Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 299
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 249-НС/20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с постъпило писмо с изх.№ НС-15-290/24.03.2017 г. на ЦИК, заведено с вх.№ 309/24.03.2017 г. в 20:50 часа., Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

РЕШИ:

Изменя Решение № 249-НС/20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски  и приема оперативен план за работата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, работи в сградата на Областна администрация Кюстендил, втори етаж, голяма зала /еmail [email protected]/.

ДЕЙСТВИЕ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН

 

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва:

 

Община

Дата

Час

РИК

Кюстендил

25.03.2017 г.

съгласно Приложение № 1

Силвия  Йорданова Генкова и

Константин Димов Дингозов

Трекляно

25.03.2017 г

13:00 часа

Миленка Цекова Стоянова

Иван Профиров Мишков

Невестино

25.03.2017 г

13:00 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Бобошево

25.03.2017 г

14:30 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Рила

25.03.2017 г

17:00 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Кочериново

25.03.2017 г

16:00 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Бобов дол

25.03.2017 г

17:00 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Сапарева баня

25.03.2017 г

17:30 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Дупница

25.03.2017 г

съгласно Приложение № 2

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

 

            Приложение № 1 за община Кюстендил, както следва: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34, 35 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52, 53 и 61

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56  и 57

13.

15:00 ч.

109, 110, 111, 112ПСИК

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

63, 78, 95 и 108

 

 

Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

 

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

16:10 ч. до 16:35 ч.

1,2,3,4,5,6, 72, 73,74,75 и 76

2.

15:35 ч. до 15:40 ч.

7, 8 и 9

3.

16:50 ч до 16:55 ч.

10  и 13

4.

16:40 ч. до 16:45 ч.

11 и 12

5.

14:25 ч.

14

6.

15:25 ч. до 15:30 ч.

15, 16 и 17

7.

15:45 ч. до 16:05 ч.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25

8.

14:20 ч.

26

9.

15:10 ч. до 15:20 ч.

27, 28, 29 и 30

10.

14:55 ч. до 15:05 ч.

31, 32, 33 и 34

11.

14:40 ч. до 14:50 ч.

35, 36 и 37

12.

14:10 ч.

38

13.

14:15 ч. до 14:20

39, и 40

14.

14:30 ч. до 14:35 ч.

41 и 42

15.

14:00 ч. до 14:05 ч.

43 и 44

16.

13:50 ч. до 13:55 ч.

45, 46

17.

13:45  ч.

47

18.

13:35 ч. до 13:40 ч.

48 и 49

19.

13:25 ч. до 13:30 ч.

50 и 51

20.

13:25 ч.

52

21

12:45 ч. до 12:50 ч.

53 и 54

22.

12:35 ч. до 12:40 ч.

55 и 56

23

12:55 ч. до 13:05 ч.

57, 58 и 59

24

12:25 ч. до 12:30 ч.

60 и 61

25.

12:20 ч.

62

26

12:10 ч. до 12:15 ч.

63 и 64

27

12:00 ч. до 12:05 ч.

65 и 66

28.

13:10 ч. до 13:15 ч.

67 и 68

29.

13:15 ч. до 13:20 ч.

69, 70 и 71

 

 

ИЗБОРЕН ДЕН

 

Дежурни на служебни телефони на РИК, с цел приемане на сигнали и жалби ,подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, през целия ден на 26 март 2017 година, както и методическа помощ във връзка с приложението на ИК.

 • Любомир Пенев Стоилков - тел. 078 55 02 92
 • Ивайло Радойчев Анастасов – тел.0889 939 105
 • Марина Валентинова Иванова – тел. 0889 363 882
 • Константин Димов Дингозов- тел. 0886 299 809

Сигналът или жалбата може да бъде в писмена или устна форма. Сигналът или жалбата се въвеждат във входящ регистър и в публичния регистър на интернет страницата на РИК Кюстендил.

 1. Обобщаване на информация за деветте общини на територията на областта за избирателната активност по часове, определени с решение на ЦИК и уведомяване на ЦИК относно избирателната активност:

Десислава Красимирова Ангелова

Информацията се предава от Ален Иванов чрез допълнителния модул на системата за управление на информацията на интернет страницата на РИК Кюстендил чрез използване на цифрови сертификати /електронен подпис/ на „Информационно обслужване“АД и по електронна поща на ЦИК от Десислава Красимирова Ангелова, както следва: [email protected] или [email protected]

Данните се предоставят както следва:

– незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8.00 ч. РИК предава на ЦИК по ел. поща или факс или по телефон – дали са отворени всички избирателни секции в изборния район, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми и ако има проблеми какви са те и какво е предприето за решаването им, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК изпраща в ЦИК информация за приетите решения.

– до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч. – броя на гласувалите в изборите според броя на подписите в избирателните списъци.

– до 20,30 ч. – информация дали е приключил изборния ден в изборния район и има ли секции с удължено време за гласуване.

 1. Разпределение функциите на членовете на Районна избирателна комисия при предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден на 26 март 2017година;
 • Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, заложени в тях преди обработване и проверка от изчислителния пункт:

Силвия  Йорданова Генкова

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Иван Порфиров Мишков

Марина Валентинова Иванова

 • Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт в съответствие с издадената разписка.

Десислава Любенова Шопова

Александра Колева

Ивайло Радойчев Анастасов

Любомир Пенев Стоилков

Миленка Цекова Стоянова

Десислава Красимирова Ангелова

 • Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларациите /Приложение № 17-НС и удостоверенията – приложения към избирателните списъци, списък на заличените лица /Приложение № 7-НС и списък за допълнително вписване на придружителите Приложение № 73-НС, а именно:

Константин Димов Дингозов

 • Разпластяване на протоколите:

Розалия Йорданова Чобанова

Зоя Драганова Тренева

 1. Дежурни членове на РИК в гр.Дупница - с цел приемане на сигнали и жалби, подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски през целия ден на 26 март 2017, както и методическа помощ във връзка с приложението на ИК.

Силвия Йорданова Генкова

Десислава  Василева Костадинова-Стоянова

 

 • При необходимост се извършва разместване на групите.
 • Разпределението на членовете е от организационно-технически характер.
 • Всеки може да бъде привлечен или да се включи за оказване на съдействие.

Групите се подпомагат от технически сътрудници

 

 • В дейността си РИК Кюстендил се подпомага от служители на Областна администрация Кюстендил.
 • Приемането на изборните книжа и материали в РИК Кюстендил започва на 26 март 2017 г.
 • СИК не по-късно от 24 часа след обявяване на края на гласуването предават на РИК Кюстендил протоколите и книжата съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 от ИК.
 • Групите за приемане на документи работят на втори етаж на сградата на Областна администрация.
 • Трима членове на СИК получават пореден номер при главния вход на Сградата на Областна администрация, в която се помещава РИК Кюстендил.
 • След приемането на протоколите и въвеждането на данните в Изчислителния пункт към РИК Кюстендил представителите на СИК напускат сградата за предаването на останалите изборни книжа и материали на общинските администрации.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 12:24 часа

Календар

Решения

 • № 307 / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

 • № 306 / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

 • № 305 / 25.03.2017

  относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения