БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Веселка Боянова Гъркова1/06.07.21
Боян Борисов Ангелов2/06.07.21
Любка Славчова Борисова3/06.07.21
Иван Александров Костадинов4/06.07.21
Методи Веселинов Станчев5/06.07.21
Камен Евлогиев Христов6/06.07.21
Зорка Георгиева Тачова-Пенкова№7/ 09.07.2021
Йорданка Славева Симеонова№8/ 09.07.2021
Александра Янчева Бекирска№9 /09.07.2021
Йорданка Василева Алексова№10/09.07.2021
Гергана Атанасова Владимирова№11 /09.07.2021
Ивайло Радоев Бозовайски№12/09.07.2021
Александър Владимиров Владимиров№13/09.07.2021
Радка Владимирова Натина№14/09.07.2021
Борислав Бориславов Иванов№15/09.07.2021
Саша Александрова Слишкова№16/09.07.2021
Валери Димитров Стоименов№17/09.07.2021
Таня Любенова Георгиева№18/09.07.2021
Йорданка Илиева Граховска№19/09.07.2021
Борислав Кирилов Георгиев№20/09.07.2021
Мария-Магдалена Любчова Динкова№21/09.07.2021
Гергана Петрова Гергинова№22/09.07.2021
Величка Войнова Билярска№23/09.07.2021
Вергина Димитрова Новкова№24/09.07.2021
Силвия Димитрова Шаренкова№25/09.07.2021
Цветанка Георгиева Десподова№26/09.07.2021
Василка Тодорова Панайотова№27/09.07.2021
Емил Стоилков Захариев№28/09.07.2021
Крум Найденов Костадинов№29/09.07.2021
Виктория Добринова Христова№30/09.07.2021
Димитрина Кирилова Шопска№31/09.07.2021
Георги Любенов Георгиев№32/09.07.2021
Стойне Крумов Христов№33/09.07.2021
Александър Костадинов Миленков№34/09.07.2021
Марийка Йорданова Симова№35/09.07.2021
Драган Борисов Миховски№36/09.07.2021
Василена Росенова Таскова№37/09.07.2021
Ивета Иванова Николова№38/09.07.2021
Цветанка Николова Мазурска№39/09.07.2021
Домника Димитрова Игнатова№40/09.07.2021
Илинка Стоичкова Грънчарска№41/09.07.2021
Искра Йорданова Радкова№42/09.07.2021
Райка Иванова Цекова№43/09.07.2021
Елена Радославова Гоцева№44/09.07.2021
Йорданка Владимирова Кирилова№45/09.07.2021
Евдокия Василиева Кирова№46/09.07.2021
Славчо Тодоров Чанев№47/09.07.2021
Тодор Стойчов Бучински№48/09.07.2021
Елена Стоянова Златарска№49/09.07.2021
Николина Филипова Селска№50/09.07.2021
Йорданка Кирилова Айтова№51/09.07.2021
Кирил Владимиров Шияков№52/09.07.2021
Йорданка Евгениева Кирилова№53/09.07.2021
Александър Иванов Димитров№54/09.07.2021
Радостина Красимирова Бараклийска№55/09.07.2021
Роза Тончева Исионова-Станкова№56/09.07.2021
Анка Николова Коларова№57/09.07.2021
Милчо Атанасов Христов№58/09.07.2021
Ирина Асенова Зарева№59/09.07.2021
Биянка Пантева Йорданова№60/09.07.2021
Венета Николова Очипалска№61/09.07.2021
Василка Димитрова Георгиева№62/09.07.2021
Севделин Първанов Атанасов№63/09.07.2021
Цветанка Митрева Цветкова№64/09.07.2021
Нели Живкова Георгиева№65/09.07.2021
Йордан Мартинов Георгиев№66/09.07.2021
Нели Стойнева Бангова№67/09.07.2021
Круна Славчова Цветкова№68/09.07.2021
Здравчо Крумов Шеовски№69/09.07.2021
Драган Иванов Костадинов№70/09.07.2021
Стоянка Станкова Вучева№71/09.07.2021
Петър Харалампиев Ников№72/09.07.2021
Васил Димитров Христов№73/09.07.2021
Венцислав Милчов Станчев№74/09.07.2021
Красимир Руменов Милчев№75/09.07.2021
Анка Димитрова Харизанова№76/09.07.2021
Капка Сашова Вучкова№77/09.07.2021
Лозан Александров Григоров№78/09.07.2021
Милена Кирилова Коритарова№79/09.07.2021
Стойчо Борисов Зрънчев№80/09.07.2021
Венелин Красимиров Весев№81/09.07.2021
Емилия Соколова Христова№82/09.07.2021
Димитринка Стоичкова Бараклийска№83/09.07.2021
Даниел Янков Янков№84/09.07.2021
Димитър Цветанов Манов№85/09.07.2021
Стойне Георгиев Стоянов№86/09.07.2021
Виолета Димитрова Ангелова№87/09.07.2021
Иван Минков Иванчов№88/09.07.2021
Пламен Василев Велинов№89/09.07.2021
Александър Йорданов Петров№90/09.07.2021
Емил Благоев Шопов№91/09.07.2021
Василка Любенова Кацарова№92/09.07.2021
Йордан Димитров Ламбев№93/09.07.2021
Гергана Василева Димчова-Владимирова№94/09.07.2021
Мария Миланова Лазарова№95/09.07.2021
Росица Василева Минова№96/09.07.2021
Димитър Георгиев Стоянов№97/09.07.2021
Елка Иванова Стоилкова№98/09.07.2021
Димитър Петров Стоичин№99/09.07.2021
Невенка Асенова Панчева№100/09.07.2021
Росица Иванова Евтимова№101/09.07.2021
Анка Павлова Николова№102/09.07.2021
Надежда Николова Манова№103/09.07.2021
Моравка Василева Аначкова№104/09.07.2021
Габриела Николаева Стоичкова№105/09.07.2021
Михаела Димитрова Аспарухова№106/09.07.2021
Елеонора Миткова Стаменкова№107/09.07.2021
Зорница Ленкова Димитрова№108/09.07.2021
Мария Георгиева Велкова№109/09.07.2021
Ралица Николаева Господинова№110/09.07.2021
Катя Николова Клечкова№111/09.07.2021
Диана Антонова Георгиева№112/09.07.2021
Славян Петров Грънчаров№113/09.07.2021
Никола Младенов Коматински№114/09.07.2021
Кирил Василиев Цеков№115/09.07.2021
Надежда Боянова Петрова№116/09.07.2021
Пламен Василиев Славов№117/09.07.2021
Кирилка Георгиева Михова№118/09.07.2021
Венета Иванова Иванчева№119/09.07.2021
Богомил Тодоров Антов№120/09.07.2021
Роза Кирилова Станкова№121/09.07.2021
Лиляна Борисова Божилова№122/09.07.2021
Антонина Михайлова Давидкова№123/09.07.2021
Тодор Божидаров Христов№124/09.07.2021
Георги Орфеев Стаменов№125/09.07.2021
Елеонора Райчова Георгиева№126/09.07.2021
Климент Димитров Терзийски№127/09.07.2021
Илия Маноилов Илиев№128/09.07.2021
Красимира Миткова Стоичкова№129/09.07.2021
Симеон Йорданов Василев№130/09.07.2021
Силвия Живкова Василева№131/09.07.2021
Йордан Костадинов Тренев№132/09.07.2021
Венка Симеонова Митова№133/09.07.2021
Соня Георгиева Стоилова№134/09.07.2021
Иван Росенов Стойчев№135/09.07.2021
Искра Петрова Божанкова№137/09.07.2021
Александър Илиев Иванов№139/09.07.2021
Марио Росенов Евтимов№140/09.07.2021
Емил Стойнев Владев№141/09.07.2021
Светослав Емилов Стойнев№142/09.07.2021
Румен Станоев Костадинов№143/09.07.2021
Данчо Стоичков Стоянов№144/09.07.2021
Даяна Росенова Пеева№145/09.07.2021
Райка Стойова Йорданова№146/09.07.2021
Велизар Тихомиров Колешански№147/09.07.2021
Борислав Искренов Борисов№148/09.07.2021
Гергана Тодорова Божидарова№149/09.07.2021
Васил Димитров Стоименов№150/09.07.2021
Румяна Стоянова Лазарова№151/09.07.2021
Николай Михайлов Колев№152/09.07.2021
Румен Йорданов Пачаджиев№153/09.07.2021
Ива Георгиева Ценова№154/09.07.2021
Мариана Кирилова Иванова№155/09.07.2021
Денис Кирилов Иванов№156/09.07.2021
Асен Младенов Иванов№157/09.07.2021
Валентин Николов Вълов№158/09.07.2021
Лилия Живкова Евтимова-Алексова№159/09.07.2021
Стоян Симеонов Ръждавички№160/09.07.2021
Цветанка Емилова Харалампиева№161/09.07.2021
Павел Цонев Григоров№162/09.07.2021
Николай Димитров Гогов№163/09.07.2021
Божидар Ангелов Кирилов№164/09.07.2021
Бойко Олегов Христов№165/09.07.2021
Александър Костадинов Ризаков№166/09.07.2021
Чавдар Василев Милошев№167/09.07.2021
Станислав Христов Павлов№168/09.07.2021
Сталин Димитров Данаилов№169/09.07.2021
Ивайло Валериев Петров№170/09.07.2021
Сотир Георгиев Занев№171/09.07.2021
Евгения Евгениева Давидкова№172/09.07.2021
Борислав Йорданов Тасков№173/09.07.2021
Кирил Костадинов Шилегарски№174/09.07.2021
Маргарита Любенова Илинска№175/09.07.2021
Николай Стефанов Иванов№176/09.07.2021
Кирил Стойнев Захаринов№177/09.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения