Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Кюстендил, 23.05.2021

ОТНОСНО: Сключване на граждански договори със специалист –експерт и специалист – технически сътрудник към РИК - Кюстендил

На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на граждански договори със специалисти към Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, а имено:  .

Ален Иванов Асенов – специалист-експерт към РИК – Кюстендил с месечно възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК.

Зоя Драганова Тренева  - специалист-експерт към РИК - Кюстендил с месечно възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК.

Мая Грозданова Николова - специалист-технически сътрудник към РИК - Кюстендил с месечно възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК.

Александър Красимиров Бараклийски  - специалист-технически сътрудник с месечно възнаграждение, съгласно Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК.

Определя функциите на специалист-експерт към Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в осъществяване на правомощията й, във връзка с поддържането на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски по чл.71 от Изборния кодекс и осъществяване на съдействие за излъчване на заседанията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в реално време и създаване на публични регистри, както и други функции, възложени от председателя, в рамките на нейната компетентност.

Определя функциите на специалист-технически сътрудник към Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в осъществяване на правомощията й по чл.72 от Изборния кодекс, както и други функции, възложени от председателя, в рамките на нейната компетентност.

За срок считано от датата на вземане на настоящето решение до 14 дни включително от произвеждането на изборите.

 

 

            Решението влиза незабавно след приемането му от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 23.05.2021 в 14:30 часа

Свързани решения:

192-НС/15.07.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения