Архив избори:
09.11.2021

Съобщение

Линк с обучително видео за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, е достъпен на следния адрес: Обучително видео за членове на СИК - Избори 14.11.2021 г.

Ръководство във файл с PDF-формат, за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, можете да изтеглите от ТУК.

1. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 10 – гр. Кюстендил
Аудитория: Членове на СИК
Дата: 09.11.2021 г. (вторник)
Час: 19:30 ч.
Времетраене: 40 мин.

За срещата на 09.11.2021 (вторник) в 19:30 ч., линк към обучителната он-лайн среща чрез Microsoft Teams: Натиснете тук, за да се присъедините към срещата.

Линка може да бъде достъпван от компютър/лаптоп или смартфон.

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс, можете да видите тук.

Докато лектора от Сиела презентира, както и Председателя на РИК - Кюстендил, микрофоните на аудиторията ще бъдат заглушени с цел да не се получава интерференция, микрофония и изкривяване на звука, странични шумове. Накрая всички членове на СИК ще могат да си включат микрофоните и да задават въпроси.

2. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 10 – гр. Кюстендил
Аудитория: Членове на СИК
Дата: 10.11.2021 г. (сряда)
Час: 19:30 ч.
Времетраене: 40 мин.

За срещата на 10.11.2021 (сряда) в 19:30 ч., линк към обучителната он-лайн среща чрез Microsoft Teams: Натиснете тук, за да се присъедините към срещата.

Линка може да бъде достъпван от компютър/лаптоп или смартфон.

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс, можете да видите тук.

Докато лектора от Сиела презентира, както и Председателя на РИК - Кюстендил, микрофоните на аудиторията ще бъдат заглушени с цел да не се получава интерференция, микрофония и изкривяване на звука, странични шумове. Накрая всички членове на СИК ще могат да си включат микрофоните и да задават въпроси.

06.11.2021

Провеждане на обучение на членовете на СИК, както и в секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секциите в лечебни заведения и други специализирани институции при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни пр

Обучението ще се проведе онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, а именно: rik10.cik.bg в рубрика съобщения по дни, часове и общини изброени по долу;

09.11.2021г. (Вторник) от 19:30 часа

- за Община Бобов дол

- за Община Бобошево

- за Община Кочериново

- за Община Невестино

- за Община Трекляно

10.11.2021г. (Сряда) от 19:30 часа

- за Община Кюстендил

- за Община Дупница

- за Община Рила

- за Община Сапарева баня

Обучението ще се проведе, чрез онлайн платформата с програмен продукт Microsoft Teams.

05.11.2021

На вниманието на членовете на СИК

Линк с обучително видео за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, е достъпен на следния адрес:

Обучително видео за членове на СИК - Избори 14.11.2021 г.

Ръководство във файл с PDF-формат, за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, можете да изтеглите от ТУК.

03.11.2021

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в предвижването, както следва:

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

№ 100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

0702 63915

0895 656 116

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

№ 100500002, гр. Бобошево, Читалище „Лоза-1870“- I-ви етаж

07046-23-54

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

104800011 и 104800012 
 в спортна зала гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 30А

0879 523 466

0879523600

0701 59 241

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

№102900033,
гр. Кюстендил, сградата на  Поликлиника бившата „Бърза помощ“ № 102900050, № 102900059 и №102900060 намиращи се на 
II – ри етаж в сградата на ПГЛП “Владимир Димитров-Майстора“ ул.“Искър № 5

078 55 12 11

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр. Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

№102700006, с. Стоб, Ресторант център за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

07053/2011

 

ОБЩИНА РИЛА

103800002 
гр. Рила, пл. „Възраждане" № 1  „Клуб на хората с увреждания

0887 564 396

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

104100006 гр. Сапарева баня, 
 СУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

0707 2 33 78

няма

ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО

105000001
с. Трекляно

079276211

0879 400 521

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

07915 - 22- 51

няма

02.11.2021

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. с подвижна избирателна кутия.

За целта, избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, следва да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г.) до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1 ноември до изборния ден включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия при условие, че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване (чл. 28, ал. 3 ЗМДВИП).

Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г.

31.10.2021

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК 10 - Кюстендил на хартиен носител в един екземпляр (Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС на ЦИК) и на технически носител в Microsoft Office Excel формат в срок до 17:00 часа на 13 ноември 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Броят на представителите не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

В Десети изборен район Кюстендилски броят на избирателните секции е: 281

При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители упълномощените представители на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, съгласно Решение № 546-ПВР/НС/17.09.2021 на ЦИК.

30.10.2021

Методически указания

29.10.2021

График на демонстративни пробни гласувания в област Кюстендил

 

Община

 

 

Място

Дата

Час

Кюстендил

гр. Кюстендил, Туристически информационен център – Кюстендил, пл. „Велбъжд“

От 28.10.2021г. до 12.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Драговищица

28.10.2021г. /четвъртък/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Слокощица

29.10.2021г. /петък/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Жиленци

01.11.2021г. /понеделник/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Граница

02.11.2021г. /вторник/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Лозно

03.11.2021г. /сряда/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Соволяно

04.11.2021г. /четвъртък/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Пиперков чифлик

05.11.2021г. /петък/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Ябълково

08.11.2021г. /понеделник/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Богослов

09.11.2021г. /вторник/

От 10:00 часа до 12:00 часа

с. Николичевци

09.11.2021г. /вторник/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Багренци

10.11.2021г. /сряда/

От 10:00 часа до 12:00 часа

с. Жабокрът

10.11.2021г. /сряда/

От 13:00 часа до 15:00 часа

с. Коняво

11.11.2021г. /четвъртък/

От 10:00 часа до 12:00 часа

с. Горна Гращица

11.11.2021г. /четвъртък/

От 10:00 часа до 15:00 часа

с. Шишковци

12.11.2021г. /петък/

От 10:00 часа до 12:00 часа

с. Копиловци

12.11.2021г. /петък/

От 13:00 часа до 15:00 часа

Дупница

гр. Дупница, Сградата на Общината, площад „Свобода“ № 1, партерен етаж

От 28.10.2021г. до 12.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Бистрица

От 11.11.2021г. до 12.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Джерман

От 28.10.2021г. до 29.10.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Яхиново

От 01.11.2021г. до 02.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Крайници

От 03.11.2021г. до  04.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Червен брег

От 05.11.2021г. до  08.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

с. Самораново

От 09.11.2021г. до 10.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

Невестино

с. Невестино, Сградата на общината, партерен етаж

От 28.10.2021г. до 04.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16.00 часа

Бобошево

гр. Бобошево, малката зала на Читалище „Лоза“

От 05.11.2021г. до  12.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

Рила

гр. Рила, сградата на общината на пл. „Възраждане“ № 1, партерен етаж

От 28.10.2021г. до  04.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

Кочериново

гр. Кочериново, сградата на общината, партерен етаж

От 05.11.2021г. до 12.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

Сапарева баня

гр. Сапарева баня, сградата на общината, заседателната зала

От 28.10.2021г. до 12.11.2021г.

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

Бобов дол

гр. Бобов дол, сградата на общината, партерен етаж, Център за административно обслужване на граждани

От 28.10.2021г. до 12.11.2021г

От 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа

 

28.10.2021

Съобщение

Членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски са отговорници за определен брой СИК на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както следва:

Община

Избирателна секция

Отговорници

Тел. за връзка

Община Бобов дол

1004000001

1004000026

Катя Георгиева Димитрова

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

0898 969 476

0896 047 473

Община Бобошево

100500001

100500010

Илиян Георгиев Хаджийски

0887 812 968

Община Кочериново

102700001

102700016

Александра  Колева

0897 272 633

Община Кюстендил

102900001

102900030

102900031

102900060

102900061

102900090

102900091

102900112

 

Георги Илиев Георгиев

Александра Колева

Ивайло Радойчев Анастасов

 

0896351335

0897 272 633

0897 993 456

Община Невестино

103100001

103100019

Ивайло Радойчев Анастасов

0897 993 456

Община Рила

103800001

103800007

Илиян Георгиев Хаджийски

0887 812 968

Община Сапарева баня

104100001

 

104100009

Мария Димитрова Чочова

 

Йорданка Лазарова Наумова- Метаниева

0888 557 991

 

0894 300 966

Община Дупница

104800001

104800038

104800039

104800075

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Катя  Георгиева Димитрова

Мария Димитрова Чочова

0896 047 473

 

0898 969 476

0888 557 991

Община Трекляно

105000001

105000009

Симеонка Асенова Велкова – Манова

Камелия  Кънчова Петрова-Андонова

0898 551 271

0878 877 471

27.10.2021

СПИСЪК НА СЕКЦИИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДЕ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване - общо 173 броя секции, можете да видите тук и от тях 18 броя секции, в които ще се произведе машинно гласуване с 2 машини, можете да видите тук.

25.10.2021

РИК КЮСТЕНДИЛ УВЕДОМЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ЧЕ В СРОК ДО 17.00 ЧАСА НА 13.11.2021 Г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ ИЛИ ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Кюстендил уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година в Десети изборен район Кюстендилски, че в срок до 17.00 часа на 13.11.2021 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, съгласно Решение № 546-ПВР/НС/17.09.2021 на ЦИК.

За регистриране на застъпници се представя заявление по по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

1.Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец.

2. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

3. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

В Десети изборен район Кюстендилски броят на избирателните секции е: 281

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

1. Предложение по образец (Приложение № 55-ПВР/НС от изборните книжа).

2. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).

3. Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

4. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, са описани в Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК.

18.10.2021

Съобщение

Удостоверенията за регистрация на кандидати на политическите партии и коалиции, участници в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. са подготвени и могат да бъдат получени всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в Районната избирателна комисия в Десети изборен район -  Кюстендилски от регистрираните кандидати или от упълномощените лица.

17.10.2021

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец /Приложение № 39-ПВР/НС/, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 30.10.2021 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г. включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена ПСИК.

Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

• служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
• като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

15.10.2021

Съобщение

На вниманието на кандидатите в кандидатските листи в изборите за народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 161 от ИК - Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандат за общински съветник, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

15.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ! ПРОМЕНИ В СЪСТАВA НА СИК

Промени в съставa на СИК се налагат, когато дадено лице, което е назначено в състава на секционна избирателна комисия, не може да участва при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.. За същото партията или коалицията, която го е предложила, следва да се подаде заявление до Районната избирателна комисия – Кюстендил, с което да се заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия предложеното лице, като същевременно подаде ново лице. Към заявлението е необходимо да се приложи сканирано пълномощно на изрично упълномощено, от съответната ПП/Коалиция, лице.

В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В този случай е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в РИК писмено предложение, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон.

Промяната в съставa на секционна избирателна комисия се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната.

Таблица за ПРЕДЛОЖЕНИЕ за СМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ в секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

05.10.2021

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

02.10.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски информира за сроковете, условията и реда за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е 04.10.2021 г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.

Към заявлението (Приложение №66-НС) се прилагат:

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. Декларация по образец (Приложение №69-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв. Банковата сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети съгласно чл.129, ал. 1 от изборния кодекс е:
  БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1, IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
02.10.2021

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ С РЕГИОНАЛЕН И МЕСТЕН ОБХВАТ

Съгласно Решение № 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. и във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите, се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 4 октомври 2021 г. (40 дни преди изборния ден).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от 15 октомври 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 15 октомври 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от 15 октомври 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

02.10.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Десети изборен район-Кюстендилски информира за сроковете, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите Народно събрание на 14.11.2021 г.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г. е 12.10.2021 г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.


Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;
 2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.
 3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

Към предложението (Приложение №74-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. се прилагат:

 1. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №553-НС от 17.09.2021 г.
 2. Заявление – декларация (Приложение № 78-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.
 3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения