Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 304
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в изписване на фамилното име на член на СИК №100400025 община Бобов дол, област Кюстендил,както и поправка на техническа грешка в изписването на ЕГН-то на член на СИК №100400025 община Бобов дол, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 4, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

 Допуска поправки на технически грешки както следва:

 1. В СИК №100400025, вместо „Венера Йорданова Маноилова  с ЕГН:  ……”, да се чете: „Венера Йорданова Маноилова  с ЕГН:  ………”
 2. В СИК №100400025, вместо „Димитър Йорданов Чучков”, да се чете : „Димитър Йорданов Чучуков”,

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:39 часа

Календар

Решения

 • № 307 / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

 • № 306 / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

 • № 305 / 25.03.2017

  относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения