Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 295
Кюстендил, 25.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” и ПП ГЕРБ в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпили са предложения с вх.№ 286/24.03.2017 г. в 14:50 часа на Коалиция „БСП лява България” и с вх.№ 312/25.03.2017 г. в 11:10 часа от ПП ГЕРБ. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил:

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил,  съгласно направените  предложения от  Коалиция „БСП лява България”  и ПП ГЕРБ и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

102900011

Освобождава като член Нели Димитрова Миленкова

 

Назначава като член Людмила Георгиева Ценова

102900022

Освобождава като секретар Петър Иванов Райков

 

Назначава като секретар Малина Иванова Атанасова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 25.03.2017 в 12:22 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения