Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 292
Кюстендил, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на ПП АТАКА в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Кочериново, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпило е предложение с вх.№ 298/ 24.03.2017 г.  от ПП АТАКА в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кочериново: Заявление за отказ – 1 бр.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кочериново,  съгласно направеното предложение от ПП АТАКА  и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

102700016

Освобождава като член Янко Димитров Янев

 

Назначава като член Николина Ангелова Балабанова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.03.2017 в 20:05 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения