Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 289
Кюстендил, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България” ,Коалиция Реформаторски блок ,КП „ Патриотичен фронт- НФСБ и ВМРО” и Коалиция „ББЦ” в съставите на СИК, в избирателни секции на територията на община Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Постъпили са предложения с вх.№ 286 и № 291 от 24.03.2017 г.  от „БСП лява България”, от  Коалиция Реформаторски блок с вх. №294/24.03.2017 г. в 16:00 часа, КП „ Патриотичен фронт- НФСБ и ВМРО” с вх.№297/24.03.2017 г. в 16:15 часа и Коалиция „ББЦ” с вх.№301/24.03.2017 г. в 16:30 часа  и вх.№ 304/24.03.2017 г. в 16:50 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил: Заявление за отказ – 8 бр.

 

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил,  съгласно направените предложения от Коалиция „БСП лява България” , Коалиция Реформаторски блок ,КП „ Патриотичен фронт- НФСБ и ВМРО” и Коалиция „ББЦ”  и назначава ръководствата и членовете  на СИК,  както следва:

СИК №

Три имена

102900009

Освобождава като член Георги Добринов Николов

 

Назначава като член Николета Петрова Николова

102900011

Освобождава като секретар Людмила Георгиева Ценова

 

Назначава като секретар Нели Димитрова Миленкова

102900014

Освобождава като член Никола Петров Каранов

 

Назначава като член Димитринка Живкова Дечева

102900030

Освобождава като член Надка Иванова Вучкова

 

Назначава като член Мариана Йорданова Михайлова-Иванова

102900033

Освобождава като председател Милена Георгиева Грозданова

 

Назначава като председател Георги Добринов Николов

102900034

Освобождава като зам.-председател Цветелина Симчова Кирилова-Асенова

 

Назначава като зам.-председател Анелия Емилова Миланова

102900052

Освобождава като член Александър Ангелов Петров

 

Назначава като член Антоанета Йорданова Харалампиева

102900106

Освобождава като член Живко Драганов Златанов

 

Назначава като член Цветомир Леонидов Михайлов

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.03.2017 в 20:04 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения