Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 298
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Отстраняване на несъответствия в списъка на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети на кандидатските листи в изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Във връзка с извършена проверка от „Информационно обслужване” АД, се установи, че лицата регистрирани, като упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., а именно: Анка Димитрова Ортакчийска  е регистрирана като представител на ПП ГЕРБ и  в същото време е назначена като член на СИК № 104800040.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Заличава лицето Анка Димитрова Ортакчийска,  регистрирана  като упълномощени представители на  ПП ГЕРБ  с Решение № 254/20.03.2017 г.,  с пълномощто № 152/20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 12:23 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения