димитрова Бойкова

СЕКРЕТАР

Виолета Димитрова Ангелова

ЧЛЕН

Йорданка Кирилова Николова

ЧЛЕН

Николай Лазаров Михов

ЧЛЕН

Надя Петкова Аргирова

ЧЛЕН

Рая Любомирова Иванова

ЧЛЕН

Зоя Василева Огнянова

ЧЛЕН

Лъчезар Емилов Станоев

102900094

с. Цървеняно

Седалището на кметския наместник в.с.Цървеняно

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Георгиев Стоичков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Камен Димитров Алексиев

СЕКРЕТАР

Сашка Кирилова Драганова

ЧЛЕН

Красимир Георгиев Петров

ЧЛЕН

Георги Йорданов Георгиев

ЧЛЕН

Анетка Радкова Тодорова

ЧЛЕН

Иванка Асенова Харизанова

102900095

с. Стенско

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Яна Николова Джавева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Здравка Сотирова Таскова

СЕКРЕТАР

Валентин Георгиев Христов

ЧЛЕН

Бистра Стоилова Иванова

ЧЛЕН

Вера Василова Алексова

ЧЛЕН

Христина Иванова Петрова

ЧЛЕН

Магдаленка Борисова Георгиева

102900096

с. Горна Гращица

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антон Боянов Златков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антоанета Петрова Георгиева

СЕКРЕТАР

Теменужка Георгиева Джагалова

ЧЛЕН

Цветалин Валентинов Ковачки

ЧЛЕН

Ангелина Борисова Митова

ЧЛЕН

Асен Георгиев Асенов

ЧЛЕН

Мага Симеонова Георгиева

102900097

с. Долна Гращица

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антон Георгиев Гюргин

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любка Стоянова Манова

СЕКРЕТАР

Десислава Данчова Чавдарова

ЧЛЕН

Валентин Димчов Ковачки

ЧЛЕН

Никифор Димитров Никифоров

ЧЛЕН

Тодорка Димитрова Георгиева

ЧЛЕН

Георги Костадинов Василев

102900098

с. Таваличево

Училището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стефан Любомиров Георгиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александра Георгиева Янчовска

СЕКРЕТАР

Георги Богомилов Георгиев

ЧЛЕН

Младенка Владова Ковачка

ЧЛЕН

Иван Симеонов Костадинов

ЧЛЕН

Виолета Тодорова Анева

ЧЛЕН

Фиданка Андонова Гешева

102900099

с. Катрище

Седалището на кметския наместник

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Наташа Харалампиева Самарджиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Миланов Велинов

СЕКРЕТАР

Благородка Любенова Ранова

ЧЛЕН

Любослав Любомиров Захариев

ЧЛЕН

Дияна Георгиева Протогерска- Масларска

ЧЛЕН

Надежда Николова Манова

ЧЛЕН

Георги Петров Димитров

102900100

с. Николичевци

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Данчо Иванов Ангелов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Добра Кръстова Златковска

СЕКРЕТАР

Александрина Ивайлова Витанова

ЧЛЕН

Даниел Петров Русимов

ЧЛЕН

Олга Александров Алексова

ЧЛЕН

Иванка Христова Димитрова

ЧЛЕН

Анелия Кирчова Тимчева

102900101

с. Скриняно

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емил Василев Манчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Станислав Атанасов Георгиев

СЕКРЕТАР

Здравка Николова Алексиева

ЧЛЕН

Виолета Атанасова Симеонова

ЧЛЕН

Венера Ангелова Илиева

ЧЛЕН

Надя Любомирова Каролева

ЧЛЕН

Евгения Николова Златкова

102900102

с. Копиловци

Училището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Елена Симеонова Спиридонова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анка Славейкова Ангелова

СЕКРЕТАР

Василка Славева Ангелова

ЧЛЕН

Маргарита Костова Чукина

ЧЛЕН

Цветелина Георгиева Стоилова

ЧЛЕН

Анелия Здравкова Атанасова

ЧЛЕН

Румяна Любенова Иванова

102900103

с. Шипочано

Седалището на кметския наместник в с.Шипочано

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Жана Райчова Алексова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Виолина Димитрова Коларова

СЕКРЕТАР

Анелия Димитрова Иванова

ЧЛЕН

Кирил Иванов Кирилов

ЧЛЕН

Татяна Евтимова Младенова

ЧЛЕН

Валентин Йорданов Стоянов

ЧЛЕН

Иванчо Милчов Салтиров

102900104

с. Шишковци

Читалището

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Илия Георгиев Йорданов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емил Добрев Динев

СЕКРЕТАР

Красимира Викторова Златковска

ЧЛЕН

Юлия Борисова Петрова

ЧЛЕН

Васил Александров Митев

ЧЛЕН

Валентин Иванов Георгиев

ЧЛЕН

Ягодинка Сергиева Стойнева

102900105

с. Раждавица

Читалището в с.Раждавица

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Младенов Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Драган Кирилов Земенски

СЕКРЕТАР

Соня Божидарова Алексова-Долинска

ЧЛЕН

Виктор Ананиев Тодоров

ЧЛЕН

Йордан Димитров Петров

ЧЛЕН

Изабела Емилова Никифорова

ЧЛЕН

Роза Иванова Гайдарова

102900106

с. Лозно

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Стоянов Василев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марийка Николова Велинова

СЕКРЕТАР

Анелия Милчова Борисова

ЧЛЕН

Борис Иванов Стоянов

ЧЛЕН

Цанко Любенов Йорданов

ЧЛЕН

Велислава Иванова Христова

ЧЛЕН

Димитър Георгиев Пейчев

ЧЛЕН

Людмила Стойнева Николова

ЧЛЕН

Пенчо Илиев Младенов

102900107

с. Радловци

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариета Иванова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Венцислав Георгиев Сербезки

СЕКРЕТАР

Валя Христова Гърлянска

ЧЛЕН

Димитър Благоев Велинов

ЧЛЕН

Маргарита Борисова Кьосева

ЧЛЕН

Невяна Христова Захариева

ЧЛЕН

Георги Иванов Китанов

102900108

с.Соволяно

Кметството

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Радка Веселинова Чорбаджийска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Радкова Бучева

СЕКРЕТАР

Соня Йорданова Стоичкова

ЧЛЕН

Десислава Калоянова Стоичкова

ЧЛЕН

Даниела Станиславова Андонова

ЧЛЕН

Даниела Василева Георгиева

ЧЛЕН

Радка Атанасова Велинова

ЧЛЕН

Юлия Мирчева Банкова

ЧЛЕН

Стефан Александров Стефанов

102900109

гр.Кюстендил

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода"

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Цветанов Васев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Нели Страхилова Мицова

СЕКРЕТАР

Цветана Иванова Младенова

ЧЛЕН

Емил Кирилов Николов

ЧЛЕН

Анка Боянова Велинова

ЧЛЕН

Катя Темелакиева Кръстовска

ЧЛЕН

Александра Александрова Антова

102900110

гр.Кюстендил

МБАЛ д-р Н.Василиев, пл."17-ти януари"

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Петков Нейков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любка Тончева Георгиева

СЕКРЕТАР

Камелия Николаева Костадинова

ЧЛЕН

Костадинка Георгиева Динева

ЧЛЕН

Венета Стефанова Дечева

ЧЛЕН

Йордан Добрев Тодоров

ЧЛЕН

Магдалена Асенова Зашева

102900111

гр.Кюстендил

Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал - Кюстендил

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Миглена Георгиева Грозданова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анелия Йорданова Симеонова

СЕКРЕТАР

Валентина Цанкова Илиева

ЧЛЕН

Деян Лъчезаров Велинов

ЧЛЕН

Румен Николов Андонов

ЧЛЕН

Снежка Асенова Дончева

ЧЛЕН

Кирил Николов Сотиров

 1. Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии в Община Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ по ред

Трите имена

1

Петя Иванова Христова

2

Мая Боянова Станойкова

3

Десислава Йорданова Айдарова

4

Иво Стоянов Саев

5

Ивайло Иванов Джавев

6

Иван Димитров Каймакански

7

Василка Спасова Илиева

8

Йорданка Стойнева Мицова

9

Атанас Спасов Цветанов

10

Боряна Атанасова Иванова

11

Цветомир Атанасов Христов

12

Христо Любенов Димитров

13

Цветанка Иванова Иванова

14

Райка Живкова Митова

15

Пламен Василев Велинов

16

Десислава Йорданов Иванова

17

Кремена Димитрова Лапева

18

Лиляна Мицова Грозданова

19

Виктор Лъчезаров Велинов

20

Илияна Илиева Арсова

21

Теменужка Методиева Юрукова

22

Ирена Йорданова Андонова

23

Силвия Свиленова Крумова

24

Стефчо Димитров Янев

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.04.2019 в 16:46 часа

Свързани решения:

22-ЕП/12.04.2019

47-ЕП/08.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 274/26.05.2019 г. от Институт за развитие на публичната среда в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 273/26.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: Промяна в съставите на членовете на КП „БСП за България” в избирателни секции на територията на община Невестино, обл.Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

всички решения