Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Кюстендил, 02.07.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпили са заповеди и писма от кметовете на общините на територията на Десети изборен район - Кюстендилски в Районна избирателна комисия - Кюстендил, с които са определени избирателни секции на територията на съответната община за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

            Заповед № РД-01-05-192/17.05.2021 г. на Кмета на община Кочериново с вх.№ 134/29.06.2021 г.

            Заповед  № РД 04-876/17.06.2021 г. от Кмета на община Дупница с вх.№68 /18.06.2021 г.

            Заповед № РД-01-05-274/14.06.2021 г. на Кмета на община Трекляно с вх.№ 56/14.06.2021 г.

            Заповед № РД-01-04-164/28.06.2021 г. на Кмета на община Рила с вх.№ 131/29.06.2021 г.

            Писмо с вх.№ 140/30.06.2021 г. от Кмета на община Сапарева баня.

            Заповед № РД-01-05-181/24.06.2021 г. на Кмета на община Бобошево с вх.№ 120/20.06.2021 г.

            Заповед № 3-371/25.06.2021 г. на Кмета на община Бобов дол с вх.№ 109/25.06.2021 г.

            Заповед № 3-183/21.06.2021 г. на Кмета на община  Невестино с вх.№ 83/21.06.2021 г.

            Писмо с вх.№88/22.06.2021 г. от Кмета на община Кюстендил

      На основание чл.10, ал.1, чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.14, чл.234 от Изборния кодекс и Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

           Определя избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването както следва: 

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

0702 63915

0895 656 116

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

100500002
гр. Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 1870”, ул. „Единство“ № 1

0879069301

07046 2354

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

104800011 и 104800012 
 в спортна зала гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 30А

0879 523 466

0879523603

0701 59 241

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника

078 55 12 11

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр. Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

102700006
с. Стоб – Ресторант – Център

0705 320 11

няма

ОБЩИНА РИЛА

103800002 
гр. Рила, пл. „Възраждане" № 1  „Клуб на хората с увреждания

0887 564 396

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

104100006 гр. Сапарева баня, 
 СУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

0707 2 33 78

няма

ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО

105000001
с. Трекляно

079276211

0879 400 521

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

07915 - 22- 51

няма

            Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 02.07.2021 в 13:56 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения