Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
Кюстендил, 10.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция ГЕРБ-СДС при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх. №282/09.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция ГЕРБ-СДС и списък на 283 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  260 /двеста и шестдесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 260 /двеста и шестдесет/ броя упълномощени представители на Коалиция ГЕРБ-СДС, както следва:.

№ по ред

Име

Пълномощно

1

Ива Николаева Радкова

№001/01.07.2021г.

2

Любка Кирилова Вучкова

№002/01.07.2021г.

3

Катя Кирилова Очипалска - Тесларска

№003/01.07.2021г.

4

Камелия Петрова Стоянова

№004/01.07.2021г.

5

Стефан Борисов Милошев

№005/01.07.2021г.

6

Златина Николаева Кирилова

№006/01.07.2021г.

7

Георги Димитров Панов

№007/01.07.2021г.

8

Радослава Росенова Карамфилова

№008/01.07.2021г.

9

Люба Кирилова Георгиева

№009/01.07.2021г.

10

Златка Миланова Маврудиева

№010/01.07.2021г.

11

Емилия Василева Апостолова

№011/01.07.2021г.

12

Роза Наскова Петрова

№012/01.07.2021г.

13

Гергана Валериева Йорданова

№013/01.07.2021г.

14

Даниел Георгиев Йорданов

№014/01.07.2021г.

15

Теменужка Василева Манчова

№015/01.07.2021г.

16

Офелия Иванова Радкова

№016/01.07.2021г.

17

Александрина Иванова Глогова

№017/01.07.2021г.

18

Бисер Евтимов Георгиев

№018/01.07.2021г.

19

Кирил Георгиев Ябукарски

№019/01.07.2021г.

20

Бисер Райчов Георгиев

№020/01.07.2021г.

21

Николай Димитров Панов

№021/01.07.2021г.

22

Николай Стефанов Анастасов

№022/01.07.2021г.

23

Илчо Георгиев Тесларски

№023/01.07.2021г.

24

Сашко Асенов Митов

№024/01.07.2021г.

25

Емилия Боянова Мирчова

№025/01.07.2021г.

26

Кирил Николов Сотиров

№026/01.07.2021г.

27

Стела Ангелова Фердинандова

№027/01.07.2021г.

28

Пламенка Боянова Найденова

№028/01.07.2021г.

29

Деян Димитров Цонев

№029/01.07.2021г.

30

Цветанка Иванова Иванова

№030/01.07.2021г.

31

Георги Димитров Стоименов

№031/01.07.2021г.

32

Елена Ангелова Николова

№032/01.07.2021г.

33

Вася Младенова Добрева

№033/01.07.2021г.

34

Калин Тодоров Миланов

№034/01.07.2021г.

35

Йордан Владимиров Йорданов

№035/01.07.2021г.

36

Радка Асенова Проданова

№036/01.07.2021г.

37

Юлиян Александров Веселинов

№037/01.07.2021г.

38

Снежанка Цветанова Йорданова

№038/01.07.2021г.

39

Светла Николова Велинова

№039/01.07.2021г.

40

Моравка Симеонова Милева

№040/01.07.2021г.

41

Райна Манолова Стефанова

№041/01.07.2021г.

42

Антоанина Андонова Велкова

№042/01.07.2021г.

43

Боянка Николова Стоянова

№043/01.07.2021г.

44

Росен Николов Пешев

№044/01.07.2021г.

45

Стефанка Борисова Гогева

№045/01.07.2021г.

46

Ангелина Младенова Христова

№046/01.07.2021г.

47

Даниела Димитрова Терзийска

№047/01.07.2021г.

48

Йорданка Лозанова Иванова

№048/01.07.2021г.

49

Георги Бранимиров Стоянов

№049/01.07.2021г.

50

Филип Иванов Стоянов

№050/01.07.2021г.

51

Адриана Крумова Крумова

№051/01.07.2021г.

52

Камен Американов Николов

№052/01.07.2021г.

53

Теменужка Георгиева Димитрова

№053/01.07.2021г.

54

Бойчо Василев Димитров

№054/01.07.2021г.

55

Емилия Боянова Иванова

№056/01.07.2021г.

56

Нина Георгиева Глогова

№058/01.07.2021г.

57

Мариян Георгиев Зарев

№059/01.07.2021г.

58

Иван Стоянов Глогов

№060/01.07.2021г.

59

Радослава Йорданова Панева

№061/01.07.2021г.

60

Катя Панайотова Ангелова

№062/01.07.2021г.

61

Анелия Методиева Драганова

№063/01.07.2021г.

62

Василка Тодорова Исионова

№064/01.07.2021г.

63

Мариана Славчова Симеонова

№065/01.07.2021г.

64

Александър Антонов Генадиев

№066/01.07.2021г.

65

Соня Георгиева Яначкова

№067/01.07.2021г.

66

Светозар Богданов Веселинов

№068/01.07.2021г.

67

Васил Стоилов Петров

№069/01.07.2021г.

68

Камелия Тончева Механджийска

№070/01.07.2021г.

69

Данчо Славчов Китанов

№071/01.07.2021г.

70

Любка Стоименова Илиева

№072/01.07.2021г.

71

Румен Испиридонов Динев

№073/01.07.2021г.

72

Женя Иванова Иванова

№074/01.07.2021г.

73

Васил Димитров Гърков

№075/01.07.2021г.

74

Райна Петрова Йорданова

№076/01.07.2021г.

75

Даниела Ангелова Раденкова - Гъркова

№077/01.07.2021г.

76

Василена Василева Гъркова

№078/01.07.2021г.

77

Здравка Борисова Борисова

№079/01.07.2021г.

78

Марияна Добринова Иванова

№080/01.07.2021г.

79

Камелия Милчова Гребенарова

№081/01.07.2021г.

80

Валери Кирилов Шулянов

№082/01.07.2021г.

81

Костадинка Стоянова Христова

№083/01.07.2021г.

82

Любка Тодорова Спасова

№084/01.07.2021г.

83

Латина Ангелова Стоянова

№085/01.07.2021г.

84

Сълза Драганова Георгиева

№086/01.07.2021г.

85

Василена Василева Шлишкова

№087/01.07.2021г.

86

Снежана Асенова Дончева

№088/01.07.2021г.

87

Теменужка Ангелова Ненова

№089/01.07.2021г.

88

Борислав Испиридонов Испорски

№090/01.07.2021г.

89

Лиляна Драгомирова Ангелова

№091/01.07.2021г.

90

Дарина Георгиева Атовска

№092/01.07.2021г.

91

Борислав Владимиров Христов

№093/01.07.2021г.

92

Силвия Димчова Владимирова

№094/01.07.2021г.

93

Валентин Йорданов Миленков

№095/01.07.2021г.

94

Диана Николова Костурска

№096/01.07.2021г.

95

Десислава Любомирова Василева

№097/01.07.2021г.

96

Кирил Кирилов Георгиев

№098/01.07.2021г.

97

Николина Иванова Георгиева

№099/01.07.2021г.

98

Светлана Стефанова Стефанова

№100/01.07.2021г.

99

Иванка Добрева Златанова

№101/01.07.2021г.

100

Мариана Живкова Драганова

№102/01.07.2021г.

101

Ягодинка Сергеева Стойнева

№103/01.07.2021г.

102

Любка Асенова Димитрова

№104/01.07.2021г.

103

Валентина Тодорова Миленкова

№105/01.07.2021г.

104

Стефан Виденов Стойнев

№106/01.07.2021г.

105

Елена Радославова Кирова

№107/01.07.2021г.

106

Виктор Василев Стаменов

№108/01.07.2021г.

107

Светослав Василев Стаменов

№109/01.07.2021г.

108

Цветелин Георгиев Славов

№110/01.07.2021г.

109

Георги Василиев Славов

№111/01.07.2021г.

110

Памела Елисеева Недева

№112/01.07.2021г.

111

Валери Иванов Борисов

№114/ 01.07.2021 г.

112

Драган Борисов Петров

№116 /01.07.2021 г.

113

Бистра Александрова Михалкова

№117/ 01.07.2021 г.

114

Сашко Спасов Пешев

№118/ 01.07.2021 г.

115

Стоил Захариев Стоилов

№119/ 01.07.2021 г.

116

Славка Ананиева Генкова

№120/ 01.07.2021 г.

117

Валентина Василева Зашева

№121/ 01.07.2021 г.

118

Елинка Златкова Михалкова

№122/ 01.07.2021 г.

119

Георги Стоянов Димитров

№123/ 01.07.2021 г.

120

Сашка Стефанова Борисова

№124/ 01.07.2021 г.

121

Емил Валериев Борисов

№125/ 01.07.2021 г.

122

Мария Георгиева Портарска

№126/ 01.07.2021 г.

123

Ралица Йорданова Кацарска

№129/ 01.07.2021 г.

124

Иван Златков Крумков

№130/ 01.07.2021 г.

125

Иван Борисов Даков

№132/ 01.07.2021 г.

126

Денислав Руменов Стефанов

№133/ 01.07.2021 г.

127

Катерина Симеонова Баракова

№134/ 01.07.2021 г.

128

Андон Асенов Велев

№135/ 01.07.2021 г.

129

Ивана Яникова Брезнишка

№137/ 01.07.2021 г.

130

Даниела Стоянова Димитрова

№138/ 01.07.2021 г.

131

Ангел Дишов Фусков

№139/ 01.07.2021 г.

132

Димчо Ангелов Борисов

№140/ 01.07.2021 г.

133

Павлина Нейчова Христова

№141/ 01.07.2021 г.

134

Здравко Митков Войводов

№142/ 01.07.2021 г.

135

Георги Богомилов Василев

№143/ 01.07.2021 г.

136

Галя Асенова Вельова

№144/ 01.07.2021 г.

137

Иван Георгиев Яньов

№146/ 01.07.2021 г.

138

Георги Иванов Станоев

№147/ 01.07.2021 г.

139

Мария Захариева Георгиева- Славева

№148/ 01.07.2021 г.

140

Емилия Добренова Войнова

№149/ 01.07.2021 г.

141

Йордан Крумов Йорданов

№150/ 01.07.2021 г.

142

Георги Романов Караколев

№151/ 01.07.2021 г.

143

Димитър Василев Крекманов

№152/ 01.07.2021 г.

144

Емил Стойнев Станкев

№153/ 01.07.2021 г.

145

Радостина Олегова Велинова

№154/ 01.07.2021 г.

146

Захари Стоилов Стоилов

№155/ 01.07.2021 г.

147

Иван Асенов Шатровски

№156/ 01.07.2021 г.

148

Йордан Кирилов Николов

№157/ 01.07.2021 г.

149

Цветелин Николаев Караджов

№158/ 01.07.2021 г.

150

Пламен Георгиев Стойнев

№159/ 01.07.2021 г.

151

Евелина Георгиева Димитрова

№160/ 01.07.2021 г.

152

Николай Стоименов Билярски

№161/ 01.07.2021 г.

153

Росен  Георгиев Николов

№162/ 01.07.2021 г.

154

Даниела Руменова Николова

№163/ 01.07.2021 г.

155

Бисер Славчов Павлов

№164/ 01.07.2021 г.

156

Ева Георгиева Дойчинова

№165/ 01.07.2021 г.

157

Георги Борисов Тончев

№166/ 01.07.2021 г.

158

Антони Борисов Тончев

№167/ 01.07.2021 г.

159

Атанас Емилов Димитров

№168/ 01.07.2021 г.

160

Майкъл Атанасов Гогов

№169/ 01.07.2021 г.

161

Йорданка Руменова Чалъкова

№171/ 01.07.2021 г.

162

Генчо Асенов Георгиев

№172/ 01.07.2021 г.

163

Кристин Пламева Илиева

№173/ 01.07.2021 г.

164

Ваня Николова Бельова

№174/ 01.07.2021 г.

165

Антоанета Иванова Богословова

№176/ 01.07.2021 г.

166

Лиляна Любенова Чушева

№177/ 01.07.2021 г.

167

Христо Цанков Михов

№178/ 01.07.2021 г.

168

Ели Димитрова Костадинова

№180/ 01.07.2021 г.

169

Валерия Димитрова Видрова

№181/ 01.07.2021 г.

170

Николина Борисова Митрина

№182/ 01.07.2021 г.

171

Кристиян Георгиев Якимов

№183/ 01.07.2021 г.

172

Светослав Пламенов Димитров

№184/ 01.07.2021 г.

173

Фидан Иванов Джамбазки

№185/ 01.07.2021 г.

174

Борислав Йорданов Костадинов

№187/ 01.07.2021 г.

175

Методи Траянов Сотиров

№191/ 01.07.2021 г.

176

Димитър Стефанов Мутавджийски

№192/ 01.07.2021 г.

177

Спаска Димитрова Везенкова

№193/ 01.07.2021 г.

178

Йордан Драгомиров Камджилов

№194/ 01.07.2021 г.

179

Йонка Стоянова Йорданова

№195/ 01.07.2021 г.

180

Ивона Кирилова Лазарова-Велева

№196/ 01.07.2021 г.

181

Василка Велинова Зеленкова

№197/ 01.07.2021 г.

182

Руска Георгиева Търтинска

№198/ 01.07.2021 г.

183

Светлана Чимева Михайлова

№199/ 01.07.2021 г.

184

Спаска Стоичкова Васева

№200/ 01.07.2021 г.

185

Вяра Сотирова Игнатова

№201/ 01.07.2021 г.

186

Вергиния Димитрова Йорданова

№202/ 01.07.2021 г.

187

Райка Добромирова Кованджийска

№203/ 01.07.2021 г.

188

Дияна Кирилова Спасова

№204/ 01.07.2021 г.

189

Елена Петкова Маринова

№205/ 01.07.2021 г.

190

Стойка Илиева Стоилова

№206/ 01.07.2021 г.

191

Анелия Станкева Петрова

№207/ 01.07.2021 г.

192

Албена Велинова Евтимова

№208/ 01.07.2021 г.

193

Бистра Лазарова Стойчева

№209/ 01.07.2021 г.

194

Атка Симеонова Юрукова

№210/ 01.07.2021 г.

195

Веселка Йорданова Стефанова

№211/ 01.07.2021 г.

196

Радослав Николов Никифоров

№212/ 01.07.2021 г.

197

Зоя Симеонова Цветкова

№213/ 01.07.2021 г.

198

Васко Стойков Евтимов

№214/ 01.07.2021 г.

199

Антоанета Евтимова Бонева

№215/ 01.07.2021 г.

200

Христина Кирилова Бачева

№216/ 01.07.2021 г.

201

Весела Валентинова Кирилова

№217/ 01.07.2021 г.

202

Христина Симеонова Бързакова

№218/ 01.07.2021 г.

203

Васил Зашев Иванов

№219/ 01.07.2021 г.

204

Петя Ганчова Ганчева

№220/ 01.07.2021 г.

205

Светла Андонова Василева

№221/ 01.07.2021 г.

206

Ивайло Валентинов Ранов

№222/ 01.07.2021 г.

207

Петър Рангелов Иванов

№223/ 01.07.2021 г.

208

Драгомир Станиславов Георгиев

№225/ 01.07.2021 г.

209

Александър Иванов  Милков

№226/ 01.07.2021 г.

210

Живко Станчев Васев

№227/ 01.07.2021 г.

211

Валентин Пламенов Додов

№228/ 01.07.2021 г.

212

Калина Захариева Велинова

№229/ 01.07.2021 г.

213

Лиляна Кирилова Налбантова

№230/ 01.07.2021 г.

214

Виолета Кирилова Игнатова

№231/ 01.07.2021 г.

215

Спасуна Александрова Цветкова

№232/ 01.07.2021 г.

216

Десислава Валентинова Карашка

№233/ 01.07.2021 г.

217

Петър Вергилов Пироев

№234/ 01.07.2021 г.

218

Адриан Георгиев Мишев

№235/ 01.07.2021 г.

219

Надежда Цокова Цокова

№236/ 01.07.2021 г.

220

Чавдар Кирилов Христов

№237/ 01.07.2021 г.

221

Радостина Георгиева Йорданска

№238/ 01.07.2021 г.

222

Спаска Димитрова Радкова

№239/ 01.07.2021 г.

223

Никола Йорданов Табаков

№240/ 01.07.2021 г.

224

Багряна Крумова Кажльова

№242/ 01.07.2021 г.

225

Красимир Златков Кастрев

№243/ 01.07.2021 г.

226

Асен Симеонов Петров

№244/ 01.07.2021 г.

227

Снежана Янкова Крашевска

№245/ 01.07.2021 г.

228

Огнян Димчов Тимев

№246/ 01.07.2021 г.

229

Валентина Благоева Зарева

№247/ 01.07.2021 г.

230

Никифор Стаменков Симеонов

№248/ 01.07.2021 г.

231

Николайчо Марикин Асенов

№249/ 01.07.2021 г.

232

Стоян Орлинов Стоянов

№252/ 01.07.2021 г.

233

Лиляна Стоянчова Димитрова

№254/ 01.07.2021 г.

234

Цветелина Руменова Йорданова

№255/ 01.07.2021 г.

235

Антон Данчов  Костадинов

№256/ 01.07.2021 г.

236

Павлин Иванов Петров

№257/ 01.07.2021 г.

237

Вероника Ангелова Ангелова- Никифорова

№258/ 01.07.2021 г.

238

Александра Албенова Крумова

№259/ 01.07.2021 г.

239

Кристина Валентинова Цекова

№261/ 01.07.2021 г.

240

Васил Стоянов Ангелов

№262/01.07.2021г.

241

Златка Павлова Аксева

№263/01.07.2021г.

242

Валентина Димитрова Петрова

№264/01.07.2021г.

243

Пламен Димитров Цоцомански

№265/01.07.2021г.

244

Стефка Стоянова Пачова

№266/01.07.2021г.

245

Татянка Кирилова Иванова

№267/01.07.2021г.

246

Иво Стоянов Саев

№268/01.07.2021г.

247

Иван Денчев Коларов

№269/01.07.2021г.

248

Явор Владиславов Ганчев

№270/01.07.2021г.

249

Венцислава Иветова Иванова

№271/01.07.2021г.

250

Красимир Христов Паунски

№272/01.07.2021г.

251

Владислав Руменов  Паунов

№273/01.07.2021г.

252

Антоанета Любенова Германова

№274/01.07.2021г.

253

Даниела Стоянова Гавазка

№275/01.07.2021г.

254

Йорданка Димитрова Кръстева

№277/01.07.2021г.

255

Йорданка Генчова Накева

№278/01.07.2021г.

256

Катя Серафимова Цикловска

№279/01.07.2021г.

257

Мишел Павлова Самаринова

№280/01.07.2021г.

258

Надежда Георгиева Николова

№281/01.07.2021г.

259

Стефка Михайлова Бояджиева

№282/01.07.2021г.

260

Юлия Димитрова Миндева

№283/01.07.2021г.

Отказва да публикува на страницата на РИК- Кюстендил, представители на КП ГЕРБ-СДС:

Иван Росенов Стойчев - Лицето е регистрирано за представител от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Соня Георгиева Стоилова - Лицето е регистрирано за представител от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Димитрина Василева Илиева - Имената на лицето не съвпадат с НБД

Гюлка Испиридонова Паделска - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Стойко Геогиев Иванов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Георги Кочев Каракосов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Даниела Генчова Асенова   - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Михаил Стоянов Тонев - Имената на лицето не съвпадат с НБД

Борисла Бориславов Димитров - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Йоанна Ивова Югова - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Георги Атанасов Михайлова - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Зорка Петрова Михайлова  - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Стоило Миладинов Бикарски - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Калоян Йорданов Базигрянов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население Николай Иванов Базигрянов - Имената на лицето не съвпадат с НБД

Валери Иванов Мертекчийски - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Николай Владимиров Милошев - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население Николай Велкова Христов         - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Кирил Славчев Христов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Иван Антонов Райчов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Павлина Нейчова Христова - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население Мария Валентинова Никова- Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Иванка Стефанова Дюлгерска - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 10.07.2021 в 17:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения