Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Кюстендил, 14.06.2021

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 15-НС/28.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски относно определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за община Бобов дол в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 17-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК и Указ № 133 от 12 май 2021г. /обн., ДВ, бр. 40 от 14.05.2021г./ на президента на Република България Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допълва Решение № 15-НС/28.05.2021 г. на РИК – Кюстендил относно определя единния номер на избирателните секции на територията на Община Бобов дол, която номерация се състои от следните елементи, групирани във вида:

АА е номерът на изборния район в страната - за област Кюстендил 10;

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ, където за:

Община Бобов дол - 04

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули - 00;

ХХХ е номерът на секцията в общината, където за:

Община Бобов дол от 100400025 до 100400026;

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 14.06.2021 в 18:20 часа

Свързани решения:

15-НС/28.05.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения