Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 291
Кюстендил, 24.03.2017

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на упълномощените представители на ПП „Български демократичен център” в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е списък №001 с вх.№292/24.03.2017 г. в 15:51 часа в РИК-Кюстендил на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при провеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година, подписан от упълномощения представител на ПП „Български демократичен център”.  Със Списъка се предлагат да бъдат утвърдени 77 бр.  упълномощени представители на партията. Към списъка е приложено: Пълномощно - 1 бр.

 

На основание чл.70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 29, във връзка с чл. 124 ал. 4 от Изборния кодекс и Решение №4173-НС/01.02.2017 г. на ЦИК,   Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Утвърждава 74 упълномощени представители на ПП „Български демократичен център” в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

№ по ред

Име

Пълномощно

1

Иванка Йорданова Костадинова

№ 1/ 22.03.2017 г.

2

Венцислава Миткова Стоилова

№ 2/22.03.2017 г.

3

Владимир Митков Димчев

№ 3/22.03.2017 г.

4

Захарина Александрова Димчева

№ 4/22.03.2017 г.

5

Александър Ангелов Василев

№5/22.03.2017 г.

6

Анна Кирилова Алексиева

№6/22.03.2017 г.

7

Силвия Иванова Иванова

№ 7/22.03.2017 г.

8

Лидия Любенова Кичукова

№ 8/22.03.2017 г.

9

Александър Любомиров Боянов

№ 9/22.03.2017 г.

10

Йорданка Йорданова Апостолова

№ 10/22.03.2017 г.

11

Виктория Кирилова Борисова

№ 11/22.03.2017 г.

12

Иван Пламенов Велинов

№12/22.03.2017 г.

13

Симона Росенова Тикбиюк

№ 13/22.03.2017 г.

14

Катрин Василева Илиева

№ 14/22.03.2017 г.

15

Копринка Александрова Гонева

№ 15/22.03.2017 г.

16

Елеонора Василева Александрова

№ 16/22.03.2017 г.

17

Марина Владимовна Янева

№ 17/22.03.2017 г.

18

Даниела Николова Иванова

№18/24.03.2017 г.

19

Гергана Христова Христова

№19/24.03.2017 г.

20

Георги  Руменов Сусанин

№21/24.03.2017 г.

21

Сашко Стойнев Вучков

№22/24.03.2017 г.

22

Костадин Георгиев Гаврилов

№23/24.03.2017 г.

23

Димитър Величков Атанасов

№24/24.03.2017 г.

24

Благойка Йорданова Александрова

№25/24.03.2017 г.

25

Жоро Атанасов Гошев

№27/24.03.2017 г.

26

Атанас Жоров Гошев

№28/24.03.2017 г.

27

Донка Петрова Бачева

№29/24.03.2017 г.

28

Весела Стойнева Вучкова

№30/24.03.2017 г.

29

Иван Андонов Георгиев

№31/24.03.2017 г.

30

Лили Йорданова Ламбова

№32/24.03.2017 г.

31

Антон Иванов Малинов

№34/24.03.2017 г.

32

Станислав Райков Георгиев

№35/24.03.2017 г.

33

Светлана Иванова Лазарова

№36/24.03.2017 г.

34

Даниела Димитрова Велкова

№37/24.03.2017 г.

35

Станислав Иванов Велков

№38/24.03.2017 г.

36

Даниела Кирилова Костадинова

№39/24.03.2017 г.

37

Кристин Романова Костадинова

№40/24.03.2017 г.

38

Росица Евтимова Кралева

№41/24.03.2017 г.

39

Радостин Димитров Кралев

№42/24.03.2017 г.

40

Василка Вълкова Кръстева

№4324.03.2017 г.

41

Десислава Николаева Любенова

№44/24.03.2017 г.

42

Горан Василев Лазев

№45/24.03.2017 г.

43

Лилия Страхилова Димитрова

№46/24.03.2017 г.

44

Райна Димитрова Сотирова

№47/24.03.2017 г.

45

Снежана Николова Джаджарова

№48/24.03.2017 г.

46

Райна Йорданова Йовева

№49/24.03.2017 г.

47

Таньо Олегов Симеонов

№50/24.03.2017 г.

48

Методи Траянов Сотиров

№51/24.03.2017 г.

49

Дафина Костадинова Яньова

№52/24.03.2017 г.

50

Йорданка Асенова Главянова

№53/24.03.2017 г.

51

Катя Цветанова Крумова

№54/24.03.2017 г.

52

Василка Йорданова Костадинова

№55/24.03.2017 г.

53

Ваня Йорданова Пенева

№56/24.03.2017 г.

54

Катя Никодимова Костадинова

№57/24.03.2017 г.

55

Марио Весков Манчев

№58/24.03.2017 г.

56

Веско Стефанов Манчев

№59/24.03.2017 г.

57

Гергана Петрова Петрова

№60/24.03.2017 г.

58

Татяна Димитрова Иванова

№61/24.03.2017 г.

59

Мила Минчева Минчева

№62/24.03.2017 г.

60

Елеонора Василева Божилова

№63/24.03.2017 г.

61

Антоанела Видинова Балтаджиева

№64/24.03.2017 г.

62

Боряна Александрова Радева

№65/24.03.2017 г.

63

Димчо Костадинов Кацарски

№66/24.03.2017 г.

64

Георги Василев Величков

№67/24.03.2017 г.

65

Антоанета Симеонова Анастасова

№68/24.03.2017 г.

66

Силвия Живкова Асенова

№69/24.03.2017 г.

67

Софка Исталянова Бедникова

№70/24.03.2017 г.

68

Станко Ангелов Клисарски

№71/24.03.2017 г.

69

Георги Йорданов Алексов

№72/24.03.2017 г.

70

Деметър Миланов Богев

№73/24.03.2017 г.

71

Мартина Георгиева Горова

№74/24.03.2017 г.

72

Евелина Ивайлова Горова

№75/24.03.2017 г.

73

Георги Станоев Горов

№76/24.03.2017 г.

74

Георги Николаев Стоянав

№77/24.03.2017 г.

Отказва да регистрира, като упълномощени представители на ПП „Български демократичен център”, следните лица: Стойчо Боянов Петров, ЕГН …., пълномощно№20/24.03.2017 г. - невалидно ЕГН, Методи Любенов Кръстев ЕГН …., пълномощно №26/24.03.2017 г. - лицето е регистрирано като член на СИК 104800061  и Светослав Викторов Антов ЕГН ……, пълномощно №33/24.03.2017 г. - невалидно ЕГН.

Списъкът да бъде публикуван на интернет сайта на Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.03.2017 в 20:05 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения