Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Кюстендил, 14.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави и утвърждаване на списък с резервни членове на СИК на територията на Община Сапарева баня в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Сапарева баня от Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня, заведено с вх. № 41/09.06.2021 година в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т. 21 от Решение № 124-НС/26 май 2021 г. на ЦИК – – протокола от консултациите,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня.

       Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл.89, ал.1 във връзка с чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС/26 май 2021 г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и Решение № 30-НС/28.05.2021 г. на РИК-Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

РЕШИ:

 

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Сапарева баня при  произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.
 2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК /Приложение № 26-НС от изборните книжа/.

              Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 14.06.2021 в 18:18 часа

Свързани решения:

119-НС/06.07.2021

140-НС/08.07.2021

157-НС/10.07.2021

179-НС/11.07.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения