Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Кюстендил, 25.06.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер и определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Рила в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо с вх.№ 67/18.06.2021 г.  в РИК- Кюстендил от кмета на община Рила – Георги Кабзималски, че на територията на община Рила има подадени 10 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

      На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

РЕШИ

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Рила в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. –  ПСИК 103800008.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 103800008 – 5 членна.
 1. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 25.06.2021 в 19:08 часа

Свързани решения:

94-НС/28.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения