Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 303
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Бобов дол, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпило е предложение с вх.№ 322/25.03.2017 г. в 19:00 часа на Коалиция „БСП лява България” в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол,  съгласно направеното  предложение от  Коалиция „БСП лява България” и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

100400006

Освобождава като секретар Емилия Кирилова Михалкова

 

Назначава като секретар Сузана Олег Димитрова

100400006

Освобождава като член Сузана Олег Димитрова

 

Назначава като член Емилия Кирилова Михалкова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:38 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения