Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 302
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на ПП ГЕРБ в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпило е предложение с вх.№ 321/25.03.2017 г. в 18:00 часа на ПП ГЕРБ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски, след проведено гласуване с 7 гласа „За” взе следното

РЕШЕНИЕ № 302-НС

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня,  съгласно направеното  предложение от  ПП ГЕРБ и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

104100003

Освобождава като председател Даниел Сашков Карамитов

 

Назначава като член Искра Иванова Кърнева

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:38 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения