Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 300
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на Коалиция „Реформаторски блок” в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпило е предложение с вх.№ 314/25.03.2017 г. в 12:15 часа на Коалиция „Реформаторски блок” в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил,  съгласно направеното  предложение от  Коалиция „Реформаторски блок”  и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

102900030

Освобождава като член Мариана Йорданова Михайлова- Иванова

 

Назначава като член Надка Иванова Вучкова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения