Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Кюстендил, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх. № 273/09.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция „БСП за България“ и списък на 170 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  169 /сто шестдесет и девет/ броя упълномощен представител са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 169 /сто шестдесет и девет/  броя упълномощени представители на  Коалиция „БСП за България“,  съгласно приложение към настоящото решение.

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Пълномощно

1

Зорка Георгиева Тачова - Пенкова

№7/ 09.07.2021

2

Йорданка Славева Симеонова

№8/ 09.07.2021

3

Александра Янчева Бекирска

№9 /09.07.2021

4

Йорданка Василева Алексова

№10/09.07.2021

5

Гергана Атанасова Владимирова

№11 /09.07.2021

6

Ивайло Радоев Бозовайски

№12/09.07.2021

7

Александър Владимиров Владимиров

№13/09.07.2021

8

Радка Владимирова Натина

№14/09.07.2021

9

Борислав Бориславов Иванов

№15/09.07.2021

10

Саша Александрова Слишкова

№16/09.07.2021

11

Валери Димитров Стоименов

№17/09.07.2021

12

Таня Любенова Георгиева

№18/09.07.2021

13

Йорданка Илиева Граховска

№19/09.07.2021

14

Борислав Кирилов Георгиев

№20/09.07.2021

15

Мария-Магдалена Любчова Динкова

№21/09.07.2021

16

Гергана Петрова Гергинова

№22/09.07.2021

17

Величка Войнова Билярска

№23/09.07.2021

18

Вергина Димитрова Новкова

№24/09.07.2021

19

Силвия Димитрова Шаренкова

№25/09.07.2021

20

Цветанка Георгиева Десподова

№26/09.07.2021

21

Василка Тодорова Панайотова

№27/09.07.2021

22

Емил Стоилков Захариев

№28/09.07.2021

23

Крум Найденов Костадинов

№29/09.07.2021

24

Виктория Добринова Христова

№30/09.07.2021

25

Димитрина Кирилова Шопска

№31/09.07.2021

26

Георги Любенов Георгиев

№32/09.07.2021

27

Стойне Крумов Христов

№33/09.07.2021

28

Александър Костадинов Миленков

№34/09.07.2021

29

Марийка Йорданова Симова

№35/09.07.2021

30

Драган Борисов Миховски

№36/09.07.2021

31

Василена Росенова Таскова

№37/09.07.2021

32

Ивета Иванова Николова

№38/09.07.2021

33

Цветанка Николова Мазурска

№39/09.07.2021

34

Домника Димитрова Игнатова

№40/09.07.2021

35

Илинка Стоичкова Грънчарска

№41/09.07.2021

36

Искра Йорданова Радкова

№42/09.07.2021

37

Райка Иванова Цекова

№43/09.07.2021

38

Елена Радославова Гоцева

№44/09.07.2021

39

Йорданка Владимирова Кирилова

№45/09.07.2021

40

Евдокия Василиева Кирова

№46/09.07.2021

41

Славчо Тодоров Чанев

№47/09.07.2021

42

Тодор Стойчов Бучински

№48/09.07.2021

43

Елена Стоянова Златарска

№49/09.07.2021

44

Николина Филипова Селска

№50/09.07.2021

45

Йорданка Кирилова Айтова

№51/09.07.2021

46

Кирил Владимиров Шияков

№52/09.07.2021

47

Йорданка Евгениева Кирилова

№53/09.07.2021

48

Александър Иванов Димитров

№54/09.07.2021

49

Радостина Красимирова Бараклийска

№55/09.07.2021

50

Роза Тончева Исионова-Станкова

№56/09.07.2021

51

Анка Николова Коларова

№57/09.07.2021

52

Милчо Атанасов Христов

№58/09.07.2021

53

Ирина Асенова Зарева

№59/09.07.2021

54

Биянка Пантева Йорданова

№60/09.07.2021

55

Венета Николова Очипалска

№61/09.07.2021

56

Василка Димитрова Георгиева

№62/09.07.2021

57

Севделин Първанов Атанасов

№63/09.07.2021

58

Цветанка Митрева Цветкова

№64/09.07.2021

59

Нели Живкова Георгиева

№65/09.07.2021

60

Йордан Мартинов Георгиев

№66/09.07.2021

61

Нели Стойнева Бангова

№67/09.07.2021

62

Круна Славчова Цветкова

№68/09.07.2021

63

Здравчо Крумов Шеовски

№69/09.07.2021

64

Драган Иванов Костадинов

№70/09.07.2021

65

Стоянка Станкова Вучева

№71/09.07.2021

66

Петър Харалампиев Ников

№72/09.07.2021

67

Васил Димитров Христов

№73/09.07.2021

68

Венцислав Милчов Станчев

№74/09.07.2021

69

Красимир Руменов Милчев

№75/09.07.2021

70

Анка Димитрова Харизанова

№76/09.07.2021

71

Капка Сашова Вучкова

№77/09.07.2021

72

Лозан Александров Григоров

№78/09.07.2021

73

Милена Кирилова Коритарова

№79/09.07.2021

74

Стойчо Борисов Зрънчев

№80/09.07.2021

75

Венелин Красимиров Весев

№81/09.07.2021

76

Емилия Соколова Христова

№82/09.07.2021

77

Димитринка Стоичкова Бараклийска

№83/09.07.2021

78

Даниел Янков Янков

№84/09.07.2021

79

Димитър Цветанов Манов

№85/09.07.2021

80

Стойне Георгиев Стоянов

№86/09.07.2021

81

Виолета Димитрова Ангелова

№87/09.07.2021

82

Иван Минков Иванчов

№88/09.07.2021

83

Пламен Василев Велинов

№89/09.07.2021

84

Александър Йорданов Петров

№90/09.07.2021

85

Емил Благоев Шопов

№91/09.07.2021

86

Василка Любенова Кацарова

№92/09.07.2021

87

Йордан Димитров Ламбев

№93/09.07.2021

88

Гергана Василева Димчова - Владимирова

№94/09.07.2021

89

Мария Миланова Лазарова

№95/09.07.2021

90

Росица Василева Минова

№96/09.07.2021

91

Димитър Георгиев Стоянов

№97/09.07.2021

92

Елка Иванова Стоилкова

№98/09.07.2021

93

Димитър Петров Стоичин

№99/09.07.2021

94

Невенка Асенова Панчева

№100/09.07.2021

95

Росица Иванова Евтимова

№101/09.07.2021

96

Анка Павлова Николова

№102/09.07.2021

97

Надежда Николова Манова

№103/09.07.2021

98

Моравка Василева Аначкова

№104/09.07.2021

99

Габриела Николаева Стоичкова

№105/09.07.2021

100

Михаела Димитрова Аспарухова

№106/09.07.2021

101

Елеонора Миткова Стаменкова

№107/09.07.2021

102

Зорница Ленкова Димитрова

№108/09.07.2021

103

Мария Георгиева Велкова

№109/09.07.2021

104

Ралица Николаева Господинова

№110/09.07.2021

105

Катя Николова Клечкова

№111/09.07.2021

106

Диана Антонова Георгиева

№112/09.07.2021

107

Славян Петров Грънчаров

№113/09.07.2021

108

Никола Младенов Коматински

№114/09.07.2021

109

Кирил Василиев Цеков

№115/09.07.2021

110

Надежда Боянова Петрова

№116/09.07.2021

111

Пламен Василиев Славов

№117/09.07.2021

112

Кирилка Георгиева Михова

№118/09.07.2021

113

Венета Иванова Иванчева

№119/09.07.2021

114

Богомил Тодоров Антов

№120/09.07.2021

115

Роза Кирилова Станкова

№121/09.07.2021

116

Лиляна Борисова Божилова

№122/09.07.2021

117

Антонина Михайлова Давидкова

№123/09.07.2021

118

Тодор Божидаров Христов

№124/09.07.2021

119

Георги Орфеев Стаменов

№125/09.07.2021

120

Елеонора Райчова Георгиева

№126/09.07.2021

121

Климент Димитров Терзийски

№127/09.07.2021

122

Илия Маноилов Илиев

№128/09.07.2021

123

Красимира Миткова Стоичкова

№129/09.07.2021

124

Симеон Йорданов Василев

№130/09.07.2021

125

Силвия Живкова Василева

№131/09.07.2021

126

Йордан Костадинов Тренев

№132/09.07.2021

127

Венка Симеонова Митова

№133/09.07.2021

128

Соня Георгиева Стоилова

№134/09.07.2021

129

Иван Росенов Стойчев

№135/09.07.2021

130

Искра Петрова Божанкова

№137/09.07.2021

131

Александър Илиев Иванов

№139/09.07.2021

132

Марио Росенов Евтимов

№140/09.07.2021

133

Емил Стойнев Владев

№141/09.07.2021

134

Светослав Емилов Стойнев

№142/09.07.2021

135

Румен Станоев Костадинов

№143/09.07.2021

136

Данчо Стоичков Стоянов

№144/09.07.2021

137

Даяна Росенова Пеева

№145/09.07.2021

138

Райка Стойова Йорданова

№146/09.07.2021

139

Велизар Тихомиров Колешански

№147/09.07.2021

140

Борислав Искренов Борисов

№148/09.07.2021

141

Гергана Тодорова Божидарова

№149/09.07.2021

142

Васил Димитров Стоименов

№150/09.07.2021

143

Румяна Стоянова Лазарова

№151/09.07.2021

144

Николай Михайлов Колев

№152/09.07.2021

145

Румен Йорданов Пачаджиев

№153/09.07.2021

146

Ива Георгиева Ценова

№154/09.07.2021

147

Мариана Кирилова Иванова

№155/09.07.2021

148

Денис Кирилов Иванов

№156/09.07.2021

149

Асен Младенов Иванов

№157/09.07.2021

150

Валентин Николов Вълов

№158/09.07.2021

151

Лилия Живкова Евтимова-Алексова

№159/09.07.2021

152

Стоян Симеонов Ръждавички

№160/09.07.2021

153

Цветанка Емилова Харалампиева

№161/09.07.2021

154

Павел Цонев Григоров

№162/09.07.2021

155

Николай Димитров Гогов

№163/09.07.2021

156

Божидар Ангелов Кирилов

№164/09.07.2021

157

Бойко Олегов Христов

№165/09.07.2021

158

Александър Костадинов Ризаков

№166/09.07.2021

159

Чавдар Василев Милошев

№167/09.07.2021

160

Станислав Христов Павлов

№168/09.07.2021

161

Сталин Димитров Данаилов

№169/09.07.2021

162

Ивайло Валериев Петров

№170/09.07.2021

163

Сотир Георгиев Занев

№171/09.07.2021

164

Евгения Евгениева Давидкова

№172/09.07.2021

165

Борислав Йорданов Тасков

№173/09.07.2021

166

Кирил Костадинов Шилегарски

№174/09.07.2021

167

Маргарита Любенова Илинска

№175/09.07.2021

168

Николай Стефанов Иванов

№176/09.07.2021

169

Кирил Стойнев Захаринов

№177/09.07.2021

            Отказва да публикува на страницата на РИК Кюстендил Елена Страхилова Павлова-Парлапанска, тъй като същата е регистрирана като представител от БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 09.07.2021 в 21:46 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения