Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 293
Кюстендил, 24.03.2017

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на упълномощените представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок- Глас народен” в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е списък №001 с вх.№293/24.03.2017 г. в 16:07 часа в РИК-Кюстендил на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при провеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година, подписан от упълномощения представител на Коалиция от партии „Реформаторски блок- Глас народен”.  Със Списъка се предлагат да бъдат утвърдени 166 бр.  упълномощени представители на коалицията. Към списъка е приложено: Пълномощно - 1 бр.

 

На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 29, във връзка с чл. 124 ал. 4 от Изборния кодекс и Решение №4173-НС/01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Утвърждава 148 упълномощени представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок - Глас народен”  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

№ по ред

Име

Пълномощно

1

Валерия Славчова Славова

№001 / 24.03.2017г.

2

Пенка Владимирова Илиева

№002 / 24.03.2017г.

3

Веска Петрова Зарева

№003 / 24.03.2017г.

4

Александър Станчев Стойчев

№004 / 24.03.2017г.

5

Евгения Иванова Владимирова

№005 / 24.03.2017г.

6

Петя Георгиева Георгиева

№006 / 24.03.2017г.

7

Надка Асенова Стойнева

№007 / 24.03.2017г.

8

Людмила Георгиева Иванова

№008 / 24.03.2017г.

9

Костадин Николов Терзийски

№009 / 24.03.2017г.

10

Димитър Крумов Манев

№011 / 24.03.2017г.

11

Крум Милчев Анадолийски

№012 / 24.03.2017г.

12

Анатолий Методиев Александров

№013 / 24.03.2017г.

13

Олег Георгиев Огнянов

№014 / 24.03.2017г.

14

Ангелина Кирилова Божилова

№015 / 24.03.2017г.

15

Мариета Василева Павлова

№016 / 24.03.2017г.

16

Цанка Кирилова Лукарова

№017 / 24.03.2017г.

17

Десислава Владимирова Карапанджина

№018 / 24.03.2017г.

18

Ивайло Йорданов Живков

№019 / 24.03.2017г.

19

Костадин Миланов Гюргин

№020 / 24.03.2017г.

20

Георги Емилов Чушев

№021 / 24.03.2017г.

21

Таня Миткова Минева

№022 / 24.03.2017г.

22

Росен Венчославов Дотин

№023 / 24.03.2017г.

23

Димитър Георгиев Гавецки

№024 / 24.03.2017г.

24

Сашка Иванова Манова

№025 / 24.03.2017г.

25

Стойчо Спасов Иванов

№026 / 24.03.2017г.

26

Теодор Павлов Геориев

№029 / 24.03.2017г.

27

Диана Красимирова Михалчева

№030 / 24.03.2017г.

28

Вася Мирославова Николова

№031 / 24.03.2017г.

29

Валентин Христов Михалчев

№032 / 24.03.2017г.

30

Валентина Драганова Грънчарова

№033 / 24.03.2017г.

31

Пламен Янков Стоянов

№034 / 24.03.2017г.

32

Мария Димитрова Андонова

№035 / 24.03.2017г.

33

Снежана Миткова Захова

№036 / 24.03.2017г.

34

Георги Мариов Минков

№037 / 24.03.2017г.

35

Мария Георгиева Минкова

№038 / 24.03.2017г.

36

Оля Василева Николова

№039 / 24.03.2017г.

37

Димитър Ивайлов Николов

№040 / 24.03.2017г.

38

Валентин Иванов Танев

№041 / 24.03.2017г.

39

Катя Емилова Янева

№042 / 24.03.2017г.

40

Ива Василева Илиева

№043 / 24.03.2017г.

41

Моника Василева Васева

№044 / 24.03.2017г.

42

Мартин Алексеев Стоянов

№045 / 24.03.2017г.

43

Илиян Ангелов Николов

№046 / 24.03.2017г.

44

Николай Пламенов Граховски

№049 / 24.03.2017г.

45

Веска Томова Грънчарка

№050 / 24.03.2017г.

46

Гергана Димитрова Владимирова

№051 / 24.03.2017г.

47

Светлана Радкова Тасева

№052 / 24.03.2017г.

48

Лили Пламенова Ракиджийска

№053 / 24.03.2017г.

49

Гюра Велева Грудина

№054 / 24.03.2017г.

50

Владимир Стефанов Кепов

№055 / 24.03.2017г.

51

Саветка Стоянова Михалкова

№056 / 24.03.2017г.

52

Румен Димитров Маринков

№057 / 24.03.2017г.

53

Весела Таскова Аспарухова

№058 / 24.03.2017г.

54

Стоян Петров Стоянов

№059 / 24.03.2017г.

55

Венко Иванов Минев

№060 / 24.03.2017г.

56

Александъра Венкова Минева

№061 / 24.03.2017г.

57

Валентина Славева Захариева

№062 / 24.03.2017г.

58

Цветанка Славева Стефанова

№063 / 24.03.2017г.

59

Иван Петров Баздарски

№064 / 24.03.2017г.

60

Даниела Борисова Андонова - Христова

№066 / 24.03.2017г.

61

Силвия Димитрова Михалкова

№067 / 24.03.2017г.

62

Ивайло Христов Стоянов

№068 / 24.03.2017г.

63

Красимир Йосифов Харизонов

№069 / 24.03.2017г.

64

Марияна Кирилова Йосева

№070 / 24.03.2017г.

65

Райна Димитрова Крумова

№071 / 24.03.2017г.

66

Силвия Андонова Николова

№072 / 24.03.2017г.

67

Владимир Георгиев Христов

№073 / 24.03.2017г.

68

Ивайло Димов Тодоров

№074 / 24.03.2017г.

69

Янка Александрова Слишкова

№076 / 24.03.2017г.

70

Васил Григоров Стоименов

№080 / 24.03.2017г.

71

Павлина Димитрова Димитрова

№081 / 24.03.2017г.

72

Марияна Борисова Ковчегарска

№082 / 24.03.2017г.

73

Христина Андова Христова

№085 / 24.03.2017г.

74

Стефка Зашева Узунова

№086 / 24.03.2017г.

75

Райчо Петров Стойков

№087 / 24.03.2017г.

76

Силвия Янева Андонова

№089 / 24.03.2017г.

77

Еленка Траянова Панева

№091 / 24.03.2017г.

78

Милен Малинов Милев

№092 / 24.03.2017г.

79

Боянка Николова Стоянова

№093 / 24.03.2017г.

80

Даниела Симеонова Христова

№094 / 24.03.2017г.

81

Анелия Александрова Атанасова

№095 / 24.03.2017г.

82

Бранимир Емилов Ковачки

№096 / 24.03.2017г.

83

Атанаска Василева Кенова

№097 / 24.03.2017г.

84

Пенка Крумова Андонова

№098 / 24.03.2017г.

85

Теменужка Методиева Юрукова

№099 / 24.03.2017г.

86

Цветелина Николаева Грънчарски

№100 / 24.03.2017г.

87

Румяна Руменова Андонова

№101 / 24.03.2017г.

88

Десислава Валериева Бориславова

№102 / 24.03.2017г.

89

Митко Валериев Петров

№103 / 24.03.2017г.

90

Светослав Миланов Иванов

№104 / 24.03.2017г.

91

Стефка Иванова Тодорова

№105 / 24.03.2017г.

92

Драгомир Драганов Дебърлийски

№106 / 24.03.2017г.

93

Цветелина Димитрова  Миланова

№107 / 24.03.2017г.

94

Боголюб Асенов Андреев

№108 / 24.03.2017г.

95

Биляна Александрова Василева

№109 / 24.03.2017г.

96

Симеон Зафиров Малчов

№110 / 24.03.2017г.

97

Евелина Василева Точева

№111 / 24.03.2017г.

98

Диана Георгиев Чифличка

№112/24.03.2017г.

99

Александра Димитрова Танева

№114/24.03.2017г.

100

Димитър Йорданов Христов

№115/24.03.2017г.

101

Владислав Бойков Соколовски

№116/24.03.2017г.

102

Бойчо Григоров Харалампиев

№117/24.03.2017г.

103

Йордан Драганов Георгиев

№118/24.03.2017г.

104

Светослава Димитрова Стефанова

№119/24.03.2017г.

105

Живко Дончов Грозданов

№120/24.03.2017г.

106

Венетка Стойнева Десподова

№121/24.03.2017г.

107

Николай Георгиев Николов

№122/24.03.2017г.

108

Райна Димитрова Спасова

№123/24.03.2017г.

109

Цветанка Александрова Атанасова

№124/24.03.2017г.

110

Родостина Николаева Николова

№125/24.03.2017г.

111

Кирил Йорданов Мотикаров

№126/24.03.2017г.

112

Камелия Красимирова Миленкова

№127/24.03.2017г.

113

Антон Цветков Григоров

№128/24.03.2017г.

114

Силвия Йорданова Мицова

№129/24.03.2017г.

115

Антоан Светославов Здравчов

№130/24.03.2017г.

116

Гюлка Боянова Кръстева

№131/24.03.2017г.

117

Живко Ангелов Мишинков

№132/24.03.2017г.

118

Ивайло Емилов Минев

№133/24.03.2017г.

119

Милтон Давидков Николов

№134/24.03.2017г.

120

Борис Иванов Наков

№135/24.03.2017г.

121

Тони Руменов Гогов

№136/24.03.2017г.

122

Десислава Иванова Данкова

№137/24.03.2017г.

123

Галина Тодорова Испорска

№138/24.03.2017г.

124

Стефан Александров Стефанов

№139/24.03.2017г.

125

Крум Каменов Испорски

№140/24.03.2017г.

126

Детелина Райчова Маринкова

№141/24.03.2017г.

127

Камен Крумов Испорски

№142/24.03.2017г.

128

Гергана Серафимова Испорска

№143/24.03.2017г.

129

Стефчо Райков Йовчовски

№144/24.03.2017г.

130

Юлиан Петров Владимиров

№146/24.03.2017г.

131

Елена Георгиева Мишинкова

№147/24.03.2017г.

132

Симеон Стефанов Симеонов

№148/24.03.2017г.

133

Елена Емилова Стоянова

№149/24.03.2017г.

134

Зорка Йорданова Стаменова

№150/24.03.2017г.

135

Росица Стоянова Гогова

№151/24.03.2017г.

136

Миглена Антонинова Тенчева

№152/24.03.2017г.

137

Венелина Георгиева Крумова

№153/24.03.2017г.

138

Кристиян Александров Владимиров

№156/24.03.2017г.

139

Симеон Стефанов Симеонов

№157/24.03.2017г.

140

Теодора Христова Симеонова

№158/24.03.2017г.

141

Силвия Йорданова Велкова

№159/24.03.2017г.

142

Румен Кирилов Гогов

№160/24.03.2017г.

143

Николай Радославов Николов

№161/24.03.2017г.

144

Николай Георгиев Велков

№162/24.03.2017г.

145

Любчо Драганов Върбички

№163/24.03.2017г.

146

Антоанета Петрова Георгиева

№164/24.03.2017г.

147

Валентин Богомилов Панев

№165/24.03.2017г.

148

Жоро Благоев Борисов

№166/24.03.2017г.

Отказва да регистрира, като упълномощени представители на Коалиция от партии „Реформаторски блок- Глас народен”, следните лица: Ваня Георгиева Соколова       ЕГН …., пълномощно           №010/24.03.2017г. - лицето е регистрирано като член на СИК 104800009, Васил Георгиев Кальонски          , ЕГН ……, Пълномощно №027/24.03.2017г. - лицето е регистрирано за застъпник от БСП за БЪЛГАРИЯ            , Кристиян Димитров Димитров,            ЕГН ……., пълномощно №028/24.03.2017г. - невалидно ЕГН, Елеонора Борисова Венкова ЕГН ……, пълномощно №047/24.03.2017г. - лицето е регистрирано, като член на СИК 102700015, Моника Василева Ванева ЕГН ……., пълномощно №048 / 24.03.2017г. - лицето е регистрирано като член на СИК 102700008, Кирил Драганов Кирилов ЕГН ….., пълномощно        №065 /24.03.2017г. - невалидно ЕГН, Румен Кирилов Васев        ЕГН ….           №075 / 24.03.2017г.          Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ, Иванка Йончова Васева    ЕГН ……, пълномощно №077 / 24.03.2017г. -лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ, Соня Йорданова Младенова ЕГН …., пълномощно №078/ 24.03.2017г.      - лицето е регистрирано за застъпник от Коалиция АБВ – Движение 21, Галина Жорова Димитрова            ЕГН ….., пълномощно №079/24.03.2017г. - невалидно ЕГН, Мария Георгиева Митева, ЕГН ….., пълномощно №083/ 24.03.2017г.         - невалидно ЕГН, Тони Христов Пенев ЕГН …., пълномощно №084 / 24.03.2017г. - невалидно ЕГН, Валентин Асенов Христов ЕГН ….. пълномощно №088/24.03.2017г. - лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН, Валентин Иванов Стоилов ЕГН …., пълномощно           №090/24.03.2017г.            - невалидно ЕГН,       Симеон Георгиев Манчева, ЕГН …., пълномощно №113/24.03.2017г.     - невалидно ЕГН,    Живко Драганов Златанов, ЕГН ….., пълномощно     №145/24.03.2017г - Лицето е регистрирано като член на СИК 102900106, Нели Йорданова Сивева ЕГН …., пълномощно №154/24.03.2017г.- невалидно ЕГН и Вера Пенчева Петрова, ЕГН ……..   , пълномощно №155/24.03.2017г. - лицето е регистрирано за застъпник от БСП за БЪЛГАРИЯ.

Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.03.2017 в 20:07 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения