Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Кюстендил, 09.07.2021

ОТНОСНО: Закриване на избирателни секции на територията на община Дупница при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпила е:

  • Заповед № РД 04-1003/09.07.2021 г. на Кмета на община Дупница с за закриване на избирателни секции № 104800073 и № 104800075 на територията на община Дупница с вх.№ 271/09.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски.

На основание чл.70, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Закрива избирателни секции: № 104800073 /бивша Военна болница” в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр. Дупница , ул.”Св.Георги” № 2

            Закрива избирателни секции: № 104800075  В МБАЛ „Св.Иван Рилски-2003“ ООД – гр.Дупница, ул.“Иван Вазов“ № 26.

            Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски анулира издадените удостоверения на членовете на СИК.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 09.07.2021 в 21:50 часа

Свързани решения:

22-НС/28.05.2021

31-НС/28.05.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения