Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Кюстендил, 08.07.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 76-НС/ 22.06.2021 г. на РИК Кюстендил

При извършената смяна на членове на СИК № 100400022 предложена от КП „Изправи се! Мутри вън!“ е подадено името на Валери Кирилов Дамянов. В Решение № 76-НС/22.06.2021г. е допусната техническа грешка, с която е освободен  представителя на ПП „Има такъв народ“, а именно  Маряна Стоянова Христова назначена с Решение № 67-НС от 14.06.2021 г.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска  промяна на явна фактическа грешка в Решение № 76-НС/22.06.2021 г. на РИК – Кюстендил, а именно:

Възстановява Маряна Стоянова Христова като член на СИК № 100400022 а освобождава Мариета Пламенова Илиева и назначава Валери Кирилов Дамянов.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:57 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения