БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Никола Ванчев Пупулски№1/06.07.2021
Елена Драганова Велинова№2/06.07.2021
Светослав Йорданов Сухарски№4/06.07.2021
Милен Миленов Паунов№5/06.07.2021
Димитър Светославов Зафиров№6/06.07.2021
Милчо Борисов Миланов№8/06.07.2021
Теодор Харалампиев Любенов№9/06.07.2021
Соня Иванова Йорданова№10/06.07.2021
Мирон Владимиров Велинов№11/06.07.2021
Даниела Симеонова Крумова№12/06.07.2021
Искрен Кирилов Спиридонов№13/06.07.2021
Иван Петров Иванов№29/06.07.2021
Евгени Крумов Игнатов№30/06.07.2021
Соня Асенова Бурнаска№31/06.07.2021
Таня Милчова Христова№32/06.07.2021
Вергина Димитрова Димитрова№33/06.07.2021
Веселинка Димитрова Велинова№34/06.07.2021
Антоанета Стоилова Николова№35/06.07.2021
Гинка Евгениева Игнатова№37/06.07.2021
Станислав Йорданов Витанов№38/06.07.2021
Николай Георгиев Васев№39/06.07.2021
Анета Иванова Стоянова№40/06.07.2021
Владо Георгиев Владимиров№41/06.07.2021
Емил Костадинов Златанчев№42/06.07.2021
Милена Костадинова Пехливанска№43/06.07.2021
Георги Кирилов Николов№44/06.07.2021
Иван Димитров Просеников№45/06.07.2021
Диана Костадинова Крумова№46/06.07.2021
Силвия Олегова Стоянова№47/06.07.2021
Албена Иванова Шомева№48/06.07.2021
Крум Петров Крумов№49/06.07.2021
Весела Иванова Просеникова№50/06.07.2021
Весела Любомирова Златкова№51/06.07.2021
Георги Василев Георгиев№52/06.07.2021
Надя Славчова Шейнова№53/06.07.2021
Сашка Кирилова Радниева№54/06.07.2021
Ваня Йорданова Бодурова№55/06.07.2021
Мария Красимирова Рикева№56/06.07.2021
Райничка Асенова Джелепова№57/06.07.2021
Христо Георгиев Секулов№58/06.07.2021
Георги Светозаров Георгиев№59/06.07.2021
Валентин Вергилов Крумов№60/06.07.2021
Митко Иванов Джорджев№61/06.07.2021
Любен Атанасов Крушовски№63/06.07.2021
Валентин Николов Атанасов№64/06.07.2021
Снежана Василева Симеонова№65/06.07.2021
Райчо Йорданов Тонев№66/06.07.2021
Светлин Иванов Георгиев№67/06.07.2021
Верка Йорданова Тонева№68/06.07.2021
Красимир Иванов Костов№69/06.07.2021
Елена Емилова Рашева№70/06.07.2021
Калоян Божидаров Костов№71/06.07.2021
Антон Тодоров Кръстев№72/06.07.2021
Вера Иванова Гълъбова№73/06.07.2021
Теодор Павлов Георгиев№74/06.07.2021
Димитър Лъчезаров Шопов№75/06.07.2021
Георги Спасов Евтимов№76/06.07.2021
Дафинка Славева Демиревска№77/06.07.2021
Валери Йорданов Петков№78/06.07.2021
Валентина Димитрова Петкова№79/06.07.2021
Богомил Любомиров Падалски№80/06.07.2021
Албена Седефова Соколова№81/06.07.2021
Елена Иванова Борисова№83/06.07.2021
Надежда Николаева Димитрова№84/06.07.2021
Мария Стоименова Атанасова№85/06.07.2021
Христина Венциславова Михалчева№86/06.07.2021
Венцислав Валентинов Михалчев№87/06.07.2021
Моника Христова Александрова№89/06.07.2021
Йордан Венциславов Пенев№90/06.07.2021
Момчил Димитров Георгиев№91/06.07.2021
Йорданка Георгиева Георгиева№92/06.07.2021
Иванка Валентинова Атанасова№93/06.07.2021
Драгомир Янков Георгиев№94/06.07.2021
Ивайло Димитров Апостолов№95/06.07.2021
Кристиян Кирилов Рашев№97/06.07.2021
Катя Димитрова Чушева№98/06.07.2021
Красимир Ивайлов Горов№99/06.07.2021
Соня Христова Минтова№101/06.07.2021
Кирил Емилов Ковачки№102/06.07.2021
Анжел Николов Васев№103/06.07.2021
Павел Йорданов Николов№104/06.07.2021
Стоян Валериев Илиев№106/06.07.2021
Цецо Христов Найденов№107/06.07.2021
Димитрина Методиева Данаилова№108/06.07.2021
Нина Кирилова Атанасова№109/06.07.2021
Теменужка Александрова Тодорова№110/06.07.2021
Гергана Димитрова Павлова№111/06.07.2021
Спаска Благоева Захаринова№112/06.07.2021
Асен Младенов Миленков№113/06.07.2021
Денчо Кирилов Спиров№114/06.07.2021
Васил Григоров Антов№115/06.07.2021
Гълъбина Александрова Йосифова№119/06.07.2021
Анка Николова Георгиева№120/06.07.2021
Андрей Миланов Петров№121/06.07.2021
Маргарита Красимирова Бонева№122/06.07.2021
Клара Генадиева Андонова№123/06.07.2021
Нели Ангелова Андонова№124/06.07.2021
Людмила Георгиева Пилева-Атанасова№126/06.07.2021
Милена Йорданова Христова№127/06.07.2021
Александра Сашкова Захариева№128/06.07.2021
Иван Страхилов Иванов№129/06.07.2021
Ася Бойкова Петрова№130/06.07.2021
Илияна Лазарова Илиева№131/06.07.2021
Милен Борисов Андонов№132/06.07.2021
Ваня Георгиева Бенина№133/06.07.2021
Еленка Кирилова Никова№134/06.07.2021
Донка Рангелова Георгиева№135/06.07.2021
Христо Димитров Кръстев№136/06.07.2021
Любомир Георгиев Велинов№137/06.07.2021
Георги Славчов Минков№138/06.07.2021
Здравка Петрова Чавдарова№140/06.07.2021
Камелия Георгиева Кирилова№141/06.07.2021
Борислава Христова Иванова№142/06.07.2021
Юлиян Борисов Павлов№143/06.07.2021
Виктория Стефанова Янчева№144/06.07.2021
Зорница Людмилова Кирилова№145/06.07.2021
Елена Страхилова Павлова-Парлапанска№146/06.07.2021
Пролетка Николова Делянска№147/06.07.2021
Антон Емилов Владимиров№148/06.07.2021
Васил Драганов Василев№149/06.07.2021
Цветана Пламенова Кадийска-Драганова№150/06.07.2021
Станко Захариев Велев№151/06.07.2021
Аделина Стефанова Янчева№152/06.07.2021
Калина Александрова Божилова№153/06.07.2021
Диана Ангелова Ковачева№154/06.07.2021
Светлана Цветанова Драгоманска№155/06.07.2021
Бойко Мирчов Врански№156/06.07.2021
Николинка Николаева Вранска№157/06.07.2021
Борис Боянов Миленков№158/06.07.2021
Йонка Христова Игнатова№159/06.07.2021
Сашка Кирилова Драганова№160/06.07.2021
Нина Кирилова Стоянова№161/06.07.2021
Веселка Руменова Стойчева№162/06.07.2021
Антон Борисов Велинов№163/06.07.2021
Васил Димитров Христов№164/06.07.2021
Ася Симчова Димитрова№165/06.07.2021
Кристиян Сашков Кирилов№166/06.07.2021
Любка Николова Георгиева№167/06.07.2021
Елена Петрова Ваклинска№168/06.07.2021
Ани Кирилова Николова№169/06.07.2021
Кристина Бориславова Тончева№170/06.07.2021
Кристина Иванова Стоицова№171/06.07.2021
Славка Борисова Георгиева№172/06.07.2021
Цветелина Антонова Станимирова№173/06.07.2021
Елеонора Методиева Симеонова№175/06.07.2021
Веселин Василев Трисинджирски№176/06.07.2021
Валери Огнянов Александров№178/06.07.2021
Валери Василев Манов№179/06.07.2021
Аделина Германова Милова№180/06.07.2021
Борислав Димитров Борисов№181/06.07.2021
Гергана Ангелова Георгиева№182/06.07.2021
Цветанка Василева Йорданова№183/06.07.2021
Таня Атанасова Фъркова№184/06.07.2021
Стефан Спиров Спиров№185/06.07.2021
Гергана Стефанова Спирова-Георгиева№186/06.07.2021
Ангел Борисов Петров№187/06.07.2021
Бойко Йорданов Парлапански№188/06.07.2021
Калоян Бисеров Петров№189/06.07.2021
Людмила Боянова Парлапанска№190/06.07.2021
Гергана Любенова Кирилова№192/06.07.2021
Васил Костадинов Стефанов№193/06.07.2021
Диана Димитрова Веселинова№194/06.07.2021
Венета Стойнева Къртева№195/06.07.2021
Русалина Пламенова Евтимова№196/06.07.2021
Валентин Петров Рашев№197/06.07.2021
Радка Веселинова Чорбаджийска№198/06.07.2021
Таня Радкова Попова№199/06.07.2021
Цветомир Атанасов Христов№200/06.07.2021
Елисавета Стоянова Христова№201/06.07.2021
Димитричка Цветанова Тасева№202/06.07.2021
Татяна Кирилова Манасиева№203/06.07.2021
Румен Йорданов Атанасов№204/06.07.2021
Петранка Димитрова Атанасова№205/06.07.2021
Еленка Христова Макайлова№206/06.07.2021
Бойчо Илиев Макайлов№207/06.07.2021
Даниела Иванова Тасева№208/06.07.2021
Олег Станимиров Траянов№210/06.07.2021
Галя Велинкова Михалова№211/06.07.2021
Марина Димитрова Иванова№212/06.07.2021
Снежана Николова Китина№213/06.07.2021
Иво Венециев Лунджов№214/06.07.2021
Наталия Стоименова Мишева№215/06.07.2021
Симеонка Илиева Искрева№217/06.07.2021
Нели Кирилова Смоличка№218/06.07.2021
Анелия Павлова Стоилова№219/06.07.2021
Иванка Благоева Владимирова№221/06.07.2021
Василена Сашкова Бенчева№222/06.07.2021
Владимир Крумов Налбатски№223/06.07.2021
Кирил Николов Начов№224/06.07.2021
Костадин Николов Костадинов№225/06.07.2021
Славка Димитрова Йовичина№226/06.07.2021
Венцислав Петров Жилков№227/06.07.2021
Мария Любомирова Петрова№228/06.07.2021
Зоя Василева Цветкова№229/06.07.2021
Райка Димитрова Христова№230/06.07.2021
Джанина Костадинова Стойова№231/06.07.2021
Бойко Бойко Парлапански№232/06.07.2021
Денис Миленов Николов№233/06.07.2021
Татяна Евтимова Младенова№234/06.07.2021
Василена Валериева Василева№235/06.07.2021г.
Аделина Трайчова Георгиева№236/06.07.2021г.
Камен Седефов Зафиров№237/06.07.2021г.
Рангел Стойнев Иванов№238/06.07.2021г.
Николай Йорданов Станкев№239/06.07.2021г.
Добрин Асенов Пацов№240/06.07.2021г.
Захаринка Георгиева Иванова№241/06.07.2021г.
Александър Иванов Джорджев№242/06.07.2021г.
Ели Николаева Тръмбева№243/06.07.2021г.
Валя Георгиева Атанасова№244/06.07.2021г.
Илияна Илиева Велинова№245/06.07.2021г.
Константин Иванов Мацанов№246/06.07.2021г.
Ивета Иванова Борисова№247/06.07.2021г.
Лоза Драгомирова Минова№248/06.07.2021г.
Славейко Кирилов Иванчев№249/06.07.2021г.
Татяна Стоянова Стоилова№250/06.07.2021г.
Димитър Василев Шатков№252/06.07.2021г.
Звездомир Любчов Анастасов№253/06.07.2021г.
Миглена Руменова Цекина№254/06.07.2021г.
Венеци Стоичков Ковачки№255/06.07.2021г.
Катя Смилянова Иванова№256/06.07.2021г.
Венета Стефанова Бумбарска№257/06.07.2021г.
Даринка Стефанова Пупулска№258/06.07.2021г.
Стефан Лазаров Лопарски№261/06.07.2021г.
Борис Георгиев Лопарски№262/06.07.2021г.
Маргарита Тодорова Иванова№263/06.07.2021г.
Фиданка Георгиева Котева№265/06.07.2021г.
Генка Цветанова Иванова№266/06.07.2021г.
Ваня Костадинова Игнатова№267/06.07.2021г.
Сашка Иванова Костова№268/06.07.2021г.
Велислав Станиславов Живков№269/06.07.2021г.
Дорути Боянов Сотиров№270/06.07.2021г.
Александър Атанасов Илиев№271/06.07.2021г.
Камен Йорданов Кадийски№272/06.07.2021г.
Мариана Благоева Кадийска№273/06.07.2021г.
Екатерина Бориславова Кръстева№274/06.07.2021г.
Елизабета Методиева Шопова№275/06.07.2021г.
Методи Николов Георгиев№276/06.07.2021г.
Христина Василева Ганева№277/06.07.2021г.
Теменужка Николова Ганева№278/06.07.2021г.
Васил Димитров Ганев№279/06.07.2021г.
Камелия Славчева Павлова№281/06.07.2021г.
Теменужка Димитрова Василева№282/06.07.2021г.
Христо Димчов Методиев№283/06.07.2021г.
Силвиян Василев Николов№284/06.07.2021г.
Снежана Богомилова Георгиева№285/06.07.2021г.
Ангел Христов Георгиев№286/06.07.2021г.
Тунка Руменова Асенова№287/06.07.2021г.
Спас Христов Георгиев№290/06.07.2021г.
Людмила Иванова Божилова№291/06.07.2021г.
Венцислав Христов Божилов№292/06.07.2021г.
Антоанета Захариева Божилова№293/06.07.2021г.
Гергана Венциславова Божилова№294/06.07.2021г.
Захари Венциславов Божилов№295/06.07.2021г.
Рая Василева Рашкова№298/06.07.2021г.
Александър Йорданов Рангелов№299/06.07.2021г.
Емил Любенов Илиев№300/06.07.2021г.
Иво Асенов Рангелов№301/06.07.2021г.
Камелия Руменова Зафирова-Рангелова№302/06.07.2021г.
Даниел Иванов Иванов№304/06.07.2021г.
Мартин Валериев Методиев№306/06.07.2021г.
Ангел Стефчов Илиев№308/06.07.2021г.
Мая Василкова Асенова№309/06.07.2021г.
Василка Якимова Асенова№311/06.07.2021г.
Даниела Василева Асенова№312/06.07.2021г.
Любка Силванова Любчова№313/06.07.2021г.
Лиляна Мицова Грозданова№314/06.07.2021г.
Енчо Митков Енчев№315/06.07.2021г.
Стойчо Петров Филипов№316/06.07.2021г.
Недялко Боянов Асенов№317/06.07.2021г.
Тодор Методиев Иванов№318/06.07.2021г.
Рангел Атанасов Герасимов№319/06.07.2021г.
Ангел Асенов Димитров№320/06.07.2021г.
Беци Емилов Златанов№321/06.07.2021г.
Марин Златанов Веселинов№322/06.07.2021г.
Искрен Ангелов Стойчов№323/06.07.2021г.
ГЕОРГИ БИСЕРОВ ЗЛАТАНОВ№324/06.07.2021г.
ЕЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА№325/06.07.2021г.
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА№326/06.07.2021г.
СТРАХИЛ НЕДЕЛЧОВ КИРИЛОВ№327/06.07.2021г.
АНИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА-КОВАЧЕВА№328/06.07.2021г.
ЖИВКО РАНГЕЛОВ ИВАНОВ№329/06.07.2021г.
ЗДРАВКО ИВАНОВ ХРИСТОВ№330/06.07.2021г.
ВЛАДИМИР САШЕВ АСЕНОВ№331/06.07.2021г.
ЕМИЛИЯ НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА№332/06.07.2021г.
ИВОНА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА-ИВАНОВА№333/06.07.2021г.
ЖОРО ОЛЕГОВ ЖОРИЕВ№334/06.07.2021г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения