Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Кюстендил, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • ОТ ПП „Има такъв народ“ с вх.№288/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • ОТ КП „Изправи се! Мутри вън“ с вх.№ 283/09.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • ОТ КП „ГЕРБ-СДС с вх.№ 286/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 289/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                   РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от ПП „Има такъв народ“, КП „Изправи се! Мутри вън“ , КП „ГЕРБ-СДС и ПП „Движение за права и свободи“, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900023

Член

Ася Николаева Богданска

Малинка Станимирова Димитрова

102900024

Член

Иван Йорданов Балтийски

Ренета Данчова Пешева

102900041

Член

Маргарита Симеонова Панайотова

Виолета Руменова Василева

102900055

Председател

Силвия Гергинчова Георгиева

Елена Бориславова Рановска

102900060

Председател

Албена Христова Маркова

Аспарух Валентинов Тодоров

102900084

член

Таня Иванова Димитрова

Даниела Станиславова Андонова

102900096

Член

Асен Георгиев Асенов

Марияна Иванова Георгиева

102900097

Член

Петър Дойчинов Петров

Стефка Младенова Николова

102900100

член

Антония Иванова Таскова

Румен Сергев Владимиров

102900111

Член

Георги Василев Лапев

Ани Даниелова Георгиева

102900111

Член

Петя Иванова Христова

Илияна Кирилова Георгиева

102900112

Член

Ивета Христова Христова

Стефанка Стоянова Тодорова - Любенова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 10.07.2021 в 17:42 часа

Свързани решения:

61-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения