Архив избори:
16.03.2017

Съобщение

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, както следва:

 

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

0702 63915
0702                63420

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

100500002
гр.Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 1870”

07046 23 54

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

104800011 и 104800012
 в спортна зала гр. Дупница

0701 59241
0877 510684

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника

078 55 12 11

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр.Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

102700005
с. Бараково, Клуб на инвалида

0705 320 11

няма

ОБЩИНА РИЛА

103800002
гр. Рила, пл. „Възраждане"1  „Клуб на хората с увреждания

07054 8816

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

104100006 гр. Сапарева баня,
 ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

0707 233 78

0886 188 388

няма

ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО

105000001
с. Трекляно

079276210
079276211

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

07915 2230

няма

            Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

13.03.2017

Съобщение

На вниманието  партиите, коалициите и инициативните комитети, които подават документи за регистрация на свои представители в РИК публикуваме образец на списък на упълномощени представители в Еxcel формат. Процедурата по регистрация на упълномощени представители е указана в Решение №4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК. Образец на списък в Еxcel формат.

13.03.2017

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за Народни Представители, насрочени за 26 март 2017 г.

 

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са разписани в Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

 

Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа) на партията или коалицията задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа) и пълномощно на лицата, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

 

Крайният срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 22 март 2017 г. съгласно т.5 от Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

 

Образец на списък в Еxcel формат.

10.03.2017

Съобщение

датата и часа за провеждане на обученията на СИК по общини, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, както следва:

Община

Дата

Секция

Обучаващи от РИК

Място на провеждане на обучението

Трекляно

20.03.2017 г. от 10:30 часа

№105000001 до №105000009

Миленка Цекова Стоянова

Симеонка Асенова Велкова - Манова

Залата на община Трекляно

Кюстендил

16.03.2017 г. от 15:00 часа

И

17.03.2017 г. от 16:00 ч.

№102900001 до №102900061

 

№102900062 до №102900112

Красимир Любомиров Петров

Симеонка Асенова Велкова-Манова

Читалище „Братство”

Невестино

20.03.2017 г. от 12:00 часа

№103100001 до №103100019

Константин Димов Дингозов

Иван Порфиров Мишков

Залата на Културно информационен център

Бобошево

16.03.2017 г. от 14:00 часа

№100500001 до №100500011

Любомир Пенев Стоилков

Десислава Шопова

Малката зала на читалище „ Лоза”

Кочериново

16.03.2017 г. от 16:00 часа

№102700001 до №102700016

Любомир Пенев Стоилков

Десислава Любенова Шопова

Пленарна зала на читалище „ Пробуда”

Рила

16.03.2017 г. от 17:30 часа

№103800001 до №103800007

Любомир Пенев Стоилков

Десислава Шопова

Залата на Общината

Сапарева баня

20.03.2017 г. от 16:00 часа

№104100001 до №104100009

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

Малка зала на читалище „Просветен лъч”

Дупница

16.03.2017 г. от 17:00 часа

И

17.03.2017 г. от 15:00 ч.

№104800001 до №104800075

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

Театъра

 

 

Сградата на общината

Бобов дол

21.03.2017 г. от 17:00 часа

№100400001 до №100400027

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

Читалище „Просвета” в кв. Христо Ботев

10.03.2017

Съобщение

график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва:

 

Община

Дата

Час

РИК

Кюстендил

25.03.2017 г.

съгласно Приложение № 1

Силвия  Йорданова Генкова и

Константин Димов Дингозов

Трекляно

25.03.2017 г

13:00 часа

Миленка Цекова Стоянова

Иван Профиров Мишков

Невестино

25.03.2017 г

13:00 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Бобошево

25.03.2017 г

14:30 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Рила

25.03.2017 г

17:00 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Кочериново

25.03.2017 г

16:00 часа

Десислава Любенова Шопова

Любомир Пенев Стоилков

Бобов дол

25.03.2017 г

17:00 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Сапарева баня

25.03.2017 г

17:30 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Дупница

25.03.2017 г

съгласно Приложение № 2

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

 

            Приложение № 1 за община Кюстендил, както следва: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34, 35 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52, 53 и 61

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56  и 57

13.

15:00 ч.

109, 110, 111, 112ПСИК

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

63, 78, 95 и 108

 

 

Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

 

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

16:10 ч. до 16:35 ч.

1,2,3,4,5,6, 72, 73,74,75 и 76

2.

15:35 ч. до 15:40 ч.

7, 8 и 9

3.

16:50 ч до 16:55 ч.

10  и 13

4.

16:40 ч. до 16:45 ч.

11 и 12

5.

14:25 ч.

14

6.

15:25 ч. до 15:30 ч.

15, 16 и 17

7.

15:45 ч. до 16:05 ч.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25

8.

14:20 ч.

26

9.

15:10 ч. до 15:20 ч.

27, 28, 29 и 30

10.

14:55 ч. до 15:05 ч.

31, 32, 33 и 34

11.

14:40 ч. до 14:50 ч.

35, 36 и 37

12.

14:10 ч.

38

13.

14:15 ч. до 14:20

39, и 40

14.

14:30 ч. до 14:35 ч.

41 и 42

15.

14:00 ч. до 14:05 ч.

43 и 44

16.

13:50 ч. до 13:55 ч.

45, 46

17.

13:45  ч.

47

18.

13:35 ч. до 13:40 ч.

48 и 49

19.

13:25 ч. до 13:30 ч.

50 и 51

20.

13:25 ч.

52

21

12:45 ч. до 12:50 ч.

53 и 54

22.

12:35 ч. до 12:40 ч.

55 и 56

23

12:55 ч. до 13:05 ч.

57, 58 и 59

24

12:25 ч. до 12:30 ч.

60 и 61

25.

12:20 ч.

62

26

12:10 ч. до 12:15 ч.

63 и 64

27

12:00 ч. до 12:05 ч.

65 и 66

28.

13:10 ч. до 13:15 ч.

67 и 68

29.

13:15 ч. до 13:20 ч.

69, 70 и 71

07.03.2017

Съобщение

Разпределя членовете на Районна избирателна комисия в Десети  изборен район – Кюстендилски за отговорници за определен брой СИК на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както следва:

Община

Избирателни секции

Отговорници

Тел. за връзка

Община Кюстендил

№ 102900001-№ 102900035

Александра Колева

0897 272 633

№ 102900036-№ 102900075

Десислава  Ангелова

0889 263 197

№ 102900076 - №102900112

Силвия Генкова

0897 525 966

Община Дупница

№ 104800001 - № № 104800037

Десислава Стоянова

0896 047 473

№ 104800038 - № 104800075

Ивайло Анастасов

0888 395 413

Община Бобов дол

№100400001 -№100400027

Ивайло Анастасов

0888 395 413

Община Сапарева баня

№104100001 -№104100009

Десислава Стоянова

0896 047 473

Община Кочериново

№ 102700001-№ 102700016

Марина Валентинова Иванова

0878 720 669

Община Невестино

№ 103100001 - № 103100019

Константин Димов Дингозов

0888 638 205

Община Рила

№ 103800001-№ 103800007

Десислава Любенова Шопова

0898 564 569

Община Бобошево

№ 100500001-№ 100500012

Константин Димов Дингозов

0888 638 205

Община Трекляно

№ 10500001 - № 10500009

Миленка Цекова Стоянова

0896 732 618

Определените отговорници следва да осъществят контрол по транспортирането на изборните книжа и материали до секциите, както и контрол относно оборудването и охраната на изборните помещения;да прозвънят вечерта преди изборния ден на председателите на СИК, относно готовността на съответната СИК за изборния ден; при взаимодействие със съответната общинска администрация да осъществят контрол по снабдяване на СИК с изправна техника и други изборни книжа и материали;да упражнят контрол за изпълнение на задълженията на СИК по оборудването на изборното помещение, пространството около него, както и сградата, в която се помещава  съответната СИК.

16.02.2017

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес до 11.03.2017 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК до 20.03.2017 г.

16.02.2017

Съобщение

Напомняме на представителите на политически партии и коалиции, че крайният срок за регистрация на кандидатски листи за изборите, насрочени на 26 март 2017г., е до 17:00 часа на 21 февруари 2017г. Към документацията (приложение 66-НС; приложение 68-НС) е желателно предложението за регистрация да се представя в РИК и на технически носител в EXCEL формат, бланка на който можете да свалите тук.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения