Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Кюстендил, 11.07.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал относно неправомерна агитация на осн. чл. 183 ИК от Институт за развитие на публичната среда

            Постъпила е жалба с вх. № 332/11.07.2021 г. и в публичния регистър с вх. № 4/11.07.2021 г., 13:02 ч. от  Институт за развитие на публичната среда в  10 МИР Кюстендил. Посочва се, че на 11.07.2021 г. в непосредствена близост до секция № 6, в гр. Бобов дол, с адрес: РПК „Наркооп“, ул. „Г. Димитров“ № 27, се наблюдава неправомерна агитация. Към сигнала е прикрепен и приложен снимков материал.

            РИК-Кюстендил разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Видно от приложените доказателства – на 3 броя от снимките върху автобусна спирка са поставени плакати, имащи характер на агитационни материали с призив за гласуване и съдържащи поредния номер на листата на КП, регистрирани за участие в изборите на 11.07.2021 г. От обстоятелствата изложени в жалбата се касае за територията на гр. Бобов дол. Върху другите 2 снимки се установява изображение на плакат, представляващ агитационен материал на коалиция КП Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“..; КП „Демократична България-Обединение“ и КП „БСП за България“ От снимките се вижда, че са разположени непосредствено до пътното платно.

            Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

            Със заповед на Кмета на община Бобов дол № 3-324/10.06.2021г. са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на общината като категорично описаните в жалбата места и посочени на приложените три броя снимки не са допустими места за поставяне на агитационни материали. Посоченото в жалбата касае територията на гр. Бобов дол.

            С оглед на това РИК Кюстендил констатира, след проверка на място, че агитационните материали са премахнати.

            Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Кюстендил, в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                      РЕШИ:

            ОСТАВЯ без уважение сигнал с вх. № 4/11.07.2021 г., 13:15 ч. от Институт за развитие на публичната среда.

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 11.07.2021 в 22:30 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения