Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 288
Кюстендил, 24.03.2017

ОТНОСНО: Закриване на избирателни секции на територията на община Дупница.

Постъпила е заповед №604/24.03.2016. г. на кмета на община Дупница, с вх. 285/24.08.2017 г. в 12:56 часа, за закриване на избирателни секции №104800073, № 104800074 и № 104800075 на територията на община Дупница.

 

На основание чл.70 ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШЕНИЕ № 288-НС

Закрива избирателни секции: №104800073/бивша Военна болница/,  ул.”Св.Георги” № 2, № 104800074 /бивша Транспортна болница/ ул.”Отец Паисий” №4 в МБАЛ „Св. Иван Рилски” – ЕООД Дупница, № 104800075 в МБАЛ „Св. Иван Рилски - 2003” ООД, ул.”Иван Вазов” №26, на територията на община Дупница и освобождава назначените с Решения № 143/24.02.2017 г., Решение № 213/09.03.2017 г., Решение 219/10.03.2017 г., Решение 233/15.03.2017 г.  и Решение № 245/20.03.2017г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, членове на секционните комисии за посочените избирателни секции.

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски анулира издадените удостоверения по чл.72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен  район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 24.03.2017 в 20:03 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения