Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Кюстендил, 28.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на ПСИК в Община Дупница за провеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх. № 91/22.06.2021 г. в РИК- Кюстендил е постъпило писмо от Община Дупница с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

      На основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, Решение № 86-НС/25.06.2021 г. на РИК – Кюстендил и Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

 

            НАЗНАЧАВА състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община Дупница  с № 104800076, както следва:

Длъжност в ПСИК

Име, презиме и фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Георгиева Кралева

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Борислав Данчов Симеонов

 СЕКРЕТАР

Катя Александрова Николова

 ЧЛЕН

Елена Стойнева Евлогиева

 ЧЛЕН

Андрей Емилов Благоев

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

      Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 28.06.2021 в 19:33 часа

Свързани решения:

86-НС/25.06.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения