Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 296
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на ПП ДПС в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Невестино, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпило е предложение с вх.№ 311/25.03.2017 г . 10:40 часа от ПП „ДПС” в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Невестино:

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино,  съгласно направеното предложение от ПП ДПС  и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

103100008

Освобождава като член Радослав Николаев Кирилов

 

Назначава като член Драгомир Серафимов Пенев

103100010

Освобождава като член Драгомир Серафимов Пенев

 

Назначава като член Радослав Николаев Кирилов

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 12:22 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения