Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Кюстендил, 07.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „Демократична България – Обединение“ при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх. № 221/07.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Коалиция „Демократична България – Обединение“ и списък на 5 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК - Кюстендил констатира, че за  5 /пет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Кюстендил  5 /пет/  броя упълномощени представители на Коалиция „Демократична България – Обединение“, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Пълномощно

1

Радослава Димитрова Карамихалева

1/07.07.2021

2

Румен Стоев Карамихалев

2/07.07.2021

3

Сияна Чавдарова Пеева

3/07.07.2021

4

Мая Николаева Цветкова

4/07.07.2021

5

Мартин Красимиров Цветков

5/07.07.2021

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 07.07.2021 в 20:48 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения