Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 301
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на ПП ДПС, Коалиция ”Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО”, Коалиция „БСП лява България” и от ПП ГЕРБ в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Дупница, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпили са предложения с вх.№ 316/25.03.2017 г .  в 14:20 часа от ПП „ДПС”,  Коалиция ”Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО”  с вх.№318/25.03.2017 г. в 15:20 часа, Коалиция „БСП лява България” с вх.№ 319/25.03.2017 г. в 17:30 часа и от ПП ГЕРБ с вх.№320/25.03.2017 г. в 17:45 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница,  съгласно направените предложения от ПП ДПС, Коалиция ”Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО”, Коалиция „БСП лява България” и ПП ГЕРБ и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

104800014

Освобождава като секретар Гергана Борисова Владимирова

 

Назначава като секретар Валентина Иванова Георгиева

104800035

Освобождава като член Марияна Йорданова Ангелова

 

Назначава като член Камелия Иванова Стоилова

104800037

Освобождава като председател Иван Костадинов Филипов

 

Назначава като председател Силвия Симеонова Ранова

104800044

Освобождава като член Марио Георгиев Минков

 

Назначава като член Зоя Асенова Величкова

104800052

Освобождава като председател Анета Стоилова Колева

 

Назначава като председател Красимира Иванова Илиева

104800054

Освобождава като член Боряна Николаева Влахова

 

Назначава като член Дичка Георгиева Минева

104800054

Освобождава като член Симона Йорданова Стефанова

 

Назначава като член Алекс Радославов Александров

104800057

Освобождава като член Светла Стефанова Симеонова

 

Назначава като член Таня Даниелова Веселинова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:38 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения