Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 294
Кюстендил, 24.03.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо с вх.№305/24.03.2017 г. на Районно управление на МВР-Кюстендил.

Постъпило е писмо от ОД на МВР-Кюстендил, РУ- Кюстендил, с Рег. №1910р-4652/24.03.2017, регистрирано с вх.№ 305/24.03.2017 в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски с искане да им бъде предоставена посочената в писмото информация.

На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1,    Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Определя Александра Колева – зам.-председател на Районна избирателна комисия – Кюстендил да изготви справка с исканата информация, съдържаща се в Решение №  252-НС/20.03.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район -Кюстендилски.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.03.2017 в 20:07 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения