Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Кюстендил, 22.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпило е предложение:

  • От КП „Изправи се! Мутри вън“ с вх. № 69 от 18.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Трекляно

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Трекляно съгласно направеното предложение от КП „Изправи се! Мутри вън!“, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

105000001

ЧЛЕН

Катерина Георгиева Янчева

Милена Михаилова Алексова

105000002

ЧЛЕН

Васил Страхилов Янчев

Ивона Руменова Георгиева

105000003

ЧЛЕН

Велизар Каменов Алексиев

Александър Ивов Станков

105000004

ЧЛЕН

Лилия Райчева Гунинска

Венетка Велинова Тачова

105000005

ЧЛЕН

Гергана Валентинова Крумова

Венцислав Христов Янчев

105000006

ЧЛЕН

Петя Руменова Пенчева

Диана Божидарова Таскова

105000007

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светослава Руменова Пенчева

Йордан Йорданов Петров

105000008

ЧЛЕН

Мария Вангелова Янчева

Васил Димитров Лепопелски

105000009

СЕКРЕТАР

Венцислава Емилова Стаменкова

Петър Дойчинов Петров

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 23.06.2021 в 09:38 часа

Свързани решения:

65/14.06.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения