Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 161-НС
Кюстендил, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 302/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От КП ГЕРБ-СДС с вх.№ 295/10.07.2021 г. и вх.№ 312/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От ПП „Има такъв народ“ с вх.№ 304/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От  КП „БСП за България“ с вх.№ 307/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От  ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 314/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                     РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!“, КП ГЕРБ-СДС ПП „Има такъв народ“, КП „БСП за България“ ПП „Движение за права и свободи“  , както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

104800001

Член

Пламен Велков Христов

Радостина Чавдарова Робова

104800005

Секретар

Александра Иванова Бечванова

Оля Георгиева Русенова

104800025

Член

Страхил Тодоров Мирчев

Петранка Ценева Владимирова

104800035

Зам.-председател

Ели Николова Панчева

Албена Иванова Шомева

104800048

Председател

Ралица Иванова Радева

Даниела Пламенова Маврова

104800060

Председател

Галина Ангелова Могиларска

Даниела Славева Михайлова

104800061

Член

Маряна Крумова Тасева

Емил Емилов Димитров

104800064

Член

Манка Валентинова Пигова

Анастасия Спасова Баракова

104800068

Член

Наталия Борисова Орлинова

Димитринка Стефанова Иванова

104800065

Член

Величка Иванова Александрова

Цветелин Кирилов Сотиров

104800070

Член

Стефани Стоянова Стоянова

Радостина Георгиева Николова

104800071

Член

Диана Григорова Димитрова

Детелина Иванова Асенова


Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 10.07.2021 в 23:17 часа

Свързани решения:

64-НС/14.06.2021

190-НС/14.07.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения