Заседания

Заседание от дата 15.02.2021 от 11:00 часа.

Решения

№ 8 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 година

№ 7 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Oпределяне на работна група по жалби и сигнали

№ 6 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в РИК Кюстендил за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 5 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Сключване на граждански договори с експерти към РИК - Кюстендил и технически сътрудници към РИК - Кюстендил

№ 4 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Относно приемане на печата на Районна избирателна комисия – Кюстендил, изработен от Областна администрация – Кюстендил и определяне на членове на комисията за маркиране на печата по уникален начин

№ 3 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Реда за заместване в Районна избирателна комисия – Кюстендил

№ 2 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Определя място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 1 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Кюстендил, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения