Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Кюстендил, 25.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения:

 • От КП “Изправи се! Мутри вън!” с вх.№ 94/23.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кочериново
 • От КП „Демократична България – обединение“ с вх.102/25.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кочериново

 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново съгласно направените предложения от КП “Изправи се! Мутри вън!” и КП „Демократична България – обединение“ ,  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102700001

ЧЛЕН

Петър Борисов Иванов

Живка Живкова Вретенарска

102700003

ЧЛЕН

Йорданка Здравкова Вретенарска

Веселина Петрова Иванова

102700004

ЧЛЕН

Живка Живкова Вретенарска

Петър Борисов Иванов

102700005

ЧЛЕН

Йордан Кристиянов Цветков

Боби Иванов Иванов

102700006

ЧЛЕН

Георги Райчов Софрониев

Михаела Михалева Васева

102700007

ЧЛЕН

Иво Благоев Манзуров

Михал Иванов Васев

102700008

ЧЛЕН

Методи Йорданов Кръстев

Зорница Валериева Калайджийска

102700009

ЧЛЕН

Наталия Стефанова Тодорова

Грозденка Станчова Борисова

102700010

ЧЛЕН

Радостина Иванова Иванова

Йордан Кристиянов Цветков

102700011

ЧЛЕН

Георги Николов Николов

Мария Николаева Василева

102700012

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветанка Симеонова Манзурова

Георги Николов Бозаджиин

102700013

СЕКРЕТАР

Огнян Кирилов Ушатов

Спас Димитров Василев

102700013

член

Снежана Кирилова Клисарска

Йорданка Никифорова Митринска

102700014

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Михаела Емилова Шилегарска

Олга Славчова Станкева

102700015

ЧЛЕН

Десислава Емилова Шилегарска

Живко Спасов Чолаков

102700016

ЧЛЕН

Мартин Кирилов Христов

Йорданка Здравкова Вретенарска

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 25.06.2021 в 19:01 часа

Свързани решения:

60-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения