Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Кюстендил, 02.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Трекляно, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От ПП “Има такъв народ“ с вх.№ 155/01.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Трекляно.
 • От КП „БСП за България“ с вх.№ 162/02.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Трекляно.

            На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Трекляно, съгласно направените предложения от ПП „Има такъв народ“ и КП „БСП за България“, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

105000001

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Людмила Георгиева Александрова

Емилия Иванова Никова

105000001

ЧЛЕН

Милен Любомиров Петров

Георги Каменов Атанасов

105000002

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Василева Миланова

Бойка Евлогиева Джорджанова

105000003

СЕКРЕТАР

Стойна Борисова Стефанова

Александър Йорданов Бумбаров

105000004

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светла Атанасова Николова

Гошо Любенов Владимиров

105000005

ЧЛЕН

Георги Милчов Николов

Светлана Генчова Анастасова

105000006

ЧЛЕН

Руслан Георгиев Николов

Аделина Миленова Рангелова

100500006

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стефанка Борисова Ангелова

Мария Йорданова Николова

105000007

СЕКРЕТАР

Димитър Борисов Методиев

Лидия Раденкова Рангелова

105000008

СЕКРЕТАР

Светлин Ивов Траянски

Асен Витанов Георгиев

105000008

ЧЛЕН

Красимир Николов Александров

Зоя Стоядинова Димова

105000009

ЧЛЕН

Ивелина Андонова Чолакова

Мая Трайчова Боянова

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 02.07.2021 в 14:01 часа

Свързани решения:

65/14.06.2021

110-НС/06.07.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения