Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Кюстендил, 22.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 70 от 18.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол
 • От ПП „Движение за права и свободи“ вх.№ 81/21.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!“ и ПП „Движение за права и свободи“, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

100400007

СЕКРЕТАР

Лили Станчева Здравкова

Мария Симеонова Димитрова

100400008

ЧЛЕН

Кристина Людмилова Кирилова-Борисова

Ирина Кардамова Кичукова

100400012

ЧЛЕН

Съби Росенов Карадалиев

Людмил Събинов Кичуков

100400014

СЕКРЕТАР

Радка Димитрова Стоянова

Йорданка Боянова Николова

100400016

ЧЛЕН

Вера Василева Илиева

Веско Йорданов Василев

100400016

ЧЛЕН

Карамфила Димитрова Байрактарска

Съби Росенов Карадалиев

100400019

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анна Емилова Благоева

Мария Славева Стоименова

100400021

ЧЛЕН

Валентина Иванова Дженкова

Даниела Иванова Станкова

100400022

ЧЛЕН

Мариета Пламенова Илиева

Валери Кирилов Дамянов

100400023

ЧЛЕН

Йорданка Боянова Николова

Валентина Милева Манолова

100400024

ЧЛЕН

Георги Иванов Якимов

Емил Живков Миланов

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на  СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 23.06.2021 в 09:39 часа

Свързани решения:

67-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения