Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
Кюстендил, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От ПП „Има такъв народ“ с вх.№ 236/07.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница.
 • От КП „Демократична България – Обединение“, с вх.№ 239/07.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница.
 • От КП „БСП за България“ с вх.№ 243/08.07.2021 г. с вх.№ 239/07.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница съгласно направените предложения от ПП „Има такъв народ“, КП „Демократична България – Обединение“ и КП „БСП за България“, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

104800008

Член

Славка Миронова Първанова

Иво Йорданов Мицов

104800018

Член

Валентин Любомиров Александров

Райна Илиева Кавданска

104800019

Член

Румяна Георгиева Кирилова

Стефан Христов Георгиев

104800023

Член

Ели Милчова Йорданова

Веска Христова Вучкова

104800024

Зам.-председател

Гергана Димитрова Ресиловска

Зоя Борисова Джерманска

104800024

Член

Веска Христова Вучкова

Ели Милчова Йорданова

104800028

Член

Сталин Димитров Данайлов

Катрин Николаева Кирилова

104800037

Член

Светломир Дойчинов Велинов

Стоян Георгиев Симеонов

104800044

Член

Цветелина Любомирова Алексова

Румяна Филипова Петкова

104800064

Зам.-председател

Кирка Георгиева Темелакиева

Веска Димитрова Ранова

104800065

Зам.-председател

Елисавета Бойчова Младенова

Камелия Митова Илкова

104800067

Секретар

Роза Кирилова Йорданова

Иванка Георгиева Кралева

104800068

Зам.-председател

Анита Самуилова Тирова

Иванна Евгениева Лазарова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:02 часа

Свързани решения:

64-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения