Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Кюстендил, 18.06.2021

ОТНОСНО: Разпределение на членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за отговорници на определен брой СИК на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както и определяне на съответните им задължения

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Разпределя членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за отговорници за определен брой СИК на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както следва:

Община

Избирателна секция

Отговорници

Тел. за връзка

Община Бобов дол

1004000001

1004000026

Катя Георгиева Димитрова

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

0898 969 476

0896 047 473

Община Бобошево

100500001

100500010

Илиян Георгиев Хаджийски

0887 812 968

Община Кочериново

102700001

102700016

Илиян Георгиев Хаджийски

0887 812 968

Община Кюстендил

102900001

102900030

102900031

102900060

102900061

102900090

102900091

102900112

 

Евелина Стефанова Нешева

Александра Колева

Румяна  Иванова Сергиева-Димитрова

 

0894 643 216

0897 272 633

0885 524 999

Община Невестино

103100001

103100019

Ивайло Радойчев Анастасов

0897 993 456

Община Рила

103800001

103800007

Илиян Георгиев Хаджийски

0887 812 968

Община Сапарева баня

104100001

 

104100009

Мария Димитрова Чочова

 

Йорданка Лазарова Наумова- Метаниева

0888 557 991

 

0894 300 966

Община Дупница

104800001

104800038

104800039

104800075

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Йорданка Лазарова Наумова- Метаниева

Мария Димитрова Чочова

0896 047 473

 

0894 300 966

0888 557 991

Община Трекляно

105000001

105000009

Симеонка Асенова Велкова–Манова

Миленка Цекова Стоянова

0898 551 271

0896 732 618

            Определените отговорници отговарят и за ПСИК образувани в  съответните общини за които отговарят.

Определените отговорници следва да осъществят контрол по транспортирането на изборните книжа и материали до секциите, както и контрол относно оборудването и охраната на изборните помещения; да позвънят вечерта преди изборния ден на председателите на СИК, относно готовността на съответната СИК за изборния ден; при взаимодействие със съответната общинска администрация да осъществят контрол по снабдяване на СИК с изправна техника и други изборни книжа и материали; да упражнят контрол за изпълнение на задълженията на СИК по оборудване на изборното помещение, пространството около него, както и сградата, в която се помещава съответната СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 18.06.2021 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения