Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Кюстендил, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „Демократична България – Обединение“ с вх. № 285/09.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От КП „БСП за България“ с вх.№ 287/10.07.2021 г. и вх.№ 293/10.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От ПП „ДПС“ с вх.№ 291/10.07.2021 г в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница
 • От Коалиция ГЕРБ - СДС с вх.№ 279/10.07.2021 г в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

            РЕШИ

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница съгласно направените предложения от КП „Демократична България – Обединение“ КП „БСП за България“, ПП „ДПС“ и Коалиция ГЕРБ - СДС, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

104800002

Секретар

Ирена Цанкова Нистерова

Виктория Атанасова Никифорова

104800003

Член

Никол Николай Копринарова

Роза Йосифова Билярска

104800004

Председател

Роза Йосифова Билярска

Георги Ивайлов Василев

104800005

Член

Руслан Андреев Вейс

Аделина Николова Пешева

104800006

Председател

Емил Валентинов Петров

Мартин Ивайлов Тасин

104800010

Председател

Стоян Севдалинов Стойчев

Цветомир Василев Сапунджиев

104800012

Член

Иван Веселинов Ранков

Росен Тодоров Месарски

104800013

Член

Янка Тодорова Николова

Юлиана Янева Найденска

104800019

Член

Занка Димитрова Моцева

Еленка Георгиева Пехливанска

104800024

Председател

Евелина Тончева Миланова

Евелина Христова Николова

104800025

Зам. председател

Гергана Йорданова Апостолова

Бисер Борисов Шарлачки

104800028

Председател

Цветанка Димитрова Велкова

Марчело Калинов Кирилов

104800044

Секретар

Иван Тодоров Бельов

Антоанета Видинова Балтаджиева

104800045

Член

Зарко Николаев Петров

Станислав Георгиев Дамянов

104800046

Член

Иванка Костадинова Попова

Владислав Емилов Костадинов

104800047

Член

Красимир Костадинов Димитров

Нелина Мариева Кирилова

104800052

Член

Славея Иванова Грудева

Иванка Георгиева Кралева

104800056

Член

Лазар Борисов Борисов

Даяна Георгиева Терзийска – Каменова

104800067

Секретар

Иванка Георгиева Кралева

Александра Златкова Йорданова

104800067

Член

Мариета Емилова Димитрова

Ваня Георгиева Соколова

104800068

Член

Яна Михайлова Николова

Емилия Стоилова Панова

104800074

Зам. председател

Цветелина Руменова Великова

Васил Георгиев Василев

104800074

Член

Диляна Георгиева Лукарова

Анка Славева Евтимова


Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 10.07.2021 в 17:40 часа

Свързани решения:

64-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения