Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Кюстендил, 18.06.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил от произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски

РЕШИ:

 1. Определя следните членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, които да предадат на Териториално звено на Главна дирекция ГРАО - Кюстендил получените от секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии: избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, с правото да подпишат съставения за целта протокол:

- Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина

- Венцеслав Благоев Механджийски

- Илиян Георгиев Хаджийски

 1. Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски предоставя избирателните списъци от произведените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. на Териториално звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил не по-късно от 15 юли 2021 г. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски и Териториално звено на Главна дирекция ГРАО – Кюстендил.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 18.06.2021 в 19:04 часа

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения